U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Jan Wier

Jan Wier

Het college van B&W stemde in 2012 onder voorwaarden in met het voorstel een aantal voorzieningen van de verslavingszorginstelling Novadic-Kentron aan de Jan Wierhof te vestigen, op het terrein van het Jan Wier Psychiatrisch Centrum.

Er is bij bewoners in de wijken Armhoefse Akkers en Tivoli zorg over eventuele overlast die de verhuizing tot gevolg kan hebben. Om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te garanderen stelt de gemeente samen met de politie, Novadic-Kentron en GGz Breburg een beheerprotocol op. Hierin worden concrete afspraken vastgelegd over de inzet van de organisaties en de te nemen maatregelen. Het protocol moet opgesteld zijn voordat de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft. Bovendien moet eventuele overlast in de buurt snel en stevig worden aangepakt. Samen met de betrokken partijen in het Beheeroverleg wordt gekeken hoe huidige klachten en incidenten het beste aangepakt kunnen worden. De gemeente onderzoekt verder periodiek de ontwikkeling van de veiligheid in de woonomgeving. Een andere voorwaarde van het college is dat de afdelingen die GGz Breburg van Jan Wier weg gaat halen, verplaatst zijn voordat Novadic Kentron haar voorzieningen kan verplaatsen naar Jan Wier.

Op 4 februari 2013 stemde de Raad in met de voorgenomen verhuizing. De bouwplannen en vergunningsaanvragen worden voorbereid door Novadic-Kentron. Ook tijdens dit proces en hierna blijft de gemeente in gesprek met de verschillende belanghebbenden.

Om de overlast aan te pakken is een Beheeroverleg opgericht. Hieraan nemen deel: de gemeente, GGz Breburg, Novadic-Kentron, de wijkagent, vertegenwoordigers van bewoners en buurtraad en vertegenwoordigers van de ondernemers in Carré en het Klasse Theater. De meest actuele verslagen van dit overleg zijn beschikbaar via deze website. Als u suggesties hebt voor het Beheeroverleg, kunt u deze doorgeven aan Frank Claus, projectleider bij de gemeente, bereikbaar op frank.claus@tilburg.nl of telefonisch 013 542  92 48.