Beukendreef Berkel-Enschot

De gemeente Tilburg wil de bomenlaan aan de Beukendreef in stand houden en de bomen de ruimte geven, maar een aantal omwonenden heeft overlast van de bomen. Het college van B&W heeft een besluit genomen over de maatregelen.

Besluit college van B&W

Het college heeft op 12 maart 2019 gekozen voor het scenario waarmee deze belangrijke laan het best behouden kan blijven (scenario A uit het rapport van Cobra Adviseurs).

In dit scenario krijgen de bomen ondergronds meer ruimte. Ook kan tegemoet worden gekomen aan de wens van bewoners, de dorpsraad en de wijkregisseur om de rijbaan qua inrichting aan te passen naar een 30 km/h uitstraling. Dat betekent dat de weg smaller wordt en klinkers krijgt. Hierdoor komt er fysiek meer ruimte voor de bomen en kan er extra water en zuurstof bij de wortels komen.

Planning

Geld voor het uitvoeren van het plan is er niet meteen. De benodigde investering kan in 2024 worden vrijgemaakt. Het werk voor onderhoud en veiligheid dat meteen moet gebeuren, zoals benoemd in het rapport van Cobra Adviseurs, wordt in 2019 gedaan.

Downloads