Beneluxlaan

De Beneluxlaan wordt duurzaam heringericht. De gemeente knapt de bestaande inrichting op, vervangt de riolering en en kijkt naar de verkeersveiligheid. Ook (een deel van) de Kastrupstraat, Schiphollaan en Luchthavenlaan zijn onderdeel van het project. 

Vanwege het coronavirus kan er geen informatieavond plaatsvinden. Daarom informeert de gemeente bewoners via deze pagina.

Bewoners en ondernemers kunnen via de digitale enquête hun mening geven over het voorlopig ontwerp.  

Duurzame herinrichting

De openbare ruimte wordt dankzij dit project voorbereid op de toekomst. Dat gebeurt met verschillende duurzaamheidsmaatregelen, waardoor de straten extreme weerverschijnselen aankunnen. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het rioolstelsel wordt aangepast en aangesloten op de Blauwe Ader, een extra rioolstelsel om grote hoeveelheden regenwater af te voeren en te kunnen bergen. 

Projectleider Ilse van Rijsbergen vertelt in onderstaande wat de aandachtspunten zijn binnen het project en hoe deze uitgewerkt kunnen worden. 

Bekijk de video over de herinrichting van de Beneluxlaan via YouTube.

Voorlopig ontwerp

Er is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte. Hierin is al een voorstel gemaakt hoe de openbare ruimte groener en veiliger kan worden ingericht. 

Download het voorlopig ontwerp.

Bekijk de animatiefilm van het voorlopig ontwerp via YouTube.

Reageren kan online
Enquête invullen

Uw mening telt

Om een definitief ontwerp te maken willen wij graag uw mening horen. Bewoners en ondernemers uit het plangebied zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen. In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Bekijk de video over de enquête via YouTube.  

De uitkomst van de enquête komt op deze pagina te staan met uitleg over welke bevindingen en kansen er worden meegenomen in het ontwerp. 

Planning

Definitief ontwerp

Met de bevindingen van de buurt kan de gemeente een definitief ontwerp maken. Het definitieve ontwerp staat naar verwachting eind oktober 2020 op deze pagina. Daarna moet het ontwerp technisch worden uitgewerkt, dat hoopt de gemeente aan het eind van 2020 klaar te hebben.  

Uitvoering

De verwachting is dat de uitvoering van dit project start in het tweede kwartaal van 2021. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot het einde van 2021. Vooruitlopend op de werkzaamheden zal Enexis een nieuwe gasleiding aanleggen. Enexis neemt hierover contact op met de ondernemers en bewoners in het plangebied. 

Informatie

Bewoners en ondernemers worden tussentijds op de hoogte gebracht van het proces en eventuele wijzigingen. Zo zal steeds tijdig worden aangegeven hoe de omleidingsroutes eruit komen te zien. De meest actuele informatie wordt op deze pagina gedeeld.