Kruidenbuurt

Er gebeurt veel in de Kruidenbuurt. Woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen zijn bezig met het onderhoud van de huurhuizen. De gemeente werkt onder andere aan het riool en het groen. 

Kruidenbuurt-Oost

Voor 2022 stond groot onderhoud gepland voor de Kruidenbuurt-Oost. Het gaat hierbij om de straten tussen de Lage Witsiebaan, Vlierlaan, Kruidenlaan en Lavendelweg. Het ontwerp is er, maar de werkzaamheden gaan voorlopig nog niet van start. Dit heeft te maken de ‘transitievisie warmte’ die in december 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. 

Kruidenbuurt-Zuid-West

In Kruidenbuurt-Zuid-West worden de straten aangepast die op het onderstaande kaartje staan. Meer informatie over deze fase staat op de pagina eenfijnebuurt.nl.