Veelgestelde vragen chroom 6

Klik op het plusteken in de onderstaande overzichten om meer over het onderwerp te lezen.

Algemeen

Wat is chroom6?

Chroom 6 is een product dat aan lak of (grond)verf wordt toegevoegd om roesten te voorkomen. In stof-, rook- en/of dampvorm kan het schadelijk zijn voor de gezondheid als je gedurende een lange periode steeds aan deze stof wordt blootgesteld. Ons lichaam kan kleine hoeveelheden chroom 6 omzetten naar het onschadelijke chroom 3.

Bij welk werk kun je in aanraking komen met chroom 6?

Chroom 6 kan in de vorm van stof vrijkomen als een (grond)verflaag waar het in zit wordt geschuurd of als materiaal waarop een (grond)verflaag zit wordt doorgeslepen. Ook tijdens het lassen van delen waarop (grond)verf zit met chroom 6 kan het vrijkomen in de vorm van rook.

Wanneer komt chroom 6 vrij?

Als er chroom 6 in de (grond)verflagen zit, toont onderzoek aan dat het mogelijk vrijkomt bij:

•    Het schuren bij het repareren van kleine stukjes (spotrepair) aan de buitenwand;
•    Het schuren van de RVS bakwand;
•    Het schoonblazen van de treinen/omgeving na het schuren.

Werkzaamheden

Zat er chroom 6 in de (grond)verflagen op de treinstellen waar in Tilburg aan is gewerkt?

Chroom 6 zit zeer waarschijnlijk in oude (grond)verflagen aan de buitenkant van de treintypen SGM, ICM, ICR, Mat’64, loc DDAR, DDM1, E1700 en mogelijk in bepaalde bevestigingsmaterialen van treinen. NedTrain zal alle treinstellen onderzoeken om zeker te weten of er chroom 6 in de (grond)verflaag zat.

Hoeveel (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-) medewerkers hebben aan het project meegedaan?

In totaal zijn er op dit moment 715 betrokken personen bekend bij de gemeente Tilburg. Daarvan zijn 694 personen (ex)uitkeringsgerechtigden en 21 personen (oud)medewerkers.

Wist de gemeente dat er mogelijk chroom 6 houdende (grond)verf op de treinen aanwezig was?

Nee, de werkzaamheden vonden plaats tussen 2004 en 2011. In die periode was de gemeente niet op de hoogte dat er mogelijk chroom 6 in de (grond)verflagen zat. Op het moment dat de gemeente hiervan op de hoogte raakte, is actie ondernomen.

Moeten mensen die aan de treinen hebben gewerkt zich zorgen maken?

Daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor. Als de duur van het werk beperkt is en er goede beschermingsmiddelen zijn gebruikt, is de blootstelling aan chroom 6 beperkt. Daarmee zijn de risico's beperkt. Maar om deze vraag zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden heeft de gemeente een onderzoekscommissie ingesteld die hier onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar gaat doen.

Hebben de medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gekregen?

Er zijn beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld die voldeden aan de wettelijke eisen. Uit het te verrichten onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek moet blijken of deze persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende bescherming boden en op een juiste manier zijn gebruikt.

Hebben de medewerkers een duidelijke instructie gehad?

Ja, die kreeg iedereen die aan de treinen ging werken. Uit het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek moet blijken op welke wijze dit is gebeurd en of dit voldoende duidelijk was.

Hoe weet ik of ik risico heb gelopen bij het werk?

Dit is afhankelijk van onder andere de volgende zaken:

 • Zat er chroom 6 in de verflagen van de treinen waar u aan hebt gewerkt?
 • Zo ja, hoe lang heeft u gewerkt aan de treinstellen?
 • Waren er maatregelen die het vrijkomen van chroom 6 beperkten? Bijvoorbeeld afzuiging op de schuurmachine of puntafzuiging
 • Droeg u de persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Hoe was uw lichamelijke gesteldheid?

Deze vraag is ook onderwerp binnen het onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek.

Gezondheid

Wat doet chroom in mijn lichaam?

De tijd dat chroom 6 in ons lichaam zit, is kort. Binnen twee tot drie dagen worden kleine hoeveelheden namelijk omgezet in het niet-schadelijke chroom 3. Na 120 dagen is de aanwezigheid niet meer te meten in bloed of urine.

Kan er een verband worden gelegd tussen mogelijke blootstelling aan chroom 6 en ziekteverschijnselen?

De gemeente wil deze vraag zorgvuldig kunnen beantwoorden. De onderzoekscommissie neemt deze vraag mee in het onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek. 

Zijn er signalen van gezondheidsklachten bij medewerkers?

