Meest gestelde vragen Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - komt een nieuw bedrijventerrein duurzaam en energieneutraal terrein. Op deze pagina antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom wordt Wijkevoort ontwikkeld?

Tilburg is een logistieke hotspot en is van oudsher sterk in de maakindustrie. Dit zijn 2 belangrijke pijlers in de regionale economie die zorgen voor goede werkgelegenheid. Behoefteonderzoek laat zien dat er de komende jaren nog volop vraag naar ruimte is binnen deze sectoren. De gemeente ziet Wijkevoort als een uitgelezen kans om tegemoet te kunnen komen aan deze behoefte. Wijkevoort biedt een impuls voor innovaties in deze sectoren en versterkt de lokale en regionale economie.

Hoe groot wordt Wijkevoort? En hoeveel daarvan wordt daadwerkelijk gebruikt voor bedrijfskavels?

Het plangebied heeft een omvang van 194 ha, deze grootte is vergelijkbaar met de Blaak. Van het totale plangebied wordt ongeveer 80 ha gebruikt voor bedrijfskavels. In het verleden is een totale omvang van 110 ha genoemd. Na onderzoek (2017) wijzigde de ambitie voor het plangebied. Naast bedrijfskavels wil de gemeente de ecologische waardes van het gebied (verbindingszones, beekdalen etc versterken. Om deze ambities te realiseren is het plangebied vergroot.

Wat is de invloed van de landelijke stikstofproblematiek op Wijkevoort?

De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door het projectteam. In de onderzoeken die momenteel voor het  bestemmingsplan worden uitgevoerd wordt ook dit aspect meegenomen.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op het plan en waar kan ik met mijn vragen terecht?

De gemeente overlegt over alle stappen in het proces met het planteam waarin zo'n 80 procent van de direct omwonenden, de wijkraad en andere organisaties zitting hebben. In het voorjaar van 2020 presenteert de gemeente de plannen uitgebreid aan alle geïnteresseerden en betrokkenen. Hierna start de formele bestemmingsplanprocedure. Het ontwerp-bestemmingsplan komt dan ter inzage te liggen. Waarschijnlijk is dit in het najaar van 2020.  Dan kunt u formeel bezwaar maken op de plannen.   

Wat voor bedrijven komen er op Wijkevoort?

Bij Wijkevoort wordt ingezet op een combinatie van slimme logistiek en slimme industrie. Een toegevoegde waarde voor de economische positie van Tilburg, werkgelegenheid, innovatie & welzijn en duurzaamheid staat hierbij centraal.

Hoe wordt Wijkevoort ingepast in het landschap?

De basis van de landschappelijke inpassing wordt gevormd door het groen-blauwe raamwerk.  De uitgangspunten voor het groen-blauwe raamwerk Wijkevoort zijn inmiddels uitgewerkt en via de website te raadplegen. Aanvullend daarop gaat de gemeente werken met een uitgifteteam met inspiratieboek / ontwikkelleidraad om zo samen met toekomstige bedrijven te kijken op welke manier we de waarden van Wijkevoort op het gebied van oa. ruimtelijke inpassing, klimaat, ecologie, energie, verkeer, duurzaamheid behouden.

Wat gebeurt er concreet op het gebied van duurzaamheid en hoe wordt dit geborgd?

Uit onderzoek blijkt dat een energieneutrale ontwikkeling mogelijk is, daar zet de gemeente dan ook op in. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente of Wijkevoort energieleverend kan zijn. De gemeente heeft de ambitie om klimaatadaptief te bouwen. Op dit moment is de gemeente bezig met het bepalen van de duurzaamheidseisen die worden opgenomen in het bestemmingsplan en het inspiratieboek/ontwikkelleidraad. Het college zet een optie op grondverkoop niet over tot daadwerkelijk grondverkoop in het geval dat een partij niet voldoet aan de opgestelde voorwaarden (over bijvoorbeeld duurzaamheid).