U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Skaeve Huse

Skaeve Huse

Skaeve Huse is een woonproject voor bewoners die een woning huren bij een van de  Tilburgse woningcorporaties. Of recent ontruimd zijn uit een woning van een Tilburgse corporatie. Skaeve Huse is bedoeld voor bewoners die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten en die niet passen in andere vormen van begeleid wonen in Tilburg. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg, de woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, zorginstelling Traverse en de politie.

Resultaten buurtonderzoek

In november 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid in de wijk en de veiligheidsbeleving. Dit onderzoek is in november 2016 herhaald zodat we de resultaten van toen kunnen vergelijken met de situatie nu. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en de uitkomsten zijn positief. De omwonenden zijn nu duidelijk positiever dan vóór de komst van het woonproject.

Resultaten enquête

Ongeveer 30% van de bewoners heeft de enquête ingevuld. Dat is een mooi resultaat. Uit de enquête blijkt dat bewoners vooral overlast ervaren van te hard rijden en rommel op straat. Er wordt geen overlast van Skaeve Huse gemeld.

In vergelijking met 2014 is het gevoel van veiligheid toegenomen. In 2014 voelde 7% van de bewoners zich overdag niet veilig. In 2016 geldt dit voor 3%. In de avond voelde in 2014 26% zich onveilig in de wijk, in 2016 is dat 11%.

Verder zijn de zorgen over de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijk  verminderd. Het gemiddelde cijfer dat bewoners geven voor de leefbaarheid in de woonomgeving is gestegen van 6,6 naar 6,9. In 2014 was 61% van de bewoners tegen de komst van Skaeve Huse in de wijk. In 2016 is dat nog maar 13%. De meeste bewoners in de buurt, 54%, maakt het nu niets uit dat de voorziening aan de Rueckertbaan gevestigd is.

Download het rapport buurtonderzoek Skaeve Huse  (pdf,1.3MB)

Rueckertbaan

Van 2009 tot 2015 stonden de Skaeve Huse aan de Apennijnenweg. Bij de start is afgesproken dat ze daar niet langer zouden blijven. Daarom is Skaeve Huse in juni 2015 verhuisd naar de Rueckertbaan in de wijk Het Zand.

Diverse instanties, de gemeente en buurtbewoners werken samen om de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van de nieuwe locatie te handhaven op het huidige niveau.

Uit onderzoek blijkt dat het project Skaeve Huse bijdraagt aan het terugdringen van woonoverlast en het tegengaan van dakloosheid.

Meer informatie over het project of heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Frank Claus via: frank.claus@tilburg.nl of telefonisch via 013-5429248 / 06-20611666.