U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Blauwe Aders

Aanpak wateroverlast door aanleg Blauwe Aders

Door de klimaatverandering zijn er steeds vaker hevige regenbuien. Op een aantal plekken in Tilburg zorgt dit voor flinke wateroverlast. Met name in Tilburg-Noord.

Om deze wateroverlast aan te pakken, legt de gemeente tot 2048 in verschillende gebieden zogenoemde Blauwe Aders aan. Een Blauwe Ader is een extra riool dat zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater. Deze rioolbuis is groter dan de rioolbuis voor het afvoeren van afvalwater naar de rioolwaterzuivering.

Het regenwater dat via de Blauwe Aders wordt afgevoerd, gaat naar gebieden buiten de stad waar het wordt verzameld. Dit water kan dan weer gebruikt worden om watertekorten aan te vullen voor de natuur en de landbouw of voor recreatie.