Groot onderhoud Friezenlaan

De Friezenlaan is toe aan een opknapbeurt. De gemeente Tilburg pakt in 2021 de bestrating aan. Daarnaast wordt gewerkt aan de klimaatbestendigheid, door regenwater in het groen te laten lopen. 

Samen met de bewoners van de Friezenlaan zijn we gekomen tot een definitief ontwerp voor de herinrichting van de Friezenlaan.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. het voorlopig ontwerp

  • Er komen extra parkeerplaatsen. Die komen langs de middelste toegangswegen richting de appartementen en tussen appartementengebouw 2 en 3 (vanaf de Gilzerbaan).
  • De fietsstroken op de toegangswegen richting de hofjes krijgen vlakke granietkeien. Dat fietst makkelijker en is veiliger.
  • Bij de toegangen richting de appartementengebouwen komen verlaagde stoepranden, zodat de gebouwen beter toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators.
  • De parkeerplaatsen die in de grasberm komen, krijgen grasbetontegels om het groene aanzicht te behouden. Ook verschuiven op verzoek een aantal parkeerplaatsen langs de Friezenlaan zodat ze niet voor een lagere haag liggen.
  • Er komen 2 laadpalen voor elektrische auto’s.
  • In plaats van een bloemrijk mengsel komen er bloembollen in de plantsoenen langs de voetpaden. Dit is een robuustere en toekomstbestendigere oplossing.

Met dit plan krijgt de Friezenlaan het aanzien en het comfort dat het verdient. Een groene aanblik met behoud van 'kènderköpkes', een betere fietsstrook, extra parkeerplaatsen en ruimte voor waterberging.

Kleine wijziging t.o.v. het definitief ontwerp

In Fase 4 heeft de gemeente een aanpassing gedaan aan de parkeerplaatsen ter hoogte van de Bredaseweg (zie onderstaande tekening).

Planning

Maandag 30 augustus zijn de werkzaamheden gestart. Als gevolg van de huidige Covid-19 pandemie heeft het werk vertraging opgelopen. 

De werkzaamheden lopen nog enkele weken door in 2022. Streven is om medio Februari, afhankelijk van de weersomstandigheden de werkzaamheden te hebben afgerond.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en vanwege de bereikbaarheid voor de hulpdiensten, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. 

  • Fase 1 = eind augustus t/m eind september (afgerond)
  • Fase 2 = eind september t/m eind oktober (afgerond)
  • Fase 3 = eind oktober t/m medio november (afgerond)
  • Fase 4 = medio november t/m medio Februari

Open het kaartje om te zien welk werkgebied bij welke fase hoort.(PDF, 261,4 KB)

Kort voor de start van de werkzaamheden informeert aannemer Broeren de bewoners in het betreffende werkgebied via een bewonersbrief over het verloop van de werkzaamheden, de tijdelijke verkeersmaatregelen en zaken waar u rekening mee moet houden.

Informatie

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Ric Zuidema van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer
06 - 25 26 67 82 en per e-mail ric.zuidema@tilburg.nl.
 
Voor vragen over de uitvoering en planning, kunt u terecht bij Michael Soijer van Broeren bv. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 455 54 55 en per e-mail msoijer@broerenbv.nl.