Beukendreef Berkel-Enschot

De bomenlaan aan de Beukendreef vormt een belangrijke laanstructuur voor Berkel-Enschot. De gemeente Tilburg wil deze laanstructuur graag duurzaam in stand houden en de bomen voldoende ruimte geven om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Besluit college over bomen Beukendreef

De gemeente heeft besloten om de rijbaan qua inrichting aan te passen naar een 30 km/uur uitstraling. Dit betekent een smallere rijbaan met klinkers in plaats van asfalt, waardoor er meer ruimte komt voor de bomen en er extra water en zuurstof via de bestrating bij de wortels kan komen. Hierdoor is het niet nodig om bomen weg te halen.

Het budget voor de uitvoering van het bovengenoemde scenario is niet direct beschikbaar. De benodigde investering kan pas in 2024 worden vrijgemaakt. Om de periode tot 2024 te overbruggen, is het noodzakelijk om de bomen te onderhouden, door ze bijvoorbeeld te bemesten en te snoeien. Deze maatregelen worden in 2019 uitgevoerd.

Downloads