Doe mee

In november 2018 start de pilot 'Doe mee in Noord en Groenewoud'. Hiermee onderzoekt de gemeente hoe we inwoners met een uitkering beter en op maat kunnen ondersteunen.

Het gaat om mensen in Noord en Groenewoud die nog geen begeleiding krijgen naar werk, geen re-integratietraject volgen en volgens onze informatie geen vrijwilligerswerk doen. Als u mee mag doen, ontvangt u een brief met uitleg over deze proef. Daarna neemt een coach telefonisch contact met u op. U hoeft dus zelf niets te doen.

Wat houdt de pilot in?

Een coach gaat met u in gesprek over uw persoonlijke situatie. Waar wordt u gelukkig van? Wat heeft u nodig om mee te kunnen doen? Samen bekijkt u welke activiteiten in een wijk aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Of het nu gaat om een boodschap doen voor de buren of deelnemen aan een activiteit in het wijkcentrum. De coach werkt vanuit uw wijk en ondersteunt u op maat.

Waarom deze pilot?

De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen. Uit onderzoek blijkt dat inwoners die lang in de bijstand zitten, zich vaker eenzaam en ongelukkig voelen. Met de pilot willen we onderzoeken hoe we deze mensen het beste kunnen ondersteunen.

Tilburg werkt samen met partners in de wijken Noord en Groenewoud. Zij weten beter waar de inwoners uit de wijken behoefte aan hebben en welke initiatieven er zijn. De pilot duurt een jaar. Als de nieuwe aanpak helpt, bekijkt de gemeente of dit ook in andere wijken kan starten.

Veelgestelde vragen

Waarom organiseert de gemeente deze pilot alleen in Noord en Groenewoud?

In deze wijken ondernemen diverse partijen samen al veel initiatieven en lopen al afspraken om de wijk vooruit te helpen. Hier kunnen we mogelijk gebruik van maken. We beperken de pilot  tot 2 wijken, omdat de pilot anders te groot wordt om uit te voeren.

Ik woon niet in Noord of Groenewoud maar wil toch meedoen, kan dat?

Dat kan helaas niet. Deze pilot is alleen voor bewoners van de wijken Noord en Groenewoud.

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik mee doe aan de pilot?

Als u meedoet aan de pilot, heeft het geen gevolgen voor uw uitkering.

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik niet mee wil doen aan de pilot?

Als u besluit niet mee te doen aan de pilot, heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.

Moet ik een heel jaar meedoen?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De pilot start in november 2018 en duurt een jaar. U krijgt dus een jaar ondersteuning van een coach. De ondersteuning kan ook korter zijn, afhankelijk van uw situatie en uw activiteiten.

Ik krijg al ondersteuning, kan ik toch meedoen?

Als u al ondersteuning krijgt naar werk, re-integratie of participatie, dan kunt u niet meedoen. Soms is er ondersteuning van bijvoorbeeld een huisarts of bij schulden. Dan kunt u wel meedoen.

Kan ik ook meedoen via activiteiten in andere wijken?

We kijken in eerste instantie naar activiteiten in uw eigen wijk, omdat de pilot ook bedoeld is voor ondersteuning van uw wijk. Maar als een activiteit in een andere wijk beter bij uw situatie past, is dit ook mogelijk.

Krijg ik een nieuw contactpersoon bij Werk en Inkomen?

U behoudt uw contactpersoon bij Werk en Inkomen voor vragen over uw uitkering. Voor uw deelname aan de pilot krijgt u een nieuwe coach van Werk en Inkomen.

Ik wil meer informatie; waar kan ik terecht?

De coaches van Werk en Inkomen zijn voornamelijk aan het werk in de wijk zelf, bijvoorbeeld in de wijkcentra. Zij zijn ook te bereiken via:
- e-mail: doemee@tilburg.nl