Onderhoudswerkzaamheden Missionarisstraat, Laagstraat en Esdoornstraat

De gemeente gaat onderhoud uitvoeren aan de rijbaan, stoep, verlichting en het groen in de Missionarisstraat, Laagstraat en de Esdoornstraat.

De stenen in de rijbaan worden zoveel mogelijk hergebruikt. De stoepen en parkeerplaatsen krijgen klinkers. De lantaarnpalen worden voorzien van LED-verlichting. De bomen blijven zoveel mogelijk behouden, de groeiplaats wordt verbeterd en vergroot waardoor deze nog jaren kunnen blijven staan. Op enkele plekken komen groenvakken voor nieuwe bomen met beplanting eronder. Via de vakken kan het regenwater bij hevige regenval beter de grond inzakken. Bovendien zorgen bomen en groen voor meer schaduw en lagere temperaturen in de zomerzon. Dit zijn klimaatadaptieve maatregelen waardoor de straat voorbereid is op de veranderende weersomstandigheden. 

De gemeente heeft 13 februari 2020 het ontwerp aan de bewoners gepresenteerd tijdens een inloopavond in wijkcentrum de Boomtak. Inmiddels zijn alle opmerkingen van de bewoners en adviseurs verwerkt in een aangepast ontwerp. Dat kan hieronder bekeken of gedownload worden.

Verkeerssituatie aanpassen

Op de inloopavond zijn ook zorgen geuit over het te hard rijden en het negeren van eenrichtingsverboden door automobilisten en de hoge parkeerdruk. De gemeente is op de hoogte van deze zorgen. Bewoners hebben gevraagd om het inrijverbod van de Wilgenstraat bij de Esdoornstraat naar de Missionarisstraat op te heffen omdat dit verbod regelmatig genegeerd wordt. Dit voorstel is bekeken in het kader van de verkeerscirculatie in de hele wijk Noordhoek. Om dit aan te passen, moet de rijrichting in de volledige wijk herzien worden. Dat vindt de gemeente te ingrijpend. Om ervoor te zorgen dat het moeilijker wordt om rechtsaf de Wilgenstraat in te rijden, trekt de gemeente de groenstroken op het kruispunt door tot aan de Esdoornstraat. 
 
Ook is er gevraagd om een parkeerplaats op te heffen. Hier zouden dan de fietsen gestald kunnen worden die nu veelal voor de woningen staan. De gemeente wil dit niet, omdat in deze straten een hoge parkeerdruk is.

Geveltuinen 

Bestaande geveltuinen blijven behouden. Er zijn ook bewoners en bewoners die aangegeven hebben een geveltuintje te willen. Die worden aangelegd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Als er nog bewoners zijn dus alsnog een geveltuintje willen, dan kunnen zij dit uiterlijk 17 september 2020 aan de projectleider laten weten.

Hieronder per straat de aanpassingen en de bijbehorende toelichtingen

Esdoornstraat

De schuine parkeerplaatsen komen niet terug en worden anders ingericht.  Door de parkeerplaatsen aan te passen verschuift de rijbaan en ontstaat er meer ruimte voor een bredere stoep. Bovendien kunnen er zo maximaal 7 extra parkeerplaatsen worden gecreëerd.

Laagstraat 11-21 & 42-58

In de nieuwe inrichting komen er alleen parkeerplaatsen aan de kant van de straat in plaats van aan beide kanten van de weg. Dit vanwege de locatie van de boom en het aanplanten van een nieuwe boom.

Plein bij toegangspoort Odulphus Lyceum

De gemeente heeft gekeken of bij de toegangspoort van het Odulphus Lyceum meer groen kan komen. Hier komt een pleintje met een lichtere kleur bestrating metruimte voor nieuw groen met een nieuwe boom, bloemen en planten.

Aansluiting Boomstraat

De Laagstraat en Missionarisstraat sluiten aan op de doorgang naar de fietsroute in de Boomstraat. Ook hier is gekeken of er meer ruimte voor groen gecreëerd kan worden. Hier komt een pleintje met een lichtere kleur bestrating met ruimte voor nieuw groen met een nieuwe boom, bloemen en planten. Autoverkeer heeft nu geen doorgang naar de Boomstraat en dit blijft zo. Fietsers en voetgangers blijven wel gebruik maken van deze doorgang.

Er komen 2 volwassen Lindebomen op deze pleinen.

Missionarisstraat 1-17 & 2-30

Uit onderzoek blijkt dat de schuine boom nog in goede staat is en nog langer dan 15 jaar zonder problemen  kan blijven staan. De gemeente heeft als uitgangspunt om zoveel mogelijk bomen te bomen, zo ook deze boom.  De gemeente snoeit de takken zodat er voldoende ruimte vrij komt tot de gevels. Om een eenduidig beeld te creëren in straten wilde de gemeente ook in  dit deel van de straat alleen aan de kant van de even huisnummers parkeerplaatsen. Zo wordt de rijbaan breder en kan er een bredere stoep komen. Bovendien kan het (auto)verekeer dan een ruimere bocht nemen waardoor ze niet meer vlak langs de woningen rijden. Enkele bewoners hebben hier bezwaar tegen. Daarom is er gewerkt aan een andere variant met parkeerplaatsen aan beide kanten van de straat. Beide ontwerpen staan online. De gemeente hoort graag van de bewoners welk ontwerp de voorkeur heeft. De gemeente werkt daarna de keuze van de bewoners verder uit.

Missionarisstraat 27-49 & 38-60

In dit gedeelte verandert er weinig in de nieuwe inrichting. Het parkeren blijft mogelijk aan beide kanten van de rijbaan. De bomen bij de wegverspringing blijven behouden en is er gekozen om hier een pleintje te creëren. Zo is er ruimte om de groeiplaats van de bomen te verbeterden.  Op het plein komt een lichtere kleur klinker en een bankje met stoeltjes.