Gasstraat

De gemeente knapt de Gasstraat op. Bewoners hebben een keus gemaakt voor het groen in de straat. Nu wil de gemeente u de laatste ontwerpvarianten voorleggen om een definitief besluit te nemen. 

Update 09-10-2020

Vanuit de online participatiesessie in juli 2020 zijn een aantal opmerkingen gemaakt over het nieuwe ontwerp van de straat. De gemeente heeft alle opgehaalde informatie verwerkt. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het ontwerp. Er zijn 4 ontwerpvarianten waar u via een reactieformulier op deze pagina uit kunt kiezen. Dit kan tot vrijdag 30 oktober 2020. Het ontwerp met de meeste stemmen, gaat de gemeente uitvoeren. Daarnaast legt de gemeente u uit waarom een aantal zaken in de ontwerpen ongewijzigd zijn gebleven.

Nieuw ontwerp

Aanpassingen

  • Het kerkplein-idee is komen te vervallen, omdat de voorkeur van de bewoners uitgaat naar parkeerruimte. Het gevolg is dat de bijbehorende boom ook wordt vervangen om ruimte te maken voor parkeren. De omgevingsvergunning voor het vervangen van de bomen is 7 september 2020 toegekend. Deze vergunning staat op de website officiele bekendmakingen.nl. Er kan tot 6 weken na toekenning van de vergunning bezwaar worden ingediend.
  • De lantaarnpalen zijn verplaatst van de parkeerruimte naar de plantenvakken. Zo komt er ruimte voor ongeveer 5 extra parkeerplaatsen of voor fietsdoorsteken. (zie keuzemogelijkheden). Een fietsdoorsteek is er om met de fiets van de stoep naar de rijbaan te komen via een verlaagde stoeprand. 

Keuzemogelijkheden voor het definitief ontwerp

De gemeente wil graag tegemoet komen aan een aantal wensen van bewoners. Ze kunnen kiezen uit de onderstaande mogelijkheden:  

  1. Alle voetgangersdoorsteken te verbreden van 0,90m naar 1,20m.  Een voetgangersdoorsteek is er om van de stoep naar de auto te lopen.
  2. Bewoners kunnen ervoor kiezen om 6 voetgangersdoorsteken te vervangen voor 6 fietsdoorsteken van 1,50m. Deze staan als geel blokje in het voorlopige ontwerp.

Ontwerp

Hieronder het aangepaste ontwerp als download. De gele blokjes zijn de nog optionele fietsdoorsteken van 1,50m tot aan de rijbaan. 

Verdere uitleg keuzemogelijkheden

Hieronder een aantal uitklapmenu’s met daarin wat uitgebreidere uitleg over de keuzemogelijkheden.

Keuze: voetgangersdoorsteken (0,90m of 1,20m) 

In het ontwerp zijn doorsteken opgenomen van 0,90m om als voetganger van de auto naar de stoep te kunnen komen. Deze breedte is gekozen om te voorkomen dat deze doorsteken bijvoorbeeld door fietsers worden gebruikt. Een aantal bewoners gaf aan dit te smal te vinden. Daarom kunt u ervoor kiezen om de doorsteken te verbreden naar 1,20m voor alle doorsteken. In de praktijk is de breedte 1,32m omdat er om een plantvak ook nog 2 opsluitbanden van 6cm aanwezig zijn. Als bewoners kiezen voor de bredere doorsteek, dan nemen de bewoners zelf het risico voor onbedoeld gebruik door fietsers en mogelijke schade aan geparkeerde auto’s.

Keuze: fietsdoorsteken van 1,50 m 

In het ontwerp zijn voetgangersdoorsteken opgenomen om als voetganger van de auto naar de stoep te kunnen komen. Maar om als fietser op de rijbaan te komen, moet een grotere afstand afgelegd worden. Daarom kunt u ervoor kiezen dat er 6 voetgangersdoorsteken worden vervangen door 6 fietsdoorsteken. Deze zijn 1,50m breed. Via de fietsdoorsteken kunnen fietsers voldoende afstand houden tot geparkeerde auto’s om schade te voorkomen. Ook vermindert hierdoor het onnodig fietsverkeer op de stoep. Als u kiest voor extra fietsdoorsteken, dan verdwijnt er 1 parkeerplaats in de Gasstraat (op basis van de huidige situatie).

Keuzeopties

Hieronder de verschillende opties waaruit u een keus kunt maken. U kunt u keuze uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020 doorgeven via het onderstaand reactieformulier.

 
OptieBeschrijvingVoordelenNadelen
AVoetgangersdoorsteken 0,90

 

- maximaal ingezet op klimaatadaptatie;
- ongeveer 5 extra parkeerplaatsen
- langere afstand met fiets over stoep om naar rijbaan te komen
BVoetgangersdoorsteken 1,20m- maximaal ingezet op klimaatadaptatie;
- ongeveer 5 extra parkeerplaatsen;
- meer ruimte om naar de auto te lopen

 

- langere afstand met fiets over stoep om naar rijbaan te komen
- mogelijk gebruik voetgangersdoorsteken door fietsers (grotere kans op schade aan auto’s)

 

CVoetgangersdoorsteken 0,90m + 6x fietsdoorsteken- meer mogelijkheden om met de fiets naar de rijbaan te komen;
- minder fietsverkeer op de stoep;
- minder kans op schade aan auto’s
- ongeveer 1 parkeerplek minder t.o.v. huidige situatie
DVoetgangersdoorsteken 1,20m + 6x fietsdoorsteken- meer mogelijkheden om met de fiets naar de rijbaan te komen;
- minder fietsverkeer op de stoep;
- minder kans op schade aan auto’s;
- meer ruimte om naar de auto te lopen

 

- ongeveer 1 parkeerplek minder t.o.v. huidige situatie;
- mogelijk gebruik voetgangersdoorsteken door fietsers (grotere kans op schade aan auto’s)

Reactieformulier invullen

NB. afhankelijk van de gemaakte keuze, verdeelt de gemeente de doorsteken zo gelijkmatig mogelijk in het definitief ontwerp.

