Prikkelarm wonen

Er is een groep kwetsbare mensen die in een normale woning en woonomgeving teveel prikkels ervaart. De gemeente wil daarom samen met de corporaties een eerste project realiseren voor mensen die een prikkelarme woning en omgeving nodig hebben.

Op de Stokhasseltlaan 38 zijn er plannen voor een nieuw gebouw met 26 zelfstandige (prikkelarme) appartementen.

Wat is prikkelarm wonen?

Prikkels worden bijvoorbeeld veroorzaakt door geluiden van technische installaties in huis, drukke kleuren, inkijk, maar ook geluiden van buitenaf door verkeer en veel mensen in de omgeving. Een prikkelarme woning in een rustige omgeving is nodig voor mensen die snel overprikkeld raken. In een prikkelarme woning en omgeving ervaren zij veel minder stress en kunnen zij wonen zoals iedere andere Tilburger. Op dit moment is er nog geen passende woonvorm voor deze kwetsbare groep. Waardoor mensen onnodig lang wonen in zorginstellingen waar 24 uurs begeleiding aanwezig is. Terwijl deze groep mensen zelfstandig kan wonen en ook geen intensieve begeleiding nodig heeft. Vaak is begeleiding vanuit de zorg bij de mensen thuis voldoende.

Schetsontwerp haalbaarheidsonderzoek

Beeld van Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten

Haalbaarheid

De gemeente, de Tilburgse woningcorporaties en zorgpartijen onderzoeken of er op de Stokhasseltlaan 38 een project kan komen voor prikkelarm wonen. Het project is niet gericht op mensen met een bepaalde aandoening of diagnose, maar op een rustige woonomgeving waar de bewoners zelfstandig wonen. Het gaat niet om tijdelijke appartementen, maar om appartementen waar de bewoners definitief kunnen wonen. Rond de zomervakantie 2022 wordt een besluit genomen over de haalbaarheid. Als het project doorgaat, wordt het schetsontwerp in overleg met de klankbordgroep verder uitgewerkt. Waarschijnlijk wordt eind 2022 hiervoor de bestemmingsplanprocedure opgestart. Zodra alle procedures klaar zijn, kan de bouw starten. Dit is waarschijnlijk op zijn vroegst eind 2023.

Informatieavond

Op dinsdag 17 mei a.s. is er van 19:00 tot 20:30 uur een informatieavond in wijkcentrum de Ypelaar. Aanmelden voor deze avond kan tot 12 mei a.s. bij manoe.ruhe@tilburg.nl. U kunt zich tijdens deze avond ook aanmelden voor een klankbordgroep die meedenkt over het project. De klankbordgroep denkt de komende periode tijdens enkele avonden mee over de uitwerking van de plannen. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld het ontwerp van het gebouw, de parkeervoorzieningen en het beheer.

Meer informatie en antwoorden op de veelgestelde vragen

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Manoe Ruhé van de gemeente Tilburg. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 50 17 28 10 en per e- mail manoe.ruhe@tilburg.nl. Ook kunnen inwoners kijken naar de antwoorden op de veelgestelde vragen.