Aanpassing wegdek Laarstraat

De gemeente Tilburg wil de klinkers in de rijbaan en het fietspad van de Laarstraat vervangen door asfalt om de geluidsoverlast te verminderen.

Het gaat om het deel inclusief de kruising met de Berkdijksestraat en de Generaal Winkelmanstraat / Afrikaanderstraat. Tegelijkertijd wordt de kruising de Generaal Winkelmanstraat / Afrikaanderstraat verbeterd. Aan de inrichting van de rest van de straat veranderd niks. De start van deze werkzaamheden staat gepland in 1e kwartaal van 2022.

Verbetering kruising 

Om de verkeersveiligheid van het kruispunt met de Generaal Winkelmanstraat en de Afrikaanderstraat te verbeteren, doet de gemeente de volgende aanpassingen (zie onderstaande tekening).

  • Verduidelijken voorrangssituatie
  • Verbeteren van het zicht vanuit de Afrikaanderstraat komend vanaf het Korvelplein
  • Verbeteren opstelruimte voor fietsers vanaf de Oude Goirleseweg en Afrikaanderstraat
  • De oversteek voor fietsers linksaf vanaf de Generaal Winkelmanstraat richting het Korvelplein verbeteren
  • Verlagen snelheid van het autoverkeer door het verhogen van deze kruising (verkeersplateau). Omdat deze verhoging dicht bij de drempel ter hoogte van de Laarstraat 39 ligt, komt deze laatste te vervallen

Voorafgaand worden daarbij ook werkzaamheden aan de gas- en waterleiding uitgevoerd.

Stand van zaken

Eind 2020 vond de afstemming over het nieuwe ontwerp van de Laarstraat plaats. Daarbij was de verwachting dat in de loop van 2021 deze werkzaamheden uitgevoerd zouden worden. Omdat er het afgelopen jaar diverse andere projecten in de omgeving in uitvoering waren, zoals het vervangen van de kabels en leidingen in de Korvelseweg, is ervoor gekozen om de werkzaamheden Laarstraat door te schuiven naar 2022. Dit om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting starten de werkzaamheden aan de Laarstraat aan het eind van het eerste kwartaal van 2022. Het ontwerp is hieronder te bekijken of te downloaden.

Voor de start van de werkzaamheden ontvangen omwonenden een nieuwe bewonersbrief met meer informatie over de fasering, tijdelijke verkeersmaatregelen en de uitvoeringsduur.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Frank Martens van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 542 83 87 en per e- mail frank.martens@tilburg.nl.