Definitief ontwerp Lanciersstraat

Eind 2019 heeft de gemeente aangekondigd om de Lanciersstraat aan te pakken. De straat krijgt een nieuwe inrichting.

Verkeer

De Lanciersstraat, tussen de Sint Josephstraat en de Jan Aartestraat, wordt een straat met éénrichtingsverkeer. De rijrichting gaat richting de Sint Josephstraat. Het is straks niet meer mogelijk om via de Sint Josephstraat de Lanciersstraat in te rijden. Fietsers kunnen beide kanten op blijven fietsen. Het zuidelijk gedeelte, tussen de Galjoenstraat en de Piushaven, krijgt een smallere rijbaan, zodat auto's minder eenvoudig tegen het verkeer in kunnen rijden. Ook komen er op diverse plaatsen drempels terug in de straat om de snelheid van auto’s te verlagen.

Parkeren

Het aantal parkeerplaatsen in de straat blijft hetzelfde. Op verzoek van bewoners, tijdens de informatieavond op 13 november 2019, zijn er nabij de Piushaven meer plantvakken gemaakt en minder parkeervakken. Nabij de Jan Aartestraat komen er 5 in plaats van 6 parkeerplaatsen. Dit komt doordat deze in de huidige situatie te smal zijn. De parkeervakken zijn nu 2,20 meter breed, straks zijn deze 2,50 meter breed. In de nieuwe situatie komt er een hoge trottoirband tussen de rijbaan en het voetpad. Dit om ongewenst parkeren op het voetpad tegen te gaan.
Er komt een oplaadpaal voor elektrische auto’s in de straat, ter hoogte van de Jan Aartestraat. 1 parkeerplek zal gereserveerd zijn voor elektrische auto’s.

Lantaarnpalen

De gemeente vervangt de lantaarnpalen voor nieuwe met duurzame LED-verlichting.

Bomen en beplanting

Alle bomen blijven behouden. Om de bomen meer ruimte te geven vergroot de gemeente de boomvakken en de bomen krijgen extra voedingsstoffen.

Er komen 14 nieuwe bomen. Soort: Prunus sargentii ‘Rancho’ (Japanse sierkers). Zie foto.

Er komen meerdere plantvakken om een groene uitstraling te krijgen in de straat.

Nieuwe bestrating

De rijbaan krijgt rode bestrating (zie foto). De Lanciersstraat is een zogenaamde secundaire fietsroute. De nieuwe rode stenen zijn comfortabeler voor fietsers dan de klinkers die er nu liggen. De Provincie Noord-Brabant draagt vanwege deze fietsroute met een subsidie bij aan dit project.

De natuursteenkeien die nu in de parkeervakken liggen komen in de nieuwe situatie weer terug in de parkeervakken.

In de voetpaden komen nieuwe tegels te liggen.

Definitief ontwerp

Het voorlopige ontwerp voor de herinrichting is goed bekeken. Naar aanleiding van de reacties van enkele bewoners is het ontwerp op een paar details aangepast en vervolgens vastgesteld. Het definitief ontwerp is in te zien onderaan deze pagina. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het ontwerp of het project in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Rogier Nota van de gemeente. Hij is bereikbaar per e-mail: rogier.nota@tilburg.nl

Download de aangepaste tekening van het ontwerp (PDF, 35,1 MB)