Bekendmakingen en verordeningen

Bekendmakingen kunnen gaan over verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, beleidsregels, delegatiebesluiten, mandaatbesluiten, evenementenvergunningen, uitschrijvingen uit de basisregistratie etc. 

Op de landelijke website officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Tilburg. 

  Verordeningen en beleidsregels

  Een verordening is een wetgevende regeling van de gemeente. Ze zijn door de raad van Tilburg vastgesteld en gaan over gemeentelijke zaken. Verordeningen worden bekend gemaakt op officielebekendmakingen.nl en op www.overheid.nl staan alle verordeningen en beleidsregels als ze in werking zijn getreden.

  In sommige verordeningen, bijv. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), staan dingen waar alle burgers zich verplicht aan moeten houden. Aan andere verordeningen, bijv. de Subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

  Gemeenteblad

  Verordeningen staan ook in het (digitale) gemeenteblad. Op verzoek kan daar een print van gemaakt worden. Die is op te vragen via juridische.zaken@tilburg.nl.

  E-mailservice 'Berichten over uw buurt'

  Iedereen kan zich aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt' van Overheid.nl. U krijgt dan automatisch een e-mail met nieuwe publicaties in uw directe woonomgeving. Deze e-mailservice heeft de app Omgevingsalert vervangen. Het is op deze website ook eenvoudig om op postcode te zoeken naar publicaties.

  Verplichte publicaties

  Alle zogenoemde 'verplichte publicaties' van Tilburg (o.a. omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen) staan op de website officielebekendmakingen.nl. De omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen staan ook op deze website tilburg.nl op de pagina's Omgevingsvergunningen ter inzage en Ruimtelijke plannen in procedure.