Verdere ontwerpuitleg

Hieronder een aantal uitklapmenu’s met daarin wat uitgebreidere uitleg over ontwerpelementen die zo blijven in het ontwerp. We kunnen niet alle onderwerpen behandelen die door u als bewoner aangehaald zijn, maar we hebben de meest genoemde onderwerpen meegenomen.

Toekomstbestendig en klimaatadaptief (ontharden) 

Afgelopen jaren heeft Tilburg steeds vaker te maken met extreme regenval, hitte  en droogte. Om voorbereid te zijn op deze veranderende weersomstandigheden is het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk onnodige bestrating te vervangen door groen in de stad (klimaatadaptatie). Het groen zorgt ervoor dat de temperatuur minder snel oploopt en dat het regenwater bij een stevige regenbui via de bodem weg kan zakken. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast. Daarnaast zorgt meer groen voor meer vlinders en insecten (biodiversiteit).

Stoep van 2,40m 

De stoep blijft 2,40m breed. De richtlijn voor de minimale breedte van een stoep is 1,80m. In het ontwerp is dus rekening gehouden met een bredere stoep. Zo is er voldoende ruimte voor voetgangers, minder validen, lopen met de fiets over het trottoir, geveltuintjes en eventueel parkeren van fietsen voor de deur. Voor de klimaatdoelstellingen was een breder plantvak beter geweest. Hier heeft de gemeente ervoor gekozen om extra ruimte te bieden aan gebruikers van de stoep.

Parkeervakken 

De nieuwe parkeervakken hebben een breedte een 2,00m. Dit is de minimale afmeting conform de huidige richtlijnen. Naast het parkeervak ligt een uitstapband van 0,60m. Hierdoor kunt u makkelijk uit uw auto stappen zonder vieze voeten te krijgen. Dit beschermt meteen ook de planten. Er is bewust gekozen om géén parkeervakindeling aan te geven, want dat biedt de mogelijkheid om parkeervakken efficiënter te benutten.

Fietsbeugels 

Er staan op dit moment een aantal fietsbeugels in de straat. Deze komen niet terug in het nieuwe ontwerp. De gemeente heeft hierover gesproken met een aantal bewoners en zij bevestigen dat het geen noodzaak is, maar dat bewoners het wel erg prettig vinden. Daarom heeft de gemeente voorrang gegeven aan het algemeen belang voor meer groen in de stad (klimaatadaptatie). Natuurlijk wil de gemeente het fietsen aanmoedigen. Dat is ook de reden dat u kunt kiezen voor de 1,50m fietsdoorsteken. Zo hoeft niemand heel ver met de fiets over de stoep te lopen om bij de rijbaan te komen. Ook geeft de brede stoep nog steeds de mogelijkheid om de fiets (tijdelijk) voor de deur te zetten, zonder dat daarbij de stoep geblokkeerd wordt.

Bomen 

In de Gasstraat staan nu nog 40 zoete kersen. Een aantal jaar geleden is geconstateerd dat een groot deel van de bomen in slechte conditie was. Vorig jaar heeft de gemeente nogmaals de kwaliteit van alle bomen onderzocht. Daaruit bleek dat de meeste bomen een slechte conditie hebben en vervangen moeten worden. De bomen met een redelijke conditie zullen de noodzakelijke verplaatsing niet overleven. Daarom heeft de gemeente besloten om ook alle bomen te vervangen. Zo staat er straks een nette en gezonde rij bomen.

Resultaten eerdere keuze groen 

De bewoners van de Gasstraat hebben eerder al hun voorkeur aangeven voor het soort bomen en beplanting. Ook kon u kiezen voor de aanleg van een geveltuintje. In de onderstaande tabel vindt u de resultaten van deze inventarisatie en de ontvangen reacties.

Keuze bomen

De gemeente had 3 opties voorbereid waaruit u een keuze kon maken. Hierbij is de keus gevallen op optie 1.

 
KeuzeAantalPercentage
Optie 1: meidoorn, smalbladige olijfwilg, esdoorn en de zoete kers1950%
Optie 2: sierpeer, honingboom, meelbes en de zoete kers1026%
Optie 3: alle bomen van optie 1 en optie 2924%
Totaal38100%

Keuze planten in plantenvak

Bewoners hebben kunnen kiezen tussen een mix van vaste planten of een bloemen- en kruidenmengsel. De keus is met 95% duidelijk gevallen op de vaste planten.

 
KeuzeAantalPercentage
Optie 1: Vaste planten3795%
Optie 2: Bloemen- en kruidenmengsel25%
Totaal39100%


Keuze geveltuintjes

Bewoners hebben mogen kiezen of ze een geveltuintje willen laten aanleggen, zie het resultaat hieronder.

 
KeuzeAantalPercentage
Ja1948%
Nee2152%
Totaal40100%

Meer informatie

Meer informatie over de Gasstraat is te krijgen via projectleider Maarten Beije. Vanwege een storing is hij niet bereikbaar op zijn vaste nummer. Maarten is bereikbaar op: 06 - 50 17 99 01.