Zoals in de inleiding vermeld heeft begin september 2015 een oud-medewerker van de gemeente Tilburg een voormalig collega geattendeerd op een bericht van NS/NedTrain. Zij hadden naar buiten gebracht dat er chroom 6 aanwezig was in de primer-, verf- of laklagen op oude treinstellen. De oud- medewerker heeft toen ook aangegeven medische klachten te ondervinden. Het is nog niet bekend of deze klachten te maken hebben met de blootstelling aan chroom 6.

Waar kan ik terecht als ik wil weten of mijn gezondsheidsklachten verband houden met de blootstelling aan chroom 6?

Dan kunt u zich vanaf 10 april 2017 aanmelden bij IKA-Ned. U kunt bij IKA-Ned terecht als u gezondheidsklachten heeft en wilt weten of dat komt door blootstelling aan chroom-6. Ook als u geen klachten heeft maar wel zorgen, kunt u zich aanmelden. IKA-Ned helpt u dan door informatie te geven of door medisch onderzoek bij u te doen. Dit is gratis.

De gemeente Tilburg heeft alle betrokkenen op 7 april 2017 een brief gestuurd dat zij bij IKA-Ned terecht kunnen.

Wat is IKA-Ned?

IKA-Ned is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in het onderzoeken van arbeidsomstandigheden. Onafhankelijk betekent dat ze zelfstandig werken, de onderzoekers zijn niet in dienst van bijvoorbeeld de gemeente of NS-NedTrain. De deskundige artsen kunnen dus eerlijk vaststellen of gezondheidsklachten die er zijn, te maken hebben met de stof chroom-6.

Hoe meld ik mij aan bij IKA-Ned?

U kunt zich vanaf 10 april 2017 aanmelden bij IKA-Ned. Dat doet u via het Informatie- en Meldpunt van het CAOP. Het telefoonnummer is 06 – 20 44 81 94 en het e-mailadres is tilburg-chroom6@caop.nl.
Als u zich heeft aangemeld, krijgt u een uitnodiging met de datum en de plaats  voor een informatiebijeenkomst.  De informatiebijeenkomsten zijn in Tilburg.

Wat houdt de informatiebijeenkomst van IKA-Ned in?

IKA-Ned organiseert informatiebijeenkomsten in kleine groepen. Daar kunnen veel zorgen en vragen met artsen van IKA-Ned besproken worden. Deze bijeenkomsten worden wekelijks vanaf begin mei 2017 gehouden in Tilburg.
Na de informatiebijeenkomst kunnen betrokkenen zich aanmelden voor een individueel medisch onderzoek bij IKA-Ned.

Wat houdt het medisch onderzoek van IKA-Ned in?

Het medisch onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Het begint met een gesprek met een geneeskundige van IKA-Ned. Naar aanleiding van dit gesprek, wordt besproken of de klachten misschien komen door blootstelling aan chroom 6. Misschien wil de arts nog verder onderzoek doen. Dit hangt af van het soort klachten. De medische onderzoeken beginnen na de informatiebijeenkomsten, uiterlijk juni 2017.

Moet ik de zorg van IKA-Ned zelf betalen?

Nee, dat is gratis voor u.

Onderzoek

De gemeente heeft 19 juli 2016 een onderzoekscommissie ingesteld, wat gaat die onderzoeken?

De onderzoekscommissie heeft de opdracht om een onafhankelijk wetenschappelijke onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidsrisico's bij de werkzaamheden bij tROM in de periode 2004-2011, waaronder:

    de arbeidsomstandigheden;
    de genomen beschermingsmaatregelen;
    het werkregime bezien vanuit de verplichtingen van de Wet Werk en Bijstand (WWB);
    de formele (contractuele) verhouding tussen tROM, de NS/NedTrain en het NSM.

Het is aan de onderzoekscommissie om te besluiten hoe het onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Ook bepalen zij welke instantie(s)  het wetenschappelijke onderzoek  gaan uitvoeren.

De onderzoekscommissie (Commissie Tilburg Chroom-6) heeft een eigen website: tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl.

Wie zitten er in de onderzoekscommissie?

De onderzoekscommissie bestaat uit 7 leden, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De commissieleden zijn:

 • Peter van der Velden, oud-burgemeester van o.a. Breda, Bergen op Zoom, Emmen (voorzitter)
 • Yvonne van Mierlo, voorzitter van de raad van bestuur van Movisie
 • Marius de Jong, ervaren jurist uit Tilburg
 • Marian Schaapman, FNV
 • Wilfried Notten, emeritus hoogleraar toxicologie
 • Hannine van de Grift, afdelingshoofd Werk & Inkomen gemeente Tilburg
 • Freek van Huijgevoort, afvaardiging Ondernemingsraad gemeente Tilburg

Wanneer zijn de resultaten bekend?

