Nieuwe inrichting Korenbloemstraat

De Korenbloemstraat wordt opnieuw ingericht. Dat houdt in dat de gemeente Tilburg een goede fietsverbinding door de straat aanlegt en een aparte riolering voor regenwater aanbrengt. Lantaarnpalen en ander straatmeubilair worden vervangen. Doel is om de Korenbloemstraat in te richten als een prettige, veilige en leefbare straat.

Update december 2021

Stand van zaken

De afgelopen maanden hebben de gemeente en Iv-Infra de stappen gezet om te komen tot een Voorlopig Ontwerp. Parallel daaraan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd of nog in uitvoering, zoals een onderzoek naar het effect van de nieuwe riolering op bestaande bomen. Ook zijn contacten gelegd met nutsbedrijven, zoals Brabant Water en Enexis, om ze mee te nemen in  het project en eventuele verlegging van kabels en leidingen.

Presentatie Voorlopig Ontwerp

De nieuwe inrichting van de Korenbloemstraat wordt één rijbaan met fietssuggestiestroken:

 • De fietsers rijden aan beide zijden van de weg op een fietssuggestiestrook van ca. 1,8 m breed, waardoor auto’s meer in het midden van de weg gaan rijden
 • De breedte van de weg is 1,6 m
 • Er ontstaat een optische versmalling, waardoor de snelheid op een natuurlijke manier wordt afgeremd. Auto’s mogen over de fietssuggestiestroken rijden, kunnen elkaar ook passeren, maar soms ook even achter een fietser rijden.

De fietsstroken krijgen een donkerrode kleur en de centrale loper krijgt een donkerbruine kleur. De verharding bestaat uit straatstenen.

Kruisingen

 • Er is in het ontwerp sprake van gelijkwaardige kruisingen: verkeer van rechts heeft voorrang. De kruisingen worden in één kleur uitgevoerd waardoor de gelijkwaardigheid wordt benadrukt.
 • Een aantal bewoners ervaart dat er regelmatig te hard wordt gereden. Daarom worden de meeste kruisingen op een plateau (iets verhoogd, met een ‘taludje’) uitgevoerd.

Groen

 • In de Korenbloemstraat komen van noord tot zuid meer groenvakken
 • De groenvakken op de hoeken van kruispunten worden niet met te hoge beplanting beplant, om te voorkomen dat er te weinig zicht is op de aanliggende straat
 • Aan de zuidwestzijde is, tussen de parkeervakken, plaats voor een paar extra bomen
 • Langs de woningen is ruimte is voor geveltuinen. Heeft u zich hiervoor nog niet aangemeld, maar wilt u graag dat er rekening wordt gehouden met een geveltuin op uw adres? U kunt dit nog aanmelden op het emailadres korenbloemstraat@iv-infra.nl

Parkeren

 • Sinds 1 juli 2021 heeft de gemeente parkeerregulering ingevoerd
 • Over het gehele traject zijn de parkeerstroken opnieuw ingetekend, afgewisseld met groen- of boomvakken. Door het extra groen wordt onjuist parkeren – bijvoorbeeld op trottoirs – tegengegaan

Vervolg

Ondertussen werken de gemeente en Iv-Infra aan het maken van een Definitief Ontwerp. Als het Definitief Ontwerp is vastgesteld, wordt er een bestek gemaakt. Dit is een omschrijving en specificatie wat aan de aannemer wordt meegegeven die het werk gaat realiseren.

De planning voor uitvoering van deze werkzaamheden is in het najaar van 2022.

Geveltuintjes

Steeds vaker heeft Nederland te maken met hevige regenbuien, hitte en periodes van droogte. U kunt helpen om dit tegen te gaan door bijvoorbeeld een geveltuintje aan te laten leggen. Een geveltuintje ziet er mooi uit en meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. U zorgt zelf voor de beplanting en het onderhoud van het geveltuintje.

Wanneer de Korenbloemstraat opnieuw wordt ingericht, is dat een goede gelegenheid om geveltuintjes in de straat aan te leggen. De geveltuintjes krijgen een plek in de eerste ontwerpen en vervolgens ook een plek in het vervolgproces richting een definitief ontwerp.

Afkoppelen

Bij de meeste woningen loopt ook het regenwater van de daken rechtstreeks de bestaande riolering in. De gemeente wil, daar waar dit mogelijk is en met uw toestemming, het dakwater afkoppelen van de riolering. Dit kan door regenpijpen aan de voorzijde van de woningen af te zagen. Het water loopt daarna via de verharding in het hemelwaterriool of in een geveltuintje.

Op de pagina Klimaatbestendig wonen staat wat inwoners nog meer kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig Tilburg.

Ook kan de gemeente helpen met subsidie, kijk daarvoor op de website duurzamertilburg.nl.

Meer informatie 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Arnoud Spruijt (omgevingsmanager Iv-Infra). Arnoud is te bereiken via
korenbloemstraat@iv-infra.nl.