Raadsbesluit cityring ombouwen

Tilburg groeit de komende jaren flink. De cityring slibt steeds verder dicht. Daarom is besloten de cityring aan te pakken. Op deze pagina meer informatie over het raadsbesluit.

Knip op Bisschop Zwijsenstraat en rechtsaf-verbod Koopvaardijstraat en volledige herinrichting cityring verminderen autoverkeer met ruim 50%

Het college besloot begin 2021 om het doorgaande verkeer te gaan weren van de cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden voor het verkeer dat er wel moet zijn (bewoners, werknemers en bezoekers van winkels, horeca en podia). In de afgelopen periode is een stevig pakket maatregelen samengesteld dat vanaf 2023 moet leiden tot minimaal 50% minder verkeer in het centrum. Nu rijden er nog 18.000 auto’s per dag door de binnenstad, dat aantal moet terug naar maximaal 8000.  

Het college stelt voor om de Bisschop Zwijsenstraat los te knippen van de cityring en een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat in te stellen. De Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring worden volledig heringericht als een 30 km/u weg met 1 rijstrook. Die rijstrook is alleen bedoeld voor bewoners, werknemers die in het centrum werken, taxi’s, bussen, hulpdiensten en het verkeer richting de parkeergarages (bezoekers). Verder komt er een vrijliggend fietspad met twee richtingen aan de zuidzijde van de Paleisring, Stadhuisplein en Schouwburgring met een goede aansluiting op het nieuwe Stadsforum.

De drie varianten
Deze varianten zijn onderzocht

De knip

De gemeente onderzocht het afgelopen jaar de mogelijkheden voor een ingreep op de cityring die moet leiden tot minder doorgaand verkeer. Drie varianten werden uitgebreid besproken met zowel het Binnenstadmanagement Tilburg (BMT) als de Linten Korvel-Besterd en werden ook voorgelegd aan bewoners en ondernemers. Het college kiest voor de variant waarbij de Bisschop Zwijsenstraat wordt losgeknipt van de cityring. Het verkeer op het Stadhuisplein kan daarbij niet meer linksaf slaan richting de Bisschop Zwijsenstraat. Pas op de hoek met de Noordhoekring kan het verkeer de cityring af. Daarnaast komt er een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat. Daardoor kan het verkeer vanaf de Piushaven niet meer de cityring oprijden. Deze ingrepen in de verkeersstromen rond het binnenstad leiden samen met een aantal aanvullende maatregelen tot ruim 50% minder verkeer op de cityring.

Planning

De gemeenteraad besprak de varianten die zorgen voor minder doorgaand verkeer op de cityring in september 2021. Op 4 oktober 2021 stemde de raad in met de plannen. Via de pagina tilburg.raadsinformatie.nl is de vergadering terug te kijken.

Nu de raad heeft ingestemd met de plannen, start dit najaar het maken van de ontwerpen waarover de raad in de 1e helft van 2022 beslist. De eerste werkzaamheden zijn dan in de Bisschop Zwijsenstraat, de Koopvaardijstraat en de Heuvelring (2022). De werkzaamheden voor het aanpassen van de cityring naar 1 rijstrook en de vrijgekomen ruimte op de Paleisring, Stadshuisplein en de Schouwburgring vinden plaats in het voorjaar van 2023 en duren tot medio 2024, tegelijk met de aanleg van het Stadsforum (omgeving Willemsplein).

Alle maatregelen op een rij

 • De Heuvelring, de Paleisring, het Stadhuisplein, de Schouwburgring, de Noordhoekring, het Piusplein, en de noordzijde van de Piusstraat (tussen parkeergarage en de Paleisring) wordt 1 rijstrook met eenrichtingsverkeer en 30 km/uur.
 • De Bisschop Zwijsenstraat wordt losgekoppeld van de cityring. Auto’s die vanaf de Paleisring komen, kunnen vanaf het Stadhuisplein niet meer de Bisschop Zwijsenstraat inrijden. De Bisschop Zwijsenstraat straat wordt tot aan de Piusstraat een fietsstraat met tweerichtingsverkeer. Hier rijdt alleen nog autoverkeer van bewoners, ondernemers en bezoekers die in de Bisschop Zwijsenstraat moeten zijn plus het verkeer dat de parkeergarage Koningsplein uit rijdt.
 • Het verkeer vanaf de Piushaven (Koopvaardijstraat) mag niet meer rechtsaf richting de Piusstraat.
 • De Primus van Gilsstraat wordt 30 km/u. Ook het kruispunt met de Bisschop Zwijsenstraat en Veemarktstraat wordt aangepast om het doorgaande autoverkeer te ontmoedigen.
 • Er komt een vrijliggend fietspad met twee richtingen aan de zuidzijde van de Paleisring, Stadhuisplein en Schouwburgring, met een goede aansluiting op het nieuwe Stadsforum.
 • De rijrichting van de Clercxstraat wordt omgedraaid of losgeknipt om sluipverkeer richting de Paleisring te voorkomen.
 • Het noordelijk deel van de Heuvelring (tussen de Telegraafstraat en Spoorlaan) wordt ingericht als entree van de binnenstad.
 • Voor bussen, taxi’s en hulpdiensten blijft het mogelijk om de hele cityring te gebruiken en de Bisschop Zwijsenstraat in te rijden.
   
 • Bekijk of download het totaaloverzicht maatregelen verluwen

Meer informatie?

Vragen kunnen gemaild worden aan: cityring@tilburg.nl. Hieronder een link naar een pagina met de veelgestelde vragen.