U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Stadsrand Dalem Noord - Park Centraal

Stadsrand Dalem Noord - Park Centraal

Voor Stadsrand Dalem Noord zijn plannen in voorbereiding voor een nieuwe woonbuurt. Het gaat om het gebied tussen de Burgermeester Letschertweg, de Middeldijkdreef, de Renesselaan en de Dalemdreef. De naam van deze ontwikkeling is Park Centraal. Hier komen, verspreid over de komende jaren, 380 eengezinswoningen met tuin. Streven is om de laatste woning in 2024 op te leveren.

Het plan

In het gebied Stadsrand Dalem Noord komt een mix van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De meeste woningen worden gebouwd volgens de Smart Collectie van AM en BAM Woningbouw. Dit zijn 'cataloguswoningen' die aan de wensen van de koper kunnen worden aangepast. Zij kiezen een type woning en passen die aan de eigen wensen aan. Daarvoor zijn  verschillende opties.

Het stedenbouwkundig plan is flexibel van opzet. Er wordt gewerkt met vastgelegde bouwvelden en vaste kaveldieptes. Afhankelijk van de vraag vanuit de markt kunnen verschillende woningtypes in zo'n bouwveld worden neergezet. Elk bouwveld moet bestaan uit een mix van woningtypes.

Tussen de woonwijk en de Burgemeester Letschertweg verrijst een grondwal, gecombineerd met  een geluidsscherm. Hierop worden bomen en struiken geplant, zodat het een onderdeel wordt van het landschap.

Buurtpark

In het midden van het gebied komt een langwerpig buurtpark met speelvoorzieningen. Het park heeft  wisselende breedtes. In het noorden komt een park als een boszoom, in het midden gaat het park over in een meer open veld en in het zuiden eindigt het park als een waterrijk gebied rondom het kanaal.

Parkeren en ontsluiting

Parkeren kan op parkeerplaatsen binnen de woonvelden. Bezoekers kunnen hun auto kwijt in de dwars- en woonstraten. De ontsluiting in de wijk is opgebouwd uit verschillende lusjes van woonstraten met tweerichtingsverkeer rondom elk bouwveld. Deze worden verbonden door een smalle straat waar de auto 'te gast' is.

Bestemmingsplan

De gemeente gaat in april 2016 van start met de bestemmingsplanprocedure. In het voorjaar 2017 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Deelgebied 1

Deelgebied 1, het zuidelijke deel, is ingeklemd tussen de Dalemdreef, Soerendonklaan en de watergang. In dit deelgebied komen ongeveer 100 woningen. De verkoop van de eerste woningen is in juni 2017 gestart. In september 2017 wordt gestart  met de voorbereidende werkzaamheden in kader van het bouwrijp maken. Volgens planning wordt er in december 2017 gestart met de bouw van de eerste woningen. Eind 2018 is het de bedoeling dat de eerste bewoners zich gaan vestigen in dit deelgebied van Dalem Noord.