Kruidenbuurt-Oost: groot onderhoud uitgesteld

Voor 2022 stond groot onderhoud gepland voor de Kruidenbuurt-Oost. Het gaat om de straten tussen de Lage Witsiebaan, Vlierlaan, Kruidenlaan en Lavendelweg. Maar de werkzaamheden gaan voorlopig nog niet van start. Op donderdag 21 april organiseert de gemeente een informatieavond.  

Waarom is het groot onderhoud uitgesteld?

De gemeenteraad heeft in december de Transitievisie Warmte vastgesteld. Een plan waarin staat beschreven hoe Tilburg in 2045 de CO2 uitstoot kan verminderen. De komende jaren onderzoeken we, samen met wijken en buurten, hoe we onze woningen en gebouwen duurzaam kunnen verwarmen en koelen. De gemeente heeft de Kruidenbuurt en enkele andere wijken aangewezen als voorbeeldwijken. In deze wijken onderzoeken we of we van het gas af kunnen en woningen op een andere manier kunnen verwarmen. Dit kan betekenen dat we nieuwe kabels en leidingen onder de grond moeten aanleggen. Om te voorkomen dat we binnen een aantal jaren na aanleg van de nieuwe bestrating de straten open moeten breken, hebben we besloten om het groot onderhoud uit te stellen. 

Meer informatie over de Transitievisie Warmte kunt u vinden op de website duurzamertilburg.nl.

Wat gebeurt er wel in 2022?

Dat het groot onderhoud en de herinrichting van dit deel van de Kruidenbuurt zijn uitgesteld betekent niet dat er niets in de wijk gebeurt. In 2022 voert de gemeente klein onderhoud uit. Dat bestaat uit controles of de bestrating nog recht ligt, of de putten goed werken en of de verlichting, hekjes, borden en bankjes in de wijk nog in goede staat zijn. Ook wordt er groenbeheer uitgevoerd. 

Ontwerp voor de herinrichting

Voor het groot onderhoud en de daarbij horende herinrichting van de wijk is een ontwerp gemaakt. Een eerste schets van de wijk is vorig jaar gepresenteerd. Hierop reageerden tientallen bewoners. Aan de hand van die reacties is het ontwerp waar mogelijk, aangepast. Dit voorlopig ontwerp blijft dus nog even op de plank liggen, maar is vanaf 18 april wel te zien. Het ontwerp is hieronder in te zien, en het hangt in “De Keet” in het buurthuis aan de Reinevaarstraat 55. Daar kun je op maandagmiddag tussen 15:00 uur en 17:00 uur binnenlopen. 

Informatieavond

Buurtbewoners zijn welkom op de inloopavond op:

donderdag 21 april
tussen 19.00 en 20.30 uur
Locatie: buurtcentrum De Reinevaarstraat 55

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het laatste ontwerp 
  • Herstelwerkzaamheden 2022
  • Voorbeeldwijk: nieuwe manier van verwarmen