Bernardusplein

De gemeente gaat het Bernardusplein flink opknappen. Er komen onder meer extra parkeerplaatsen en het plein wordt groener.

Ervaren afsluiting Bernardusplein

In juni 2020 is het Bernardusplein tijdelijk afgesloten geweest en stond er een pop-up park. Dit was een voorproefje voor de plannen die de gemeente heeft voor het plein. Zo konden bewoners in de praktijk ervaren wat het schetsontwerp voor hun buurt zou betekenen. Aan de bewoners is toen gevraagd om hun mening over het ontwerp en hun ervaringen met de tijdelijke afsluiting te delen. Verschillende bewoners hebben hun reactie doorgegeven.

De reacties gingen vooral over parkeren, het afsluiten van de doorgaande rijbaan en het opvangen van regenwater in lager gelegen gebieden (wadi’s) in het park. Met name over het verwijderen van een aantal parkeerplaatsen liepen de meningen uiteen. Ook gaven mensen aan bang te zijn dat de nieuwe inrichting voor (meer) overlast gaat zorgen. Daarom is het ontwerp nogmaals besproken met de politie.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden start half januari en duurt tot eind april 2022.
Het definitief ontwerp is hieronder te bekijken en te downloaden.

In het ontwerp zijn de volgende punten meegenomen:

Parkeren

Het parkeren is met name verplaatst naar de rand van het plein. Daarnaast worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd naast de flat aan de Don Boscostraat. 

De afgelopen periode is er aanvullend parkeeronderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek is besloten om 14 extra parkeerplaatsen te maken in het ontwerp. Er komen 12 extra parkeerplaatsen de huisnummers 7 t/m 16 en 2 extra haakse parkeerplaatsen langs de Norbertusstraat. 

Ontmoetingsplekken

Er worden geen bankjes op het plein geplaatst, maar er zijn wel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Bewoners kunnen zelf stoelen meenemen.

Groen

Er komt meer groen op het plein. Daarnaast komt er een wadi waar het regenwater bij hevige regenbuien opgevangen kan worden.