U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Dwaalgebied

Dwaalgebied

Het college stemde in januari 2016 in met een proef van een jaar om het verblijfsklimaat in de Nieuwlandstraat te versterken. Hiervoor heeft zij in 2016 een proces doorlopen waarbij duidelijk werd dat het niet mogelijk is het verblijfsklimaat in de Nieuwlandstraat te versterken zonder daarbij andere straten nadelig te beïnvloeden. In oktober 2016 is in de commissie Leefbaarheid afgesproken om de opdracht breder te bekijken en het samen te doen met vertegenwoordigers uit het dwaalgebied.

Versterken verblijfsklimaat

Met de vertegenwoordigers van het dwaalgebied, ook wel de kopgroep genoemd, wordt bekeken hoe het verblijfsklimaat in het dwaalgebied verbeterd kan worden. Vragen die daarbij beantwoord worden zijn: wat wordt verstaan onder het verblijfsklimaat? En hoe kan dit worden verbeterd?

Vervolgproces

  1. Proces Nieuwlandstraat is gestopt.
  2. Er is gestart met een vervangend proces waarbij met een kopgroep gekeken wordt hoe het verblijfsklimaat in het dwaalgebied verbeterd kan worden. Een kopgroeplid is een persoon die een grotere groep belanghebbenden kan vertegenwoordigen (zie bijlage). Heeft u zelf daarvoor ideeën dan kunt u contact opnemen met Rob van Nuenen, projectleider bij de gemeente Tilburg, of bij een ander lid van de kopgroep.
  3. Streven is om rond de zomer van 2017 meer duidelijkheid te hebben over hoe het verblijfsklimaat in het dwaalgebied verbeterd kan worden en wat de voor- en nadelen daarvan zouden kunnen zijn.
  4. In het najaar van 2017 zou het beeld vertaald moeten worden in een uitvoeringsprogramma.