U bevindt zich op:Actueel /Gebiedsontwikkeling / Stadsrand Dalem Noord

Stadsrand Dalem Noord

Voor Stadsrand Dalem Noord zijn plannen in voorbereiding voor een nieuwe woonbuurt. Het gaat om het gebied tussen de Burgermeester Letschertweg, de Middeldijkdreef, de Renesselaan en de Dalemdreef. Hier komen 380 eengezinswoningen met tuin.

Het plan

In het gebied Stadsrand Dalem Noord komt een mix van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De meeste woningen worden gebouwd volgens de Smart Collectie van AM en BAM Woningbouw. Dit zijn 'cataloguswoningen' die aan de consument kunnen worden aangepast. De koper kiest een type woning en personaliseert deze door middel van verschillende opties.

Het stedenbouwkundig plan is flexibel van opzet. Er wordt gewerkt met vastgelegde bouwvelden en vaste kaveldieptes. Afhankelijk van de vraag vanuit de markt kunnen verschillende woningtypes in zo'n bouwveld worden neergezet. Elk bouwveld moet bestaan uit een mix van types.

Aan de Renesselaan komen ook woningen. De weg wordt versmald en krijgt een groene uitstraling. Tussen de woonwijk en de Burgemeester Letschertweg verrijst een combinatie van een grondwal en een geluidsscherm. Hierop worden bomen en struiken geplant, zodat het een onderdeel wordt van het landschap.

Buurtpark

In het midden van het gebied komt een langwerpig buurtpark met speelvoorzieningen. Het park heeft  wisselende breedtes. In het noorden komt een park als een boszoom, in het midden gaat het park over in een meer open veld en in het zuiden eindigt het park als een waterrijk gebied rondom het kanaal.

Parkeren en ontsluiting

Parkeren kan op parkeerplaatsen binnen de woonvelden. Bezoekers kunnen hun auto kwijt in de dwars- en woonstraten. De ontsluiting in de wijk is opgebouwd uit verschillende lusjes van woonstraten met tweerichtingsverkeer rondom elk bouwveld. Deze worden verbonden door een smalle straat waar de auto 'te gast' is.

Procedure

De gemeente gaat in april 2016 van start met de bestemmingsplanprocedure. De verkoop van de eerste woningen zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden.