Kijk op je Wijk

Stelt u zich eens voor: u mag samen met uw buurtgenoten bepalen hoe u wilt dat de openbare ruimte in uw buurt wordt onderhouden. Hoe zou het er dan uitzien?

In juni 2020 ontvingen buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord een uitnodiging van de gemeente om deel te nemen aan Kijk op je Wijk. Samen met buurtgenoten konden zij aangeven hoe de openbare ruimte in hun buurt onderhouden moest worden, met als doel een hogere waardering van de openbare ruimte.

Hiervoor is een tool ontwikkeld waarin buurtbewoners konden aangeven welke onderhoudsthema's zij het belangrijkst vinden. Het budget voor onderhoud bleef hetzelfde, maar werd op een andere manier ingezet. Wilden zij bijvoorbeeld dat er meer zwerfafval op straat werd opgeruimd? Dan bleef er minder geld over voor het weghalen van onkruid.

Resultaten

Veel buurtbewoners hebben deze kans op invloed in de openbare ruimte aangegrepen en hebben via deze tool laten weten wat zij belangrijk vinden. Gemeente Tilburg en Brouwers Groenaannemers hebben de resultaten van deze inzendingen inzichtelijk gemaakt. Via de links hieronder ziet u de resultaten per buurt én een totaaloverzicht van beide buurten. In de resultaten ziet u hoe de onderhoudsniveaus in beide buurten waren en hoe deze momenteel worden onderhouden.

Evaluatie

In oktober 2020 ontvingen buurtbewoners van Gesworen Hoek en Dalem Noord een uitnodiging voor de evaluatie van Kijk op je Wijk. De resultaten daarvan zijn bekend: 

Kijk op je Wijk in 2021 

Uit de evaluatie blijkt dat de waardering van de openbare ruimte in Gesworen Hoek en Dalem Noord is gestegen en dat inwoners Kijk op je Wijk een geschikt middel vinden om mee te beslissen over het onderhoud. Sinds de start van het experiment hebben we al veel geleerd. Omdat we een goede weergave willen hebben van het effect van het huidige onderhoud in alle seizoenen, wordt Kijk op je Wijk in Gesworen Hoek en Dalem Noord voortgezet tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat Brouwers Groenaannemers de buurten tot die tijd blijft onderhouden op de huidige, door de buurtgenoten gekozen manier. 

We zijn blij met alle inbreng die we hebben ontvangen. Samen zorgen we voor een schonere en prettigere leefomgeving.

Meer informatie

Heeft u vragen over Kijk op je Wijk? Neem dan contact op met de gemeente via: kijkopjewijk@tilburg.nl.