Gasstraat

De gemeente knapt de Gasstraat op. De bomen worden vervangen door nieuwe exemplaren en er komt meer groen in de straat. Het werk start na de zomervakantie 2021.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is eind januari aan de inwoners gepresenteerd. Hieronder is het te downloaden en te bekijken. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het vervangen van de bomen verleend. Aannemer J. Van Esch voert de werkzaamheden in de Gasstraat na de zomervakantie van 2021 uit.

Voorlopige planning

De aannemer is op dit moment bezig met het opstellen van de uiteindelijke planning. Het werk zal in 2021 afgerond worden. Ongeveer 3 weken voor de start van de werkzaamheden krijgen bewoners een brief met meer informatie, zoals de definitieve planning.

Bomenkap

De bomen worden na de zomervakantie verwijderd. Vooraf controleert een ecologisch deskundig bedrijf of er nog dieren verblijven in de bomen.

Geveltuintje

Heeft u gekozen voor een geveltuintje? Dan neemt de gemeente of de aannemer voor de start van de werkzaamheden contact met u op. U kunt vervolgens tijdens de werkzaamheden de exacte locatie en afmeting van uw tuintje doorgeven.

Verdere ontwerpuitleg

Hieronder een aantal uitklapmenu’s met daarin wat uitgebreidere uitleg over ontwerpelementen die zo blijven in het ontwerp. We kunnen niet alle onderwerpen behandelen die door u als bewoner aangehaald zijn, maar we hebben de meest genoemde onderwerpen meegenomen.

Fietsdoorsteken van 1,50m

In het ontwerp zijn voetgangersdoorsteken van 1,20m opgenomen om als voetganger van de auto naar de stoep te kunnen komen. Maar om als fietser op de rijbaan te komen, moet een grotere afstand afgelegd worden. Daarom kozen de bewoners ervoor om 6 voetgangersdoorsteken te vervangen door 6 fietsdoorsteken. Deze zijn 1,50m breed. Via de fietsdoorsteken kunnen fietsers voldoende afstand houden tot geparkeerde auto’s om schade te voorkomen. Ook vermindert hierdoor het onnodig fietsverkeer op de stoep.

Toekomstbestendig en klimaatadaptief (ontharden)

Afgelopen jaren heeft Tilburg steeds vaker te maken met extreme regenval, hitte  en droogte. Om voorbereid te zijn op deze veranderende weersomstandigheden is het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk onnodige bestrating te vervangen door groen in de stad (klimaatadaptatie). Het groen zorgt ervoor dat de temperatuur minder snel oploopt en dat het regenwater bij een stevige regenbui via de bodem weg kan zakken. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast. Daarnaast zorgt meer groen voor meer vlinders en insecten (biodiversiteit).

Stoep van 2,40m

De stoep blijft 2,40m breed. De richtlijn voor de minimale breedte van een stoep is 1,80m. In het ontwerp is dus rekening gehouden met een bredere stoep. Zo is er voldoende ruimte voor voetgangers, minder validen, lopen met de fiets over het trottoir, geveltuintjes en eventueel parkeren van fietsen voor de deur. Voor de klimaatdoelstellingen was een breder plantvak beter geweest. Hier heeft de gemeente ervoor gekozen om extra ruimte te bieden aan gebruikers van de stoep.

Parkeervakken

De nieuwe parkeervakken hebben een breedte een 2,00m. Dit is de minimale afmeting conform de huidige richtlijnen. Naast het parkeervak ligt een uitstapband van 0,60m. Hierdoor kunt u makkelijk uit uw auto stappen zonder vieze voeten te krijgen. Dit beschermt meteen ook de planten. Er is bewust gekozen om géén parkeervakindeling aan te geven, want dat biedt de mogelijkheid om parkeervakken efficiënter te benutten.

Fietsbeugels

Er staan op dit moment een aantal fietsbeugels in de straat. Deze komen niet terug in het nieuwe ontwerp. De gemeente heeft hierover gesproken met een aantal bewoners en zij bevestigen dat het geen noodzaak is, maar dat bewoners het wel erg prettig vinden. Daarom heeft de gemeente voorrang gegeven aan het algemeen belang voor meer groen in de stad (klimaatadaptatie). Natuurlijk wil de gemeente het fietsen aanmoedigen. Dat is ook de reden dat u kunt kiezen voor de 1,50m fietsdoorsteken. Zo hoeft niemand heel ver met de fiets over de stoep te lopen om bij de rijbaan te komen. Ook geeft de brede stoep nog steeds de mogelijkheid om de fiets (tijdelijk) voor de deur te zetten, zonder dat daarbij de stoep geblokkeerd wordt.

Bomen

In de Gasstraat staan nu nog 40 zoete kersen. Een aantal jaar geleden is geconstateerd dat een groot deel van de bomen in slechte conditie was. Vorig jaar heeft de gemeente nogmaals de kwaliteit van alle bomen onderzocht. Daaruit bleek dat de meeste bomen een slechte conditie hebben en vervangen moeten worden. De bomen met een redelijke conditie zullen de noodzakelijke verplaatsing niet overleven. Daarom heeft de gemeente besloten om ook alle bomen te vervangen. Zo staat er straks een nette en gezonde rij bomen.

Resultaten eerdere keuze groen

De bewoners van de Gasstraat hebben eerder al hun voorkeur aangeven voor het soort bomen en beplanting. Ook kon u kiezen voor de aanleg van een geveltuintje. In de onderstaande tabel vindt u de resultaten van deze inventarisatie en de ontvangen reacties.

Keuze bomen

De gemeente had 3 opties voorbereid waaruit u een keuze kon maken. Hierbij is de keus gevallen op optie 1.

 
Keuze Aantal Percentage
Optie 1: meidoorn, smalbladige olijfwilg, esdoorn en de zoete kers 19 50%
Optie 2: sierpeer, honingboom, meelbes en de zoete kers 10 26%
Optie 3: alle bomen van optie 1 en optie 2 9 24%
Totaal 38 100%

Keuze planten in plantenvak

Bewoners hebben kunnen kiezen tussen een mix van vaste planten of een bloemen- en kruidenmengsel. De keus is met 95% duidelijk gevallen op de vaste planten.

 
Keuze Aantal Percentage
Optie 1: Vaste planten 37 95%
Optie 2: Bloemen- en kruidenmengsel 2 5%
Totaal 39 100%


Keuze geveltuintjes

Bewoners hebben mogen kiezen of ze een geveltuintje willen laten aanleggen, zie het resultaat hieronder.

 
Keuze Aantal Percentage
Ja 19 48%
Nee 21 52%
Totaal 40 100%