Vergroenen binnenstad Tilburg

De gemeente wil in de straten binnen de cityring van Tilburg zoveel mogelijk extra groen planten. Dit in het kader van het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Via de plantvakken kan het regenwater tijdens de hevige buien beter wegzakken in de bodem. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een omgeving met bestrating.

Het doorvoeren van klimaatadaptieve maatregelen wordt al meegenomen in het project Kernwinkelgebied (groene straten) en het project 6 innovatieve straten (blauwe straten). Ook in de beige straten worden of zijn projecten opgestart. Voor de resterende (gele) straten wordt dit project opgestart. Het gaat om ongeveer 40 straten. De uitvoering is voorzien tot en met 2023.

Plan van aanpak

Deze vergroening gebeurt op 3 niveaus:

  1. Gemeentelijk groen: uitgangspunt is het realiseren van een robuuste (groen)structuur van bomen en beplanting in de openbare ruimte. De mogelijkheden worden in kaart gebracht en verwerkt in een ontwerp.
  2. Individueel groen: het mogelijk maken van geveltuintjes en andere kleinschalige groenprojecten samen met inwoners en ondernemers. Er wordt drempelverlagend gewerkt om inwoners en ondernemers te inspireren en faciliteren mogelijkheden om te vergroenen. Vergroening vindt plaats in de openbare ruimte en in, aan en op individuele eigendommen. Het beheer ligt bij de bewoners / ondernemers.
  3. Gezamenlijk groen: een co-creatie waarin samen met de buurt in een aparte (ontwerp)opgave het groen in de straat wordt gerealiseerd. De vergroening vindt plaats in de openbare ruimte en in, aan en op individuele eigendommen. Het beheer is een gezamenlijke inspanning.

Digitale informatiebijeenkomst

Vanwege de coronamaatregelen organiseert de gemeente dinsdag 18 mei van 19:30 tot ongeveer 20:30 uur een digitale inloopavond. Het doel van deze avond is om inwoners te informeren en te enthousiasmeren over, en te betrekken bij de vergroening van de binnenstad. De gemeente neemt inwoners mee in de doelstelling van het project, de projectscope, de huidige stand van zaken en de vervolgstappen. Aan het eind van de avond wordt gevraagd een formulier in te vullen om feedback te geven en aan te geven of u wilt participeren in dit project of dat het voldoende is om u te informeren. 

Geïnteresseerden krijgen deze avond ook meer informatie over individueel en gezamenlijk groen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld aangeven dat ze geïnteresseerd zijn in een geveltuintje of willen meedenken over gezamenlijk groen. Aanmelden kan via het reactieformulier of de e-mail. 

U kunt u aanmelden door een mail met uw adresgegevens te sturen naar frank.martens@tilburg.nl. U ontvangt vervolgens de link waarmee u de bijeenkomst kunt bijwonen via Microsoft Teams.

Doorgeven reacties t/m 2 juni 2021

Na de informatiebijeenkomst kunnen inwoners t/m woensdag 2 juni 2021 via de onderstaande link suggesties doen voor mogelijke verbeteringen. Is het voor u niet mogelijk om de digitaal te reageren? Neem dan contact op om samen te kijken naar een passende oplossing. 

Vervolg project

De gemeente verzamelt de opmerkingen en bekijkt vervolgens of deze kunnen worden meegenomen in het ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting in september 2021 aan inwoners gepresenteerd.

De gemeente organiseert ook nog aparte bijeenkomsten voor het promoten van individueel groen, zoals  geveltuintjes. Naar verwachting vindt de eerste bijeenkomst in oktober plaats. In diezelfde periode wordt ook een informatiebijeenkomst gehouden over het gezamenlijk groen. Hier worden bewoners uitgenodigd om gezamenlijk te verkennen hoe vergroening kan plaatsvinden.

Klimaatbestendige maatregelen op eigen terrein

De gemeente verstrekt jaarlijks subsidie aan inwoners en ondernemers die maatregelen in en rond de woning of onderneming nemen, om bij te dragen aan een klimaatbestendige stad.

Het gaat om maatregelen zoals de aanleg van een groen dak of groene gevel, het vervangen van tegels door groen en de aanleg van waterberging en infiltratie in de tuin, zodat het regenwater in de bodem kan zakken. De combinatie van maatregelen draagt bij aan het tegengaan van alle gevolgen van de klimaatverandering: wateroverlast, verdroging en hittestress. De regeling geldt voor zowel particulieren als woningcorporaties, VVE's, bedrijven, instellingen en ondernemers. Meer informatie staat op de pagina klimaatbestendig wonen op deze website.

Doe mee met het NK Tegelwippen

Wie voor 30 september 2021 tegels uit de tuin haalt en vervangt door groen, kan meedoen aan het NK tegelwippen. Tilburg gaat de strijd aan met Breda. De gemeente waar de meeste tegels vervangen zijn voor groen wint. Meer informatie over de actie het registreren van de gewipte tegels staat op nk-tegelwippen.nl. De gewipte tegels zijn gratis in te leveren bij milieustraat Albion. 

Meer informatie

Vragen? Neem dan contact op met Frank Martens van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 83 87 en per e-mail frank.martens@tilburg.nl.