Beneluxlaan

De Beneluxlaan wordt duurzaam heringericht. De gemeente knapt de bestaande inrichting op, vervangt de riolering en kijkt naar de verkeersveiligheid. Ook (een deel van) de Kastrupstraat, Schiphollaan en Luchthavenlaan zijn onderdeel van het project. 

Vanwege het coronavirus kan er geen informatieavond plaatsvinden. Daarom informeert de gemeente bewoners via deze pagina.

Duurzame herinrichting

De openbare ruimte wordt dankzij dit project voorbereid op de toekomst. Dat gebeurt met verschillende duurzaamheidsmaatregelen, waardoor de straten extreme weerverschijnselen aankunnen. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het rioolstelsel wordt aangepast en aangesloten op de Blauwe Ader, een extra rioolstelsel om grote hoeveelheden regenwater af te voeren en te kunnen bergen. 

Projectleider Ilse van Rijsbergen vertelt in onderstaande video wat de aandachtspunten zijn binnen het project en hoe deze uitgewerkt kunnen worden. 

Bekijk de video over de herinrichting van de Beneluxlaan via YouTube.

Definitief ontwerp

In oktober hebben wij u geïnformeerd over het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Beneluxlaan en omgeving en heeft u hierop uw feedback kunnen geven middels een enquête. Meer dan 100 van de aangeschreven bewoners heeft gereageerd op het ontwerp, zowel via de digitale als papieren enquête, en daarvoor willen wij u hartelijk danken. Inmiddels is het definitief ontwerp gereed, deze kunt u hier inzien.

Bekijk het definitieve ontwerp.

Conclusies enquête

Wij hebben alle reacties verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een constateringenkaart. Hierop hebben wij alle reacties uit de enquête (zowel papier als digitaal) verwerkt en de belangrijkste conclusies weergegeven:
1.    Wat het precieze projectgebied is;
2.    Waar er zorgen zijn over de inrichting van het groen en het parkeren;
3.    Waar waterlast wordt ervaren;
4.    Welke kruisingen als onveilig worden ervaren;
5.    Op welke plaatsen het oversteken als lastig wordt ervaren, omdat er te hard gereden wordt;
6.    Waar overlast door drugs en hangjongeren wordt ondervonden.

Bekijk de constateringenkaart.

Voor een uitgebreidere terugkoppeling op de enquête kunt u de responsmemo lezen. Hierin is per vraag te lezen wat hierop geantwoord is.

Bekijk de responsmemo.

Doorgevoerde wijzigingen

Naar aanleiding van de reacties op de enquête hebben wij het een en ander aangepast in het voorlopig ontwerp. Dit is verwerkt in het definitief ontwerp. Hierop kunt u zien wat er precies gewijzigd is in het ontwerp ten opzichte van het voorlopig ontwerp.

Bekijk het document met de wijzigingen

Bomen

Het projectgebied telt in totaal 139 bomen en het uitgangspunt is om zo veel mogelijk bomen te behouden. In eerste instantie is gecommuniceerd dat er enkel bomen gekapt worden die van een hele slechte conditie zijn. We ontkomen er echter niet aan om bomen te kappen om het nieuwe profiel ruimte te geven. Het gaat om 35 bomen. Deze bomen worden ruimschoots vervangen door nieuwe bomen, het gaat om 45 nieuwe bomen.
De overige bomen kunnen behouden worden en hebben nog eens lange levensduur.

Parkeren

We hebben te maken met uitdagingen in verband met het veranderende klimaat en de aanpassingen die daarop gedaan moeten worden in de openbare ruimte. Doordat er meer regen valt in korte tijd is er meer ruimte nodig om het water vast te houden en vertraagd af te voeren. Dit betekent dat er meer ruimte moet worden gereserveerd voor groen- en wateraanpassingen in de openbare ruimte.  

Een aantal bewoners heeft kenbaar gemaakt dat zij in de nieuwe situatie niet meer voor de deur kunnen parkeren. In sommige gevallen is dit zo, maar er worden in totaal meer parkeerplaatsen teruggebracht dan er nu zijn. Op dit moment zijn er in het projectgebied 273 parkeerplaatsen aanwezig, na de herinrichting zijn dat er 280. Een parkeeronderzoek heeft aangetoond dat er in aansluitende straten voldoende ruimte is om te parkeren. Ook is het door de uitdagingen in verband met het veranderende klimaat niet mogelijk om overal in het plangebied parkeren voor de deur te garanderen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Overige informatie

De verwachting is dat de uitvoering van dit project start in het derde kwartaal van 2021. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het midden van het tweede kwartaal van 2022. Vooruitlopend op de werkzaamheden zal Enexis delen van de gasleiding en elektra vervangen. Enexis neemt hierover contact op met de ondernemers en bewoners in het plangebied. 

Informatie

Bewoners en ondernemers worden tussentijds op de hoogte gebracht van het proces en eventuele wijzigingen. Zo zal steeds tijdig worden aangegeven hoe de omleidingsroutes eruit komen te zien. De meest actuele informatie wordt op deze pagina gedeeld. 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur een e-mail.