Augustinusstraat

De gemeente wil eind 2021 groot onderhoud uitvoeren in de Augustinusstraat, Hieronymusstraat, Ambrosiusstraat, Athanasiusstraat en Isidorusstraat. Het gaat niet alleen om het vernieuwen van de straten, maar ook om het verbeteren van de inrichting.

Door de verandering van het klimaat heeft Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien en erg warme zomers. In het nieuwe ontwerp houdt de gemeente daarom ook rekening met bijvoorbeeld het opvangen van regenwater en het behouden van bomen en groen. Dit doen we om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien warmt groen minder snel op dan bestrating. Het parkeren wordt ook verbeterd.

Randvoorwaarden

Hieronder staan de punten die de gemeente als randvoorwaarden heeft meegegeven voor het nieuwe ontwerp.

Verkeer en parkeren

 • Verbeteren parkeersituatie (zoals deels op de stoep parkeren)

Verharding

 • Uitvoeren van groot onderhoud aan de bestrating (stoep, rijbaan)
 • Minder verharding en meer groen om wateroverlast en extreme hitte te voorkomen

Riolering en water

 • Vervangen van riolering en rioolaansluitingen
 • Het regenwater langer ‘vasthouden’ in de openbare ruimte voor verkoeling en om droogte te voorkomen

Groen en bomen

 • Bomen waar mogelijk behouden
 • Meer variatie in de beplanting om meer vlinders en insecten aan te trekken (vergroten biodiversiteit)
 • Groen planten op kruispunten (zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid)
 • Waar het kan stenen vervangen door groen
 • Het vergroenen van de wijk zorgt voor minder last van de warmte en droogte in de zomer. 
 • Geveltuintjes aanleggen samen met bewoners

Verlichting

 • Vervangen verlichting in de Augustinusstraat

Samen met bewoners

Om een ontwerp te kunnen maken dat past bij de wensen van de gebruikers, hebben we begin 2021 aan de bewoners gevraagd om hun ideeën met de gemeente te delen via een antwoordkaart. Daarnaast konden bewoners zich aanmelden voor een meedenkgroep.

Via de antwoordkaart zijn verschillende reacties ontvangen, hieronder de meest voorkomende reacties:

Verkeer en parkeren

 • Verkeersveiligheid verbeteren: er wordt te snel gereden in de straten
 • Meer parkeerplekken met genoeg ruimte voor auto’s
 • Veilige parkeerplekken voor fietsers

Groen en bomen

 • Meer en verschillende soorten groen in de wijk

​​​Spelen

 • Meer speelgelegenheid voor kinderen. Er is momenteel weinig te beleven voor jongeren en kinderen 

Overlast

 • Verminderen van overlast van zwerfafval en hondenpoep op een aantal plekken in de wijk

De gemeente is hierna aan de slag gegaan met het uitwerken van een eerste ontwerp en heeft daarbij zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Eind maart / begin april waren er 2 bijeenkomsten voor de meedenkgroep: een voor het noordelijk deel van de buurt en een voor het zuidelijk deel. Tijdens deze avonden is het eerste schetsontwerp besproken met de aanwezigen. Er is nog een aantal aandachtspunten genoemd door de bewoners.

Hierna is de gemeente het ontwerp verder gaan uitwerken en dit heeft geleid tot een voorlopig ontwerp. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Vervolg

Op 10 juni vindt er een digitale vervolgbijeenkomst plaats van de meedenkgroep. U kunt zich hiervoor opgeven via nancy.sins@tilburg.nl
Voor overige vragen kunt u ook contact met Nancy Sins opnemen of met de projectleider Frank van den Broek via f.vanden.broek@tilburg.nl