Bekendmakingen en verordeningen

Bekendmakingen kunnen gaan over verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten. 

Op de landelijke website officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Tilburg. 

Verordeningen

Een verordening is een wetgevende regeling van de gemeente. Ze zijn door de raad van Tilburg vastgesteld en gaan over gemeentelijke zaken. Verordeningen komen pas op officielebekendmakingen.nl als ze bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden.

In sommige verordeningen, bijv. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), staan dingen waar alle burgers zich verplicht aan moeten houden. Aan andere verordeningen, bijv. de Subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

De verordeningen van de gemeente Tilburg staan op de pagina Regelgeving en verordeningen.

Een verordening zoeken op officiële bekendmakingen

Zoeken naar Tilburgse verordeningen kan via het kopje 'officiële bekendmakingen' (oranje button). Daarna kun je zoeken in het veld 'al deze woorden' op het woord: verordening. Vul daarna bij 'type organisatie' gemeente in. Bij 'publicerende organisatie' vult u 'Tilburg' in. Als de precieze titel van de verordening bekend is, kan die ook in het zoekveld ingevuld worden.

Gemeenteblad

Verordeningen staan ook in het (digitale) gemeenteblad. Op verzoek kan daar een print van gemaakt worden. Die is op te vragen via juridische.zaken@tilburg.nl.

E-mailservice

Wilt u berichten over uw buurt via e-mail ontvangen? Meld u dan aan bij de service mijn abonnementen van officielebekendmakingen.nl. Dan krijgt u onder meer bericht over ruimtelijke plannen, verordeningen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt.

App 'Over uw buurt'

De gratis app 'Over uw buurt' toont de actuele aanvragen voor de omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt. Bijvoorbeeld aanvragen voor een dakkapel, een kapvergunning of een schutting. Download de app in de App Store of de Google Play Store onder de naam 'Over uw buurt'.

Verplichte publicaties

Alle zogenoemde 'verplichte publicaties' van Tilburg (o.a. omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen) staan op de website officielebekendmakingen.nl. De omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen staan ook op deze website tilburg.nl op de pagina's Omgevingsvergunningen ter inzage en Ruimtelijke plannen in procedure.