Bernardusplein

De gemeente gaat het Bernardusplein flink opknappen. Er komen onder meer extra parkeerplaatsen en het plein wordt groener.

Ervaren afsluiting Bernardusplein

In juni 2020 is het Bernardusplein tijdelijk afgesloten geweest en stond er een pop-up park. Dit was een voorproefje voor de plannen die de gemeente heeft voor het plein. Zo konden bewoners in de praktijk ervaren wat het schetsontwerp voor hun buurt zou betekenen. Bewoners zijn toen gevraagd om hun mening over het ontwerp en hun ervaringen met de tijdelijke afsluiting te delen. Verschillende bewoners hebben hun reactie doorgegeven. Dank daarvoor. Deze reacties gingen vooral over parkeren, het afsluiten van de doorgaande rijbaan en het opvangen van regenwater in lager gelegen gebieden (wadi’s) in het park. Met name over het verwijderen van een aantal parkeerplaatsen liepen de meningen uiteen. Ook gaven mensen aan bang te zijn dat de nieuwe inrichting voor (meer) overlast gaat zorgen. Daarom is het ontwerp nogmaals besproken met de politie.

Vervolg

In december 2020 is er een digitale informatiesessie geweest om met bewoners in gesprek te gaan over het ontwerp en de ingekomen reacties. Deze reacties zijn meegenomen in het verdere uitwerking van het ontwerp tot een voorlopig (concept) definitief ontwerp. Dit ontwerp is hieronder te bekijken en te downloaden.

In het ontwerp zijn de volgende punten meegenomen:

Parkeren

Het parkeren is met name verplaatst naar de rand van het plein. Daarnaast worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd naast de flat aan de Don Boscostraat. 

Ontmoetingsplekken

Er worden geen bankjes op het plein geplaatst, maar er zijn wel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Bewoners kunnen zelf stoelen meenemen.

Groen

Er komt meer groen op het plein. Daarnaast komt er een wadi waar het regenwater bij hevige regenbuien opgevangen kan worden.

Planning

De planning is om het werk dit jaar nog uit te voeren met een uitloop naar januari 2022.