Beukendreef Berkel-Enschot

De gemeente Tilburg wil de bomenlaan aan de Beukendreef in stand houden en de bomen de ruimte geven, maar een aantal omwonenden heeft overlast van de bomen. De gemeente laat advies uitbrengen.

Cobra adviseurs heeft in de afgelopen periode aanvullend groeiplaatsonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan hebben zij een aantal opties uitgewerkt over hoe de bomen en de laanstructuur in de Beukendreef het beste duurzaam behouden kunnen worden.

Uitkomst rapport

Uit het rapport blijkt dat er meerdere mogelijkheden zijn om de bomen en de laanstructuur te behouden. Het rapport wordt de komende periode besproken met zowel de Stichting Stadsbomen als de Dorpsraad Berkel-Enschot. Daaruit komt een advies dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt hierover naar verwachting in februari een besluit.

Downloads