Augustinusstraat

De gemeente gaat halverwege 2022 groot onderhoud uitvoeren in de Augustinusstraat, Hieronymusstraat, Ambrosiusstraat, Athanasiusstraat en Isidorusstraat. Het gaat niet alleen om het vernieuwen van de straten, maar ook om het verbeteren van de inrichting.

Door de verandering van het klimaat heeft Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien en erg warme zomers. In het nieuwe ontwerp houdt de gemeente daarom ook rekening met bijvoorbeeld het opvangen van regenwater en het behouden van bomen en groen. Dit doen we om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien warmt groen minder snel op dan bestrating. Het parkeren wordt ook verbeterd.

Randvoorwaarden

Hieronder staan de punten die de gemeente als randvoorwaarden heeft meegegeven voor het nieuwe ontwerp.

Verkeer en parkeren

 • Verbeteren parkeersituatie
 • Invoeren van eenrichtingsverkeer om meer ruimte voor parkeren en groen te creëren.

Verharding

 • Uitvoeren van groot onderhoud aan de bestrating (stoep, rijbaan)
 • Minder verharding en meer groen om wateroverlast en extreme hitte te voorkomen

Riolering en water

 • Vervangen van riolering en rioolaansluitingen
 • Het regenwater langer ‘vasthouden’ in de openbare ruimte voor verkoeling en om droogte te voorkomen

Groen en bomen

 • Bomen waar mogelijk behouden
 • Meer variatie in de beplanting om meer vlinders en insecten aan te trekken (vergroten biodiversiteit)
 • Groen planten op kruispunten (zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid)
 • Waar het kan stenen vervangen door groen
 • Het vergroenen van de wijk zorgt voor minder last van de warmte en droogte in de zomer. 
 • Geveltuintjes aanleggen samen met bewoners

Verlichting

 • Vervangen verlichting in de Augustinusstraat

Samen met bewoners

Na het ophalen van de wensen en ideeën bij bewoners zijn de meest voorkomende reacties: 

Verkeer en parkeren

 • Verkeersveiligheid verbeteren: er wordt te snel gereden in de straten
 • Meer parkeerplekken met genoeg ruimte voor auto’s
 • Veilige parkeerplekken voor fietsers

Groen en bomen

 • Meer en verschillende soorten groen in de wijk

​​​Spelen

 • Meer speelgelegenheid voor kinderen. Er is momenteel weinig te beleven voor jongeren en kinderen 

Overlast

 • Verminderen van overlast van zwerfafval en hondenpoep op een aantal plekken in de wijk

Definitief ontwerp

Op 10 juni 2021 is er een digitale vervolgbijeenkomst geweest met bewoners over de nieuwe inrichting van de Augustinusstraat en omgeving. Tijdens deze avond gaf de gemeente uitleg over het eerdere ontwerp en hebben bewoners hun reactie en ideeën kunnen geven. Hartelijk dank hiervoor. de gemeente is hierna aan de slag gegaan met het verder uitwerken van het ontwerp. Ondanks dat niet alle wensen in het ontwerp verwerkt konden worden, zijn we tot mooi nieuw ontwerp gekomen. Dit definitieve ontwerp is hier te vinden:

Planning

De gemeente gaat begin 2022 op zoek naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. In het voorjaar is de aannemer bekend. De werkzaamheden zijn gepland voor medio 2022. De aannemer informeert u enkele weken voor de start van het werk over de exacte planning.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project of het ontwerp, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen Willems van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar per e-mail jeroen.willems@tilburg.nl. U kunt ook contact opnemen met Nancy Sins, projectondersteuner van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen (maandag t/m donderdag) bereikbaar per e-mail nancy.sins@tilburg.nl.