Kijk op je Wijk

Stelt u zich eens voor: u mag samen met uw buurtgenoten bepalen hoe u wilt dat de openbare ruimte in uw buurt wordt onderhouden. Hoe zou het er dan uitzien?

In juni 2020 ontvingen buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord een uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan Kijk op je Wijk. Samen met buurtgenoten konden zij aangeven hoe de openbare ruimte in hun buurt onderhouden moest worden, met als doel een hogere waardering van de openbare ruimte.

Hiervoor is een tool ontwikkeld waarin buurtbewoners konden aangeven welke onderhoudsthema's zij het belangrijkst vinden. Het budget voor onderhoud bleef hetzelfde, maar werd op een andere manier ingezet. Wilden zij bijvoorbeeld dat er meer zwerfafval op straat werd opgeruimd? Dan bleef er minder geld over voor het weghalen van onkruid.

Resultaten

Veel buurtbewoners hebben deze kans op invloed in de openbare ruimte aangegrepen en hebben via deze tool laten weten wat zij belangrijk vinden. Gemeente Tilburg en Brouwers Groenaannemers hebben de resultaten van deze inzendingen inzichtelijk gemaakt. Via de links hieronder ziet u de resultaten per buurt én een totaaloverzicht van beide buurten. In de resultaten ziet u hoe de onderhoudsniveaus in beide buurten waren en hoe deze momenteel worden onderhouden.

Evaluatie

In oktober 2020 ontvingen buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord een uitnodiging voor een tussentijdse evaluatie van Kijk op je Wijk. Uit de evaluatie bleek dat de waardering van de openbare ruimte in Gesworen Hoek en Dalem Noord was gestegen en dat inwoners Kijk op je Wijk een geschikt middel vonden om mee te beslissen over het onderhoud. De resultaten van de tussentijdse enquête zijn te bekijken via onderstaande links:  

Kijk op je Wijk in 2021

Sinds de start van het experiment heeft de gemeente al veel geleerd. Omdat we een goede weergave wilden hebben van het effect van het huidige onderhoud in alle seizoenen, werdKijk op je Wijk in Gesworen Hoek en Dalem Noord voortgezet tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat Brouwers Groenaannemers de buurten tot die tijd blijft onderhouden op de huidige, door de buurtgenoten gekozen manier. 

Kijk op je Wijk stopt per 1 januari 2022

Afgelopen september nodigden we buurtbewoners nogmaals uit voor een evaluatie. We vroegen ze een vragenlijst in te vullen over Kijk op je Wijk en hoe het onderhoud in de buurt hen bevalt. Uit de evaluatie blijkt, dat Kijk op je Wijk niet heeft geleid tot een hogere waardering van de openbare ruimte in Gesworen Hoek en Dalem Noord. De resultaten zijn te bekijken via onderstaande links:

Daarom heeft de gemeente besloten dat Kijk op je Wijk per 1 januari 2022 stopt. Vanaf dat moment worden de buurten weer onderhouden op de manier die buurtbewoners gewend waren vóór Kijk op je Wijk. Hierbij geldt een uitzondering voor het onderhoud van gras. 

Onderhoud van gras

De komende jaren wil de gemeente namelijk meer locaties in de stad geschikt maken voor vlinders, bijen en andere insecten (vergroten biodiversiteit). Daarom worden grasveldjes en bermen niet meer overal kort gemaaid. Dit heet ecologisch groenbeheer. Ecologisch beheer is een samenwerking met de natuur: als wij rekening houden en trots zijn op de natuur om ons heen, ook in de stad, geeft de natuur ons daar veel voor terug. De gemeente startte hier per juni 2021 mee in de Reeshof en zal per 1 januari 2022 ook worden doorgezet in Gesworen Hoek en Dalem Noord. Ondanks dat sommige inwoners vinden dat het een slordig straatbeeld geeft, begrijpen de meeste inwoners waarom deze vorm van maaien belangrijk is voor de natuur.

Bedankt

We zijn blij met alle inbreng die we hebben ontvangen. Samen met de buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord zijn we dit experiment aangegaan. De bijdragen en meningen van de buurtbewoners waren ontzettend belangrijk en waardevol. We hebben er veel van geleerd en daar willen we hen voor bedanken.
Met elkaar zorgen we voor een schonere en prettigere leefomgeving!

Meer informatie

Heeft u vragen over Kijk op je Wijk? Neem dan contact op met de gemeente via e-mail: kijkopjewijk@tilburg.nl.