Meest gestelde vragen Koningswei

Op deze pagina staan vragen en antwoorden over de ontwikkeling van het Koningsplein tot Koningswei. 

Woningbouw

Hoe komt het nieuwe Koningsplein (straks de Koningswei) er uit te zien?

De ambitie is om het Koningsplein met de Piushaven te verbinden, nieuwe woningen te ontwikkelen en meer groen te krijgen in de binnenstad. Het huidige Koningsplein gaat veranderen in een groene Koningswei. Deze plannen maakt de gemeente samen met de eigenaren van de gebouwen (Amvest en TBV Wonen). Vergroenen op deze plek kan, omdat de markt en evenementen volgens planning vanaf 2025 verhuizen naar het Stadsforum.  

Wat betekenen de plannen voor het Stadsforum?

Door de aanleg van het Stadsforum (omgeving Willemsplein) kunnen de markt en evenementen zoals de kermis hier naartoe verhuizen. Daardoor ontstaat op het Koningsplein ruimte voor nieuwe woningen en veel groen. De planning is afhankelijk van het tempo dat we kunnen maken bij de realisatie van het Stadsforum. Als het Stadsforum klaar is start de aanleg van Koningswei. Er zijn over het Stadsforum en de Netwerkanalyse op 8 april 2021 belangrijke besluiten genomen door de raad en daaraan werken we nu verder.
Bekijk de raadsvergadering en de stukken (videobeelden vanaf 1.15.00 uur) 

Wat betekenen de plannen voor de Koopvaardijstraat?

Met het huidige plan voor de Koningswei ontstaat via de Koopvaardijstraat de gewenste verbinding met de Piushaven. De gemeente wil ook de Koopvaardijstraat groener maken. De gemeente kan pas starten met de voorbereidende werkzaamheden hiervoor zodra er een definitief akkoord is over de plannen voor de Koningswei. Waarschijnlijk neemt het college hierover nog voor de zomer een besluit. 

Hoe veel woningen komen er bij op het Koningsplein?

Op het huidige Koningsplein verdwijnen het appartementencomplex Piusstaete (van TBV Wonen) en het lage appartementengebouw met winkels eronder aan de noordzijde van het Koningsplein (van Amvest). Dat zijn 165 woningen. In de nieuwe plannen komen ongeveer 370 appartementen terug; 130 appartementen van Amvest (middeldure en dure huur) en 240 van TBV Wonen (sociale huur) én een intramuraal zorgconcept. Nadat de plannen klaar zijn, zijn er dus 205 extra woningen extra op het Koningsplein.   

Hoe kom ik in aanmerking voor de nieuwe appartementen?

De woningen worden volgens planning opgeleverd in 2026. U kunt zich voor de appartementen van TBV Wonen inschrijven bij Woning in Zicht (website: www.woninginzicht.nl) waar de appartementen enkele maanden voor oplevering worden aangeboden. Voor de appartementen van Amvest volgt later meer informatie.

Hoe hoog worden de appartementencomplexen?

Er komen 2 appartementencomplexen op de Koningswei. Het zijn stadsblokken in 5-7 bouwlagen met ieder een toren van circa 46 meter hoog, dat zijn 15 á 16 bouwlagen. Dat is iets hoger dan de Stadswachter (het witte appartementencomplex aan de Piusstraat). 

Blijft de parkeergarage onder het Koningsplein?

De parkeergarage onder het Koningsplein blijft. Er zal alleen wat veranderen aan de inrit aan de Piusstraat. Nu kan autoverkeer in zowel de Piusstraat uitrijden als in de Bisschop Zwijsenstraat in- en uit. Wat er in de toekomst verandert aan de in- en uitritten is ook afhankelijk van de nieuwe plannen voor de cityring. 

Wat gebeurt er met de kermis, de markt en andere evenementen?

Deze  verhuizen vanaf 2025 naar het nieuwe Stadsforum (omgeving Willemsplein). Dan is het Stadsforum ver genoeg klaar.

Hoe breed wordt de doorgang tussen de beide gebouwen aan de Piusstraat? Wordt er onderzocht welke effecten dat heeft op de wind op het plein?

Die doorgang wordt ongeveer 14 meter, zelfde maat als Koopvaardijstraat.  

Komen er in de plinten ook nog winkels of horeca op Koningswei?

Het Kernwinkelgebied houdt in principe op bij de Paleisring. Maar in de plinten kunnen zich wel winkeliers vestigen, dat is mogelijk in het nieuwe bestemmingsplan. Er komt mogelijk een horecazaak op de kop van het gebouw. Ook dat wordt mogelijk in het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente is geen eigenaar van de gebouwen. Of er winkels of horeca komen is afhankelijk tussen overeenkomsten tussen ondernemers en Amvest/TBV als eigenaren van de gebouwen.

Heeft Amvest plannen om de appartementen in het gebouw aan de Noordzijde (met onderin voorheen Van Dal, Arendse health Club) op te knappen?

Daar zijn op dit moment nog geen plannen voor.

Verkeer en parkeren

Er komen extra woningen op het Koningsplein. Waar gaan de extra bewoners parkeren?

Door de weeks staat de parkeergarage Koningsplein grotendeels leeg. Deze capaciteit wordt gebruikt voor de nieuwe bewoners die voor het merendeel in het weekend elders gaan parkeren. Daarnaast komen er voor deze bewoners deelauto’s, deelscooters en deel(bak)fietsen. 

