Groot onderhoud Friezenlaan

De Friezenlaan is toe aan een opknapbeurt. De gemeente Tilburg pakt in 2021 de bestrating aan. Daarnaast wordt gewerkt aan de klimaatbestendigheid, door regenwater in het groen te laten lopen. 

Samen met de bewoners van de Friezenlaan zijn we gekomen tot een definitief ontwerp voor de herinrichting van de Friezenlaan.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. het voorlopig ontwerp

  • Er komen extra parkeerplaatsen. Deze komen langs de middelste toegangswegen richting de appartementen en tussen appartementengebouw 2 en 3 (vanaf de Gilzerbaan).
  • De fietsstroken op de toegangswegen richting de hofjes krijgen vlakke granietkeien. Dat fietst makkelijker en is veiliger.
  • Bij de toegangen richting de appartementengebouwen komen verlaagde stoepranden, zodat de gebouwen beter toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. 
  • De parkeerplaatsen die in de grasberm komen, krijgen grasbetontegels om het groene aanzicht te behouden. Ook verschuiven op verzoek een aantal parkeerplaatsen langs de Friezenlaan zodat ze niet voor een lagere haag liggen.
  • Er komen 2 laadpalen voor elektrische auto’s.
  • In plaats van een bloemrijk mengsel komen er bloembollen in de plantsoenen langs de voetpaden. Dit is een robuustere en toekomstbestendigere oplossing.

Met dit plan krijgt de Friezenlaan het aanzien en het comfort dat het verdient. Een groene aanblik met behoud van 'kènderköpkes', een betere fietsstrook, extra parkeerplaatsen en ruimte voor waterberging.

De tekening van het definitief ontwerp kunt u hier inzien.

Planning

Voorjaar 2021: technische uitwerking en selecteren aannemer
Najaar 2021: Start werkzaamheden

Informatie

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met projectleider Rogier Nota. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013-5429861 en per e- mail: rogier.nota@tilburg.nl.