Onderhoud Van Tussenbroekstraat

In de gemeente zijn meerdere onderhoudsprojecten die de komende jaren gaan lopen. Een van die projecten is in de Van Tussenbroekstraat. Onderhoud in deze straat staat op de planning voor 2022. 

Wat wordt aangepakt?

Er is tijdens dit project aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Extra groen: Bij hevige regenval kan het water via de plantvakken de bodem in zakken (minder wateroverlast) en groen warmt minder snel op
  • Kabels en leidingen: Er wordt niet alleen gekeken naar de werkzaamheden die nu moeten worden uitgevoerd, maar er is met de netbeheerders ook gekeken naar hun huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen
  • Opvangen regenwater: Er wordt naar mogelijkheden gekeken om verdroging tegen te gaan door het regenwater op te vangen in de bodem in plaats van het af te voeren via de riolering
  • Parkeren: Parkeerplaatsen worden geoptimaliseerd

Input bewoners

In december 2021 was er een digitale bewonersavond om het concept ontwerp te presenteren. Opmerkingen die tijdens het overleg en de digitale input die per email ingediend zijn, voor zover mogelijk verwerkt in het nieuwe concept ontwerp.

Aangepast concept ontwerp

Het aangepast concept ontwerp is klaar. Dit wordt dinsdag 15 februari 2022 via een digitale bijeenkomst gepresenteerd aan de bewoners. Het voorlopig ontwerp is hieronder te downloaden in pdf.

Toelichting op het voorlopig ontwerp

Er is ruimte voor een groene ontmoetingsplek met nieuwe bomen die voor extra schaduw zorgen tijdens de zomermaanden. Het extra groen is verspreid om wild parkeren tegen te gaan. Bovendien zorgt het groen voor een fijnere woonomgeving dan een omgeving met veel stenen. Uiteraard blijft er voldoende ruimte voor de hulpdiensten.

De bewoners vinden veiligheid belangrijk ten opzichte van het parkeren. Op basis van de input uit vorige sessie zijn de parkeerplaatsen geoptimaliseerd.

Er komt een wadi. Dit is een verlaging in het gras (ongeveer 50 cm. diep) waar water opgevangen wordt bij hevige regenbuien. Hier kan het water langzaam de bodem inzakken. Dit om droogte te voorkomen. De wadi zal het grootste deel van de tijd droogstaan en te gebruiken zijn als grasveld.

Reageren op het voorlopig ontwerp

Wilt u reageren op het voorlopig ontwerp? Mail dan voor maandag 15 februari 2022 naar bayram.kucuk@tilburg.nl. Graag onder vermelding van de Van Tussenbroekstraat en met uw adresgegevens.

Vervolg project

Na de bijeenkomst gaat de gemeente aan de slag met het maken van het definitief ontwerp. De reacties van de bewoners worden hier zoveel mogelijk in meegenomen. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2022 klaar is. Daarna moet de gemeente op zoek naar een aannemer om het werk uit te voeren. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de Van Tussenbroekstraat in het derde of vierde kwartaal van 2022.

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij de projectleider Bayram Küçük. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via e-mail: bayram.kucuk@tilburg.nl.