Wat gebeurt er met het verkeer rondom de omgeving van het Koningsplein?

De gemeenteraad heeft in 2020 ingestemd met de netwerkanalyse met daarin het principe om het doorgaande autoverkeer in de binnenstad te weren. Als je niet in de binnenstad hoeft te zijn, moet je vanaf 2024 de ringbanen gebruiken om naar je bestemming te komen. Voor bewoners, ondernemers, openbaar vervoer, maar ook het verkeer dat naar de binnenstad komt voor de horeca, winkels of bijvoorbeeld de Schouwburg blijft de Paleisring open. In het voorjaar van 2021 is de gemeente in overleg met de ondernemers bezig om te bekijken hoe het weren van het doorgaande verkeer er uit komt te zien. Nog voor de zomer presenteert de gemeente de mogelijke varianten tijdens een informatieavond.
Kijk voor meer informatie over de netwerkanalyse op de pagina mobiliteit op deze website.

Komt er een fietspad over de Koningswei?

Er komt geen fietspad over de Koningswei. Het plein wordt een plek waar je kunt relaxen. De combinatie van een plein en een fietspad blijkt heel lastig. Denk aan het Pieter Vreedeplein. 

Wat gebeurt er met de ingang van de openbare fietsenkelder Koningswei?

Of de ingang van de fietsenkelder wordt aangepast, is nog in onderzoek.

Kan ik nog meedenken?

Meedenken met het ontwerp voor de openbare ruimte (de groene Koningswei) kan. Het planteam Stadsforum-Koningswei (met daarin onder andere omwonenden) zoekt nog enkele nieuwe leden. Aanmeldingen voor het planteam zijn tot 17 mei 2021 welkom bij chern.jansen@tilburg.nl. De contouren van het ontwerp van de gebouwen staan al vast. De eigenaren (TBV Wonen en Amvest) hebben hun plannen gepresenteerd aan de Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg. Zij kijken mee met het ontwerp. De komende maanden worden de gebouwen architectonisch uitgewerkt. 

Groen

Hoe komt het groen op Koningswei er uit te zien?

Het college heeft al vastgesteld dat de Koningswei flink groener wordt. Hoe dat er precies gaat uitzien, is nu nog niet duidelijk. In april presenteren Amvest, TBV Wonen en de gemeente allereerst de woningbouwplannen tijdens een digitale informatieavond. In de zomer van 2021 beslist het college of de plannen voldoende haalbaar zijn om koop- en realisatieovereenkomsten met de ontwikkelaars te tekenen die zelf ook nog definitief moeten besluiten. Er zijn nog geen uitgewerkte ontwerpen voor het groen (de openbare ruimte) op het plein en rondom de nieuwe gebouwen. Bureau ZUS (ook ontwerper van het Stadsforum) start binnenkort met het ontwerp voor de openbare ruimte Koningswei.

Hoeveel bomen komen er op het Koningswei? 

Dat is nog niet bekend. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de constructie van de parkeergarage en de afwatering voor het toekomstige groen. Het bestrating op het Koningsplein gaat weg, daar komt een dikke laag aarde. In deze aarde komt straks beplanting. De bomen worden geplaatst op de kolommen van de parkeergarage die eronder ligt. 

Planning en procedure

Hoe ziet de planning er ongeveer uit?

In april 2021 presenteerden Amvest, TBV Wonen en de gemeente de woningbouwplannen tijdens een digitale informatieavond. Opmerkingen worden waar mogelijk meegenomen bij de verdere uitwerking. In de zomer 2021 beslist het college of de plannen voldoende haalbaar zijn om koop- en realisatieovereenkomsten met de ontwikkelaars te tekenen die zelf ook nog definitief moeten besluiten. De raadsbehandeling van de plannen staat gepland in november 2021. 

Onder voorbehoud van de voortgang van de procedure bestemmingsplan, start de sloop van de huidige gebouwen in maart 2023. De start bouw is gepland in het 4e kwartaal van 2023. Zodra de sloop- en bouwplanning bekend is, ontvangen de direct omwonenden een bewonersbrief. De data worden ook bekend gemaakt op de Gemeentepagina in het Stadsnieuws. De renovatie van stadskantoor 2 (de voormalige bibliotheek) is klaar in februari 2023. Daarna start de inrichting van het gebouw. Eind 2023 wordt het gebouw in gebruik genomen. 

Met het planteam Koningswei wordt in de 2e helft van 2021 gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte (het groen). Pas als de gebouwen klaar zijn wordt de openbare ruimte aangelegd, volgens planning is dat in 2026. Dit kan pas starten zodra de aanpassingen aan de cityring en het nieuwe Stadsforum klaar zijn. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

De gemeenteraad stelt de plannen vast. Het Koningsplein staat in oktober 2021 op de vergaderagenda van de gemeenteraad. Inspreken over dit onderwerp is mogelijk, kijk daarvoor op de site van de raad. Er moet ook een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Dat plan komt ter inzage te liggen (in 2022?). Tijdens de inzageperiode kunt u een bezwaar indienen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Ook bij die vergadering kunt u inspreken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Uw vragen zijn welkom bij projectleider Chern Jansen, chern.jansen@tilburg.nl