Opknapbeurt Schubertstraat en Brahmsstraat

De Schubertstraat en Brahmsstraat zijn aan de beurt voor groot onderhoud. In beide straten wordt het asfalt vervangen door klinkers en wordt de fietsroute verbeterd.

Ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd en er komen nieuwe rioolaansluitingen. De gemeente kijkt ook naar maatregelen om de straten voor te bereiden op de veranderende weeromstandigheden.

Klimaatadaptieve maatregelen

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken met hevige regenbuien, hitte en droogte. Daarom investeert de gemeente in klimaatadaptieve maatregelen: zoals het aanleggen van een waterberging. In dit lager gelegen, groene deel van de straat wordt het water opgevangen bij hevige regenbuien. Daarna zakt het langzaam weg in de bodem. Op deze manier blijft het water in de straat en komt het zo bij bomen en ander groen terecht. Het uitgangspunt is dan ook om de bomen zoveel mogelijk laten staan. Ze bieden schaduw en zorgen voor een groene uitstraling. Bovendien warmt groen minder snel op dan bestrating. De gemeente plant ook extra groen, wat meer vlinders en insecten aantrekt.

Ontwerp

Op donderdag 24 juni hadden bewoners van de Schubert-en Brahmsstraat de mogelijkheid om het schetsontwerp fysiek te bekijken. Reinier Gerritsen van ontwerpbureau Buro Topia verwerkt alle input die daar gegeven is, om samen met de eisen van de gemeente te komen tot een Voorlopig ontwerp. De planning is om dit na de zomervakantie af te ronden. Het is de bedoeling om in de herfst weer een bijeenkomst te plannen om het Voorlopig ontwerp aan de bewoners te presenteren.

Het schetsontwerp is te bekijken via onderstaande link.

Planning

 
DatumOnderwerp

24 juni

Presentatie schetsontwerp (16:30 - 18:30 uur)
ZomervakantieVO door specialisten besproken
Herfst 2021Presentatie Voorlopig ontwerp
Winter 2021-2022Technische uitwerking en selecteren aannemer

Voorjaar 2022

Start uitvoering werkzaamheden

Meer informatie

Vragen of opmerkingen kun je mailen naar buurtparticipatie@pienrosmalen.nl.

Je kunt ook contact opnemen met Rogier Nota. Hij is de projectleider van de gemeente en tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 98 61 en per e-mail rogier.nota@tilburg.nl.