Werk aan kabels en leidingen in Laarstraat

De gemeente wilde het wegdek van de Laarstraat aanpassen, om de geluidsoverlast te verminderen. Het werk zou gecombineerd worden met werkzaamheden aan de gas- en waterleiding en de kabels van de openbare verlichting. Na overleg met ondernemers is besloten om voorlopig af te zien van het werk aan het wegdek. De gasleidingen moeten vanuit veiligheidsoogpunt wel vervangen worden. Dit werk is gestart op maandag 7 maart.

Er wordt gewerkt aan de gas- en waterleiding en aan de kabels van de openbare verlichting. Als dat gevolgen heeft voor de inwoners, krijgen ze daar informatie over van Enexis of Brabant Water. 

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd.

 • Fase 1a: Laarstraat (vanaf de kruising Gen. Winkelmanstraat / Afrikaanderstraat tot aan de begraafplaats): begin maart t/m half april 2022
 • Fase 1b: Laarstraat (vanaf de begraafplaats tot de kruising Berkdijksestraat): half april t/m begin mei 2022
 • Fase 2: Kruising Berkdijksestraat: begin mei t/m eind mei 2022
 • Fase 3: Kruising afrikaanderstraat / Generaal Winkelmanstraat: werkzaamheden zijn eerder uitgevoerd tijdens fase 1. 
 • Fase 4: Berkdijksestraat (vanaf Laarstraat tot de kruising met de Fredering van Eedenstraat): eind mei t/m half juni 2022

Fase 1 heeft vertraging opgelopen. Deze werkzaamheden worden afgerond tijdens de uitvoering van fase 2. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Fase 1: Laarstraat

Op de plek van de werkzaamheden is de Laarstraat tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle gebouwen blijven bereikbaar voor voetgangers. De aannemer neemt contact op met ondernemers, om afspraken te maken wat betreft de bevoorrading van bedrijven. Om de begraafplaats bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd: fase 1a en fase 1b. Verder worden de volgende omleidingen geplaatst:

Bestemmingsverkeer winkelgebied Korvel via:

 • Ringbaan-Zuid, Ringbaan-West en de Berkdijksestraat
 • Korvelplein, Oerlesestraat en de Trouwlaan 

Doorgaand fietsverkeer via:

 • Berkdijksestraat, Coba Pulskenslaan, Rooseveltplein, Mac. Allisterstraat en Gen. Winkelmanstraat
 • Afrikaanderstraat, Tafelbergstraat en het Korvelplein.

Fase 2: kruising Berkdijksestraat

De kruising is op de plek van de werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle gebouwen blijven bereikbaar voor voetgangers. Verder worden de volgende omleidingen geplaatst:

Bestemmingsverkeer winkelgebied Korvel via:

 • Ringbaan-Zuid, Ringbaan-West en de Korenbloemstraat
 • Korvelplein, Oerlesestraat en de Trouwlaan 

Doorgaand fietsverkeer via:

 • Korenbloemstraat, Frederik van Eedenstraat, Berkdijksestraat, Coba Pulskenslaan, Rooseveltplein, Mac. Allisterstraat en Gen. Winkelmanstraat
 • Afrikaanderstraat, Tafelbergstraat en het Korvelplein.

Fase 4: Berkdijksestraat

De Berkdijksestraat is op de plek van de werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle gebouwen blijven bereikbaar voor voetgangers. Verder worden de volgende omleidingen geplaatst:

Doorgaand verkeer via:

 • Ringbaan-Zuid en Ringbaan-West 
 • Korvelseweg, Bredaseweg en Ringbaan-West 

Doorgaand fietsverkeer via:

 • Korenbloemstraat, Frederik van Eedenstraat, Berkdijksestraat, Coba Pulskenslaan, Rooseveltplein, Mac. Allisterstraat en Gen. Winkelmanstraat.

Mogelijke overlast

Inwoners kunnen last hebben van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Ook kan uw woning tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Het kan zijn dat u uw auto ergens anders moet parkeren. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Voor vragen over de kabel- en leidingwerkzaamheden, kunnen inwoners tijdens werkdagen contact opnemen met Frank van Loon van Enexis. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 50 63 05 46 en per e-mail frank.van.loon@enexis.nl.

Ook kunt u contact opnemen met Coen den Teuling van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 15 89 72 57 en per e-mail coen.den.teuling@tilburg.nl.