Bekendmakingen en verordeningen

Bekendmakingen kunnen gaan over verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, beleidsregels, delegatiebesluiten, mandaatbesluiten, evenementenvergunningen, uitschrijvingen uit de basisregistratie etc. 

Op de landelijke website officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Tilburg. 

Verordeningen en beleidsregels

Een verordening is een wetgevende regeling van de gemeente. Ze zijn door de raad van Tilburg vastgesteld en gaan over gemeentelijke zaken. De bekendmakingen van de verordeningen staan op officielebekendmakingen.nl. Op het regelingenbestand op www.overheid.nl staan alle verordeningen en beleidsregels als ze bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden.

In sommige verordeningen, bijv. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), staan dingen waar alle burgers zich verplicht aan moeten houden. Aan andere verordeningen, bijv. de Subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

Gemeenteblad

Verordeningen staan ook in het (digitale) gemeenteblad. Op verzoek kan daar een print van gemaakt worden. Die is op te vragen via juridische.zaken@tilburg.nl.

E-mailservice

Burgers die een geactiveerd account inclusief e-mailadres hebben voor MijnOverheid krijgen automatisch een e-mail waarin zij op de hoogte worden gesteld van nieuwe publicaties in hun directe woonomgeving. De burgers kunnen deze attenderingsservice zelf aanpassen en beëindigen. Dat betekent dat burgers in eerste instantie ongevraagd een attendering ontvangen. Hierdoor worden burgers proactief en laagdrempelig bereikt.
Het is ook mogelijk om op postcode te zoeken naar publicaties in uw buurt. Dat kan via Berichten over uw buurt.

App 'Over uw buurt'

De gratis app 'Over uw buurt' toont de actuele aanvragen voor de omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt. Bijvoorbeeld aanvragen voor een dakkapel, een kapvergunning of een schutting. Download de app in de App Store of de Google Play Store onder de naam 'Over uw buurt'.

Verplichte publicaties

Alle zogenoemde 'verplichte publicaties' van Tilburg (o.a. omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen) staan op de website officielebekendmakingen.nl. De omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen staan ook op deze website tilburg.nl op de pagina's Omgevingsvergunningen ter inzage en Ruimtelijke plannen in procedure.