Selectieve woningtoewijzing Stoeterijstraat en omgeving

De gemeente Tilburg wijst woningen in de Stoeterijstraat en omgeving selectief toe. Dat betekent dat er kritisch wordt gekeken welke mensen hier in aanmerking komen voor een woning.

Door woningen selectief toe te wijzen, wil de gemeente voorkomen dat er in de buurt nieuwe bewoners komen die een overlastgevend of crimineel verleden hebben. Kandidaten met een inkomen uit werk en een afgeronde opleiding krijgen voorrang. Hierdoor komen er meer buurtbewoners die in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere leefbaarheid en minder overlast en criminaliteit in de buurt. Deze maatregel is tijdelijk, in eerste instantie voor een periode van 4 jaar.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Selectieve woningtoewijzing is mogelijk op grond van 'de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek'. Deze wet maakt het mogelijk om:

  1. woningzoekenden te weren die een uitkering hebben en korter dan zes jaar in de gemeente Tilburg wonen;
  2. bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. De gemeente geeft voorrang aan woningzoekenden met inkomen en een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een mbo-diploma vanaf niveau 2 (startkwalificatie);
  3. woningzoekenden te weren op basis van slecht gedrag in het verleden rondom woonoverlast en criminaliteit.

Bezwaar

Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de vergunningverlening van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.