Beukendreef Berkel-Enschot

De gemeente Tilburg wil de bomenlaan aan de Beukendreef in stand houden en de bomen de ruimte geven, maar een aantal omwonenden heeft overlast van de bomen. De gemeente laat advies uitbrengen.

het is niet gelukt om met alle betrokken partijen tot een gezamenlijk plan te komen. Daarom heeft de gemeente besloten om het proces samen met de dorpsraad Berkel-Enschot op te pakken. Het gespecialiseerd groenbedrijf Cobra adviseurs actualiseert de bomenonderzoeken uit 2015 en 2016 en geeft één duidelijk advies over hoe de laanstructuur in de Beukendreef het beste behouden kan worden.

Vervolg

Na overleg tussen de gemeente en de dorpsraad is besloten om Cobra adviseurs te vragen de eerdere rapporten met een frisse blik te bekijken, te actualiseren en te voorzien van een eenduidig advies. Voor het onderzoek worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Nagaan of de kans bestaat dat de bomen hinder veroorzaken voor de eigenaren van de naastgelegen percelen zoals omschreven in artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Opstellen van een heldere opdracht aan Cobra adviseurs door de dorpsraad en de gemeente, in overleg met Stichting Stadsbomen;
  3. Uitvoeren van eventueel benodigd onderzoek en opstellen van de geactualiseerde rapportage door Cobra adviseurs.

De afgelopen maanden zijn de eerste 2 stappen afgerond. Hieruit blijkt dat er aanvullend onderzoek nodig is om tot één advies te komen, zoals een bovengrondse kwaliteitsbeoordeling, groeiplaatsonderzoek en bodemanalyses. Cobra adviseurs gaat dit onderzoek de komende maand uitvoeren, in opdracht van de gemeente. De verwachting is dat het advies van Cobra begin november klaar is. Op basis hiervan en na overleg met Stichting Stadsbomen en de dorpsraad besluit de gemeente voor het einde van het jaar of het nemen van maatregelen nodig is en welke dat dan zijn.