De oplevering van het onderzoek werd verwacht in september 2017. Bij de onafhankelijke onderzoekscommissie chroom 6 Tilburg zijn signalen binnengekomen dat het onderzoek, uitgevoerd door het RIVM, mogelijk meer tijd vergt. De onderzoekscommissie gaat nu met het met RIVM in overleg. Zodra de onderzoekscommissie meer zekerheid heeft het uitstel en welke consequenties dit heeft voor de oplevering van het onderzoek, laat zij aan betrokkenen en de gemeente Tilburg weten wanneer zij haar rapportage uitbrengt.

Wie voert het wetenschappelijk onderzoek uit?

De onderzoekscommissie heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) opdracht gegeven om het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Kunnen (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers ook vragen meegeven aan de onderzoekscommissie?

De onderzoekscommissie ontvangt graag al uw vragen. Deze kunt u doorgeven aan het onafhankelijke informatie- en meldpunt van het CAOP.

Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: 06-2044 8194 en via email: Tilburg-chroom6@caop.nl

Het RIVM doet ook onderzoek naar chroom 6 in opdracht van Defensie. Wat voor onderzoek is dit?

Het RIVM onderzoekt wat de mogelijke gevolgen voor de gezondheid zijn van blootstelling aan chroom 6. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op: www.informatiepuntchroom6.nl.

Wat betekent het onderzoek in opdracht van Defensie naar chroom 6 voor de gemeente Tilburg?

De onderzoekscommissie bepaalt wat zij met de resultaten van dit onderzoek doet.

Het RIVM heeft voor Defensie in maart 2017 een folder gepubliceerd met ziekten die door chroom 6 kunnen worden veroorzaakt. Wat betekent deze folder voor de Tilburgse betrokkenen?

De folder geeft een overzicht van wat er nu in de wetenschap bekend is over ziekten die door blootstelling aan chroom 6 kunnen worden veroorzaakt. Over het verband tussen het oplopen van deze ziekten en de situatie in Tilburg, is nu nog niets te zeggen. Dat deel van het onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd.
De Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 vindt de informatie van het RIVM belangrijk voor de betrokkenen in Tilburg. Daarom heeft de onderzoekscommissie de Tilburgse betrokken per brief  geïnformeerd en de folder van het RIVM meegestuurd. Ook heeft het RIVM  vragen en antwoorden  bij de folder opgesteld.

Wat moet ik doen als ik vragen heb over de folder met ziekten?

Voor vragen over de folder kunt u contact opnemen met het Informatie- en Meldpunt van het CAOP. Het telefoonnummer is 06 – 20 44 81 94 en het e-mailadres: tilburg-chroom6@caop.nl.

Financiële tegemoetkoming

De gemeente heeft besloten om betrokkenen een financiële tegemoetkoming te geven. Wat houdt die tegemoetkoming in?

De gemeente begrijpt dat betrokkenen die tussen 2004 en 2011 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg zich misschien zorgen maken over hun gezondheid. Deze zorgen kan de gemeente nu niet wegnemen. Om hen te steunen in deze onzekere periode, biedt de gemeente hen een tegemoetkoming aan van 385 euro. Betrokkenen ontvangen dit bedrag 2 keer. Een keer voor het jaar 2016 en één keer voor het jaar 2017.

Waarom is gekozen voor het bedrag van 385 euro?

Dit bedrag komt overeen met de hoogte van het wettelijk eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg moeten  kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. De gemeente is dit niet verplicht, maar vindt wel dat ze hen moet helpen, vanuit moreel oogpunt.

Voor wie is de vergoeding?

De vergoeding is voor alle (ex)uitkeringsgerechtigden en (oud)medewerkers tROM die in de periode tussen 2004 en 2011 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg.

Hoe zijn de betrokkenen geïnformeerd over de vergoeding?

Alle betrokkenen die bij de gemeente bekend zijn, worden persoonlijk met een brief geïnformeerd.

Wat moeten betrokkenen doen die geen brief hebben ontvangen, maar wel in de periode tussen 2004 en 2011 bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg?

Die kunnen een mail sturen naar: chroom6@tilburg.nl.

Informatie en vragen

Waar kan ik terecht als ik wil weten of mijn gezondheidsklachten verband houden met de blootstelling aan met chroom 6?

Dan kunt u zich vanaf 10 april 2017 aanmelden bij IKA-Ned. Dat doet u via het Informatie- en Meldpunt van het CAOP. Het telefoonnummer is 06 – 20 44 81 94 en het e-mailadres is tilburg-chroom6@caop.nl.

