Definitief ontwerp Lanciersstraat

Eind 2019 heeft de gemeente aangekondigd om de Lanciersstraat aan te pakken. De straat krijgt een nieuwe inrichting.

Verkeer

De Lanciersstraat, tussen de Sint Josephstraat en de Jan Aartestraat, wordt een straat met éénrichtingsverkeer. De rijrichting gaat richting de Sint Josephstraat. Het is straks niet meer mogelijk om via de Sint Josephstraat de Lanciersstraat in te rijden. Fietsers kunnen beide kanten op blijven fietsen. Het zuidelijk deel, tussen de Galjoenstraat en de Piushaven, krijgt een smallere rijbaan, zodat auto's minder eenvoudig tegen het verkeer in kunnen rijden. Ook komen er op diverse plaatsen drempels in de straat om de snelheid van auto’s te verlagen.

Parkeren

Het aantal parkeerplaatsen in de straat blijft hetzelfde. Bewoners gaven tijdens de informatieavond op 13 november 2019 aan dat ze meer plantvakken wilden bij de Piushaven en minder parkeervakken. Nabij de Jan Aartestraat komen er 5 in plaats van 6 parkeerplaatsen. Dit komt doordat deze in de huidige situatie te smal zijn. De parkeervakken zijn nu 2,20 meter breed, straks zijn deze 2,50 meter breed. In de nieuwe situatie komt er een hoge trottoirband tussen de rijbaan en het voetpad. Dit om ongewenst parkeren op het voetpad tegen te gaan.
Er komt een oplaadpaal voor elektrische auto’s in de straat, ter hoogte van de Jan Aartestraat. 1 parkeerplek zal gereserveerd zijn voor elektrische auto’s.

Lantaarnpalen

De gemeente vervangt de lantaarnpalen voor nieuwe met duurzame LED-verlichting.

Bomen en beplanting

Alle bomen blijven behouden. Om de bomen meer ruimte te geven vergroot de gemeente de boomvakken en de bomen krijgen extra voedingsstoffen.

Er komen 14 nieuwe bomen. Soort: Prunus sargentii ‘Rancho’ (Japanse sierkers). Er komen meerdere plantvakken om een groene uitstraling te krijgen in de straat.

Nieuwe bestrating

De rijbaan krijgt rode bestrating. De Lanciersstraat is een zogenaamde secundaire fietsroute. De nieuwe rode stenen zijn comfortabeler voor fietsers dan de klinkers die er nu liggen. De Provincie Noord-Brabant draagt vanwege deze fietsroute met een subsidie bij aan dit project.

De natuursteenkeien die nu in de parkeervakken liggen komen in de nieuwe situatie weer terug in de parkeervakken. In de voetpaden komen nieuwe tegels te liggen.

Werkzaamheden

De gemeente heeft een definitief ontwerp gemaakt. Begin november start aannemer A&M infra in opdracht van de Gemeente Tilburg met de herinrichting van de Lanciersstraat.

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Via de aannemer ontvangen omwonenden bericht over welke fase wanneer wordt uitgevoerd. De aannemer start aan de kant van de Piushaven met de uitvoering. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden april 2021 gereed zijn.
 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De Lanciersstraat is tijdens de werkzaamheden lastiger bereikbaar. De straat is nooit helemaal afgesloten, omdat de aannemer in fasen werkt. Het gaat steeds om stukken van ongeveer 80 meter. Er staan informatieborden en bewoners krijgen bericht vanuit de aannemer. De woningen blijven altijd bereikbaar. Als de straat is opgebroken, is dit met loopplanken.

We vragen de bewoners om de containers op de afhaaldag buiten het werkvak te zetten.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder Rem Remmers van de gemeente. Hij is bereikbaar via e- mail: rem.remmers@tilburg.nl. Voor vragen over de uitvoering en planning kunt u terecht bij dhr. Akkermans van A&M Infra,
tel: 06-19 36 30 83.

Download of bekijk de aangepaste tekening van het ontwerp