Domus

In het najaar van 2020 opent het Leger des Heils een woonvoorziening voor kwetsbare inwoners, een Domus, in het nu nog leegstaande pand aan de Edisonlaan 15 in Tilburg.

Op deze pagina staat meer informatie over de Domus, staan de veelgestelde vragen en antwoorden en de contactgegevens. Een Domus is een woonvoorziening voor kwetsbare inwoners, vaak dak- en thuisloos. Zij kunnen op geen andere plek terecht. Deze inwoners hebben meestal te maken met verslavingsproblemen en/of psychische klachten.

Hieronder meer informatie in de vorm van veelgestelde vragen. Klik op het plus-teken om het antwoord te lezen.

Informatiebijeenkomsten over Domus

Vanwege de RIVM-richtlijnen rondom het coronavirus was het in april niet mogelijk een bewonersbijeenkomst te organiseren over de komst van de Domus aan de Edisonlaan. Een bijeenkomst voor de hele buurt is nog steeds niet mogelijk. Maar de huidige richtlijnen van het RIVM maken het wel mogelijk om een aantal kleinere bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten willen wij graag organiseren in het pand aan de Edisonlaan 15. Er wordt een toelichting gegeven op de plannen. En medewerkers van het Leger des Heils en gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Op afspraak 

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen niet te veel mensen tegelijk deelnemen aan een informatiebijeenkomst. U kunt dus alleen op afspraak komen. Hieronder staan mogelijke data. Wilt u deelnemen aan een informatiebijeenkomst? Geef dan minimaal 3 voorkeuren door voor een datum en tijd. U kunt uw voorkeur doorgeven aan Lia Karel per mail lia.karel@tilburg.nl of door te bellen naar 06-15 47 93 97. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 24 juni. 

  • Maandag 29 juni: 13:30 - 15:00, 15:30 - 17:00, 18:00 - 19:30, 20:00 - 21:30    
  • Maandag 13 juli: 13:30 - 15:00, 15:30 - 17:00, 18:00 - 19:30, 20:00 - 21:30
  • Donderdag 16 juli: 13:30 - 15:00, 15:30 - 17:00, 18:00 - 19:30, 20:00 - 21:30 
  • Maandag 20 juli: 13:30 - 15:00, 15:30 - 17:00, 18:00 - 19:30, 20:00 - 21:30

We maken op basis van de reacties en uw voorkeur een planning. U kunt uiterlijk vrijdag 26 juni een e-mail verwachten met daarin de datum en het tijdblok dat we u kunnen ontvangen.

Wat is een Domus?

Een Domus-voorziening is een beschermde woonvorm voor kwetsbare mensen, vaak dak- en thuisloos, die nergens anders terecht kunnen. Vaak hebben ze te maken met verslavings- en/of psychische problemen. De bewoners krijgen 24 uur per dag begeleiding van professionele hulpverleners, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de deelnemer staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. Het doel is dat de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. De Domus-voorziening aan de Edisonlaan 15 krijgt maximaal 27 bewoners.

Waarom is gekozen voor deze locatie in Tilburg?

Het Leger des Heils heeft gezocht naar een passende locatie in Tilburg. De gevonden locatie is zeer geschikt. Het vinden van een passende locatie voor deze mensen is niet eenvoudig. De locatie moet aan veel eisen voldoen zoals bestemming, grootte en veiligheid. Dit pand bleek met een aantal bouwtechnische aanpassingen aan de voorwaarden te voldoen en er is na een zorgvuldige afweging gekozen voor deze locatie.

Vanaf wanneer wordt de locatie bewoond?

Er is een aantal bouwtechnische aanpassingen nodig om het pand bewoonbaar te maken. Dat betekent dat het nog even duurt voordat de bewoners er zijn. Waarschijnlijk kunnen de eerste bewoners in het najaar van 2020 hun intrek nemen. Nadere informatie hierover volgt.

Wat voor mensen komen er in de Domus-voorziening te wonen?

Kwetsbare mensen, vaak dak- en thuisloos, die nergens anders terecht kunnen. Vaak kampen ze met verslavings- en/of psychische problemen en/ of schulden. Ook zijn deze mensen vaak werkloos en hebben ze meestal geen contact meer met familie of vrienden.

Is er begeleiding aanwezig?

Er is 24 uur per dag professionele begeleiding aanwezig. Deelnemers krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen wordt gezocht naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hulp bij arbeidsre-integratie. In overleg met de deelnemer wordt zo nodig de hulp ingeschakeld van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie.

Wat wordt er gedaan om overlast in de buurt te voorkomen?

Het Leger des Heils richt samen met de gemeente, politie, handhaving en veiligheid een klankbordgroep op. Gezamenlijk willen we regelmatig overleg voeren om afspraken te maken en daarmee overlast te voorkomen. Wilt u zich aanmelden? Dan kunt u een mail sturen naar Linda Bijsterveld van het Leger des Heils: l.bijsterveld@legerdesheils.nl.

Waar kan ik terecht met vragen over de Domus-voorziening?

Heeft u vragen over de Domus-voorziening? Dan kunt u contact opnemen met Linda Bijsterveld van het Leger des Heils. Zij is te bereiken via 06-15698175 of l.bijsterveld@legerdesheils.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Ankie van de Sande van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via 013-5429084 of ankie.van.de.sande@tilburg.nl.