U kunt bij IKA-Ned terecht als u gezondheidsklachten heeft en wilt weten of dat komt door blootstelling aan chroom-6. Ook als u geen klachten heeft maar wel zorgen, kunt u zich aanmelden. IKA-Ned helpt u dan door informatie te geven of door medisch onderzoek bij u te doen.

Hoe zijn (ex-)uitkeringsgerechtigden en (oud-)medewerkers geïnformeerd?

De gemeente heeft de betrokkenen geïnformeerd via brieven, informatiebijeenkomsten en informatie op deze internetsite.

Hoe houdt de gemeente (ex-) uitkeringsgerechtigden en (oud-) medewerkers op de hoogte?

De gemeente blijft betrokkenen informeren via brieven en deze internetsite.

Waar kan ik terecht met andere vragen?

U kunt zich melden bij het onafhankelijke informatie- en meldpunt van het Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel (CAOP).
Bij het CAOP kunt u:

 • uw vragen stellen;
 • uw naam en adresgegevens doorgeven zodat u op de hoogte blijft over chroom 6

Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: 06-2044 8194 en via email: Tilburg-chroom6@caop.nl

Privacy

Worden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt in het onderzoek naar chroom-6 in Tilburg?

Ja, dat is zo. Om goed te onderzoeken, hebben de onderzoekscommissie en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om:
•    u uit te nodigen als dat belangrijk is voor het onderzoek;
•    u op de hoogte te houden;
•    u te kunnen vragen hoe lang u bij tROM heeft gewerkt.

Uw gegevens worden verzameld en beheerd door het informatie- en meldpunt van het CAOP.

Worden mijn persoonlijke gegevens ook gebruikt door IKA-Ned?

IKA-Ned krijgt van de gemeente Tilburg de namen van de personen die tussen 2004-2011 hebben gewerkt bij tROM. Zo kan IKA-Ned kijken of iedereen die zich aanmeldt voor de informatiebijeenkomst of het medisch onderzoek van IKA-Ned, ook echt in die periode bij tROM heeft gewerkt.

Welke afspraken zijn er gemaakt over die persoonlijke gegevens? Krijgt iedereen die zomaar?

Nee. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. De afspraken hierover staan in het  Informatiestatuut (pdf,148KB). Dit is een juridische tekst die de gemeente volgens de wet moet opstellen.

De tekst is moeilijk omdat er juridische taal in gebruikt wordt. Heeft u vragen hierover, of over andere onderwerpen? Neem dan contact op met het informatie- en meldpunt van het CAOP.
Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur op 06-2044 8194. Ook kunt u mailen naar: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Wat doet de gemeente nog meer met mijn persoonsgegevens?

De gemeente Tilburg heeft veel gegevens van de personen die tussen 2004 en 2011 hebben deelgenomen aan het tROM-Project. Deze gegevens staan verspreid over computers en papieren dossiers. Ze worden nu bij elkaar gebracht in één dossier.

De gemeente Tilburg brengt de gegevens samen in één dossier, zodat:

•    u als oud tROM-medewerker uw gegevens in een keer kunt ontvangen (als dat nodig is);
•    het RIVM onderzoek kan uitvoeren Het RIVM krijgt de gegevens geanonimiseerd (= zonder naam) van het CAOP;

De gemeente Tilburg neemt maatregelen (technisch en organisatorisch) om deze gegevens te beveiligen. De datasystemen waarin de gegevens zijn vastgelegd zijn: cliëntendossier tROM, cliëntendossier DIS en Dirigent.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het informatie- en meldpunt van het CAOP. Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur op 06-2044 8194. Ook kunt u mailen naar: Tilburg-chroom6@caop.nl.

Klachten

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik terecht?

Met klachten kunt u terecht bij de  speciale vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg. Zij zijn te bereiken via klachtencommissieTilburg@caop.nl, via telefoonnummer:  070-3765746 of  per post:
Vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Wat doet de vertrouwens- en klachtencommissie?

De commissie biedt een vangnet voor betrokkenen die zich in het proces rondom chroom 6 in Tilburg niet gehoord voelen. Of als zij of in het proces zelf of de behandeling  door de gemeente Tilburg problemen ervaren. Betrokkenen kunnen bij de vertrouwens- en klachtencommissie een verzoek indienen om gehoord te worden.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

De Rechtswinkel Tilburg kan u helpen. Het adres van de Rechtswinkel is: Ringbaan West 96, 5046 VA Tilburg.

U kunt ze ook bereiken via mevrouw Jacqueline Willemen: jacqueline@rechtswinkeltilburg.nl
of via telefoonnummer 013 – 5353135. De hulp van de Rechtswinkel is gratis.