Corona in Tilburg

Op deze pagina staat de actuele stand van zaken over corona in onze gemeente. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen?

Hoe wordt besloten wat voor coronamaatregelen er gelden voor deze regio of stad?

De coronamaatregelen die specifiek voor Tilburg en de regio gelden, worden genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Burgemeester Theo Weterings is naast burgemeester van Tilburg ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Hij stemt de maatregelen af met andere voorzitters van Veiligheidsregio's in Nederland, het Kabinet en de burgemeesters in onze regio. Daarnaast gelden voor Tilburg en de provincie de maatregelen die door de overheid worden genomen. Op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staan altijd de laatste besluiten van de Veiligheidsregio en dus ook de maatregelen die gelden voor Tilburg en Midden- en West-Brabant. Op de site van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant staan ook de noodverordeningen die gelden voor de regio en met grote regelmaat statements waarin de burgemeesters de Brabanders toespreken. 
 

Maatregelen Tilburg

Hieronder staat een overzicht van maatregelen die de gemeente heeft genomen, of waar inwoners van de gemeente Tilburg mee te maken krijgen.

Drukte binnenstad

Wilt u de binnenstad bezoeken? Op de webcam ziet u hoe druk het is in de Heuvelstraat.

Pop-up winkel VVV

VVV Tilburg heeft tijdelijk een andere locatie, Stadhuisplein 326a. Hier kunnen bezoekers en bewoners terecht voor informatie over Tilburg en Tilburg Vakantiestad.

Bewonersavonden

Indien mogelijk worden bewonersavonden digitaal gehouden. Deze maatregel geldt in ieder geval t/m 1 januari 2021.

Overige besluiten van de gemeente

Gesprekken over grote ruimtelijke ontwikkelingen gebeuren schriftelijk

Zo lang als de landelijke maatregelen rond het coronavirus van kracht zijn, wordt de omgevingsdialoog voor grote ruimtelijke ontwikkelingen schriftelijk gedaan.

Uitzonderingen daarop zijn:

  • Ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een planteam is aangesteld. In dit geval dient in samenspraak met het planteam te worden gezocht naar een maatwerkoplossing
  • Een omgevingsdialoog in verband met de voorbereiding van beleidsnota's. In dit geval dient een maatwerkoplossing te worden toegepast

Er gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij een groot aantal (kritische) reacties moet worden beoordeeld of de schriftelijke omgevingsdialoog op een later moment alsnog moet worden opgevolgd door een informatiebijeenkomst
  • De initiatiefnemer moet in de brief een duidelijk beeld te schetsen van de ontwikkeling, door middel van afbeeldingen in kleur en een uitgebreide toelichting op de aspecten die voor omwonenden en andere belanghebbenden van belang kunnen zijn
  • De initiatiefnemer moet belanghebbenden een reactietermijn bieden van tenminste twee weken
  • De initiatiefnemer moet voorzien in diverse reactiemogelijkheden. Belanghebbenden moeten de gelegenheid krijgen om te reageren per e-mail, per brief en bij voorkeur ook telefonisch
  • De initiatiefnemer moet in een brief aangeven hoe de vervolgprocedure eruit ziet en wat er met de reacties wordt gedaan
  • Voor al het overige blijft de Richtlijn omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen van kracht.