Nieuwe inrichting Korenbloemstraat

De Korenbloemstraat wordt opnieuw ingericht. Dat houdt in dat de gemeente Tilburg een verbeterde fietsverbinding aanlegt en een apart riool voor het afvoeren van regenwater bij hevige regenbuien (blauwe ader).

Ook de lantaarnpalen, afvalbakken en bankjes  zijn aan vervanging of onderhoud toe. Het doel is om de Korenbloemstraat samen met bewoners in te richten als een prettige, veilige en leefbare straat. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in het najaar van 2022.

Uitgangspunten ontwerp

De gemeente Tilburg wil de bereikbaarheid en het comfort voor fietsers in de stad verbeteren. De Korenbloemstraat is een belangrijke fietsroute in Tilburg. Daarom wordt de kwaliteit en herkenbaarheid van de Korenbloemstraat als fietsroute verbeterd.
 
Tegelijkertijd gaat de gemeente de Korenbloemstraat toekomstbestendig maken. Dat houdt in dat er een extra riool voor regenwater komt, om wateroverlast tijdens hevige regenbuien zoveel mogelijk te voorkomen. Waar mogelijk past de gemeente extra groen toe.

Samen met de buurt

Ingenieursbureau Iv-Infra doet onderzoek ter voorbereiding en maakt de ontwerpen voor de gemeente.

Tilburg vindt het belangrijk dat iedereen kan laten weten wat belangrijk is bij een nieuwe inrichting voor de Korenbloemstraat. Via een enquête heeft u wensen en ideeën ingebracht, die zo mogelijk een plek krijgen in de eerste (schets)ontwerpen.

Ontwerpproces

Op basis van resultaten van de enquête en in samenspraak met de klankbordgroep, worden de eerste (schets)ontwerpen gemaakt voor de nieuwe inrichting.

In juni krijgt krijgen alle bewoners van de Korenbloemstraat de gelegenheid op de eerste ontwerpen te reageren. Deze eerste ontwerpen zijn in samenspraak met de klankbordgroep opgesteld.

De variant die het meest tegemoet komt aan alle wensen en ideeën en past binnen de uitgangspunten van de gemeente, werkt Iv-Infra uit naar een voorlopig ontwerp. Ook in het voorlopig ontwerp zijn nog aanpassingen en verbeteringen mogelijk.

Geveltuintjes

Steeds vaker heeft Nederland te maken met hevige regenbuien, hitte en periodes van droogte. U kunt helpen om dit tegen te gaan door bijvoorbeeld een geveltuintje aan te laten leggen. Een geveltuintje ziet er mooi uit en meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder.

Omdat de straat toch opnieuw wordt ingericht, wil de gemeente een geveltuintje voor u aanleggen. U zorgt zelf voor de beplanting en het onderhoud van het geveltuintje.

U kunt een mail sturen naar korenbloemstraat@iv-infra.nl als u bij de nieuwe inrichting van de straat een geveltuintje wil laten aanleggen. Geef in uw mail aan op welk huisnummer u woont. Iv-Infra zal onderzoeken of een geveltuintje op uw adres passend en haalbaar is.

Afkoppelen

Bij de meeste woningen loopt ook het regenwater van de daken rechtstreeks de riolering in. Door de regenpijp af te koppelen loopt het water voortaan via de verharding in het hemelwaterriool of een geveltuintje.

Op de pagina Klimaatbestendig wonen op deze site staat wat u kunt doen om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige gemeente en hoe de gemeente u kan helpen met subsidie.

  • Bezoek de pagina Klimaatbestendig wonen

Meer informatie 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Arnoud Spruijt (omgevingsmanager Iv-Infra). Arnoud is te bereiken via
korenbloemstraat@iv-infra.nl.