Onderhoud Van Tussenbroekstraat

In de gemeente zijn meerdere onderhoudsprojecten die de komende jaren gaan lopen. Een van die projecten is in de Van Tussenbroekstraat. Onderhoud in deze straat staat op de planning voor 2022. 

Wat wordt aangepakt?

Er is tijdens dit project aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Extra groen: Bij hevige regenval kan het water via de plantvakken de bodem in zakken (minder wateroverlast) en groen warmt minder snel op
  • Kabels en leidingen: Er wordt niet alleen gekeken naar de werkzaamheden die nu moeten worden uitgevoerd, maar er is met de netbeheerders ook gekeken naar hun huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen
  • Opvangen regenwater: Er wordt naar mogelijkheden gekeken om verdroging tegen te gaan door het regenwater op te vangen in de bodem in plaats van het af te voeren via de riolering
  • Parkeren: Parkeerplaatsen worden geoptimaliseerd

Input bewoners

In oktober 2021 zijn de bewoners geïnformeerd over de plannen en konden zij hun wensen en ideeën voor de straat doorgeven aan de gemeente.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is klaar. Dit wordt dinsdag 21 december via een digitale bijeenkomst gepresenteerd aan de bewoners. Het voorlopig ontwerp is hieronder te downloaden in pdf.

Toelichting op het voorlopig ontwerp

  • Het ontwerp geeft een plek voor een groene ontmoetingsplek met nieuwe bomen voor meer schaduwoppervlak in de toekomst. (plek met 6 bomen en grasveld waar auto’s langsrijden). Dit is een leuke plek voor bewonersacitiviteiten.
  • De parkeerplaatsen met een rood uitroepteken worden pas voorzien in praktijk als een BEA (Bomen Effect Analyse) positief advies geeft. Wanneer de boomwortels ongedeerd kunnen blijven bij/tijdens de aanleg van deze parkeerplaatsen.
  • Een bovengrondse opvangplek (wadi) voor waterberging. Hier staat incidenteel water in bij hevige waterval. Veelal zal deze wadi droog staan en bruikbaar zijn als grasveld. De wadi is plusminus 50 cm diep en zal bij hevige regenbuien een laag water kunnen opslaan met een diepte van 30-35 cm. Dit komt doordat de aanvoer buis op plusminus 20 cm onder peil de wadi zal binnenkomen.

Reageren op het voorlopig ontwerp

Wilt u reageren op het voorlopig ontwerp? Mail dan voor maandag 10 januari 2022 naar bayram.kucuk@tilburg.nl. Graag onder vermelding van de Van Tussenbroekstraat en met uw adresgegevens.

Filmpje

Over het onderhoud aan de Van Tussenbroekstraat is een filmpje gemaakt. Het is hieronder te bekijken via een link naar YouTube.

Vervolg project

Na de bijeenkomst gaat de gemeente aan de slag met het maken van het definitief ontwerp. De reacties van de bewoners worden hier zoveel mogelijk in meegenomen. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2022 klaar is. Daarna moet de gemeente op zoek naar een aannemer om het werk uit te voeren. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de Van Tussenbroekstraat in het derde of vierde kwartaal van 2022.

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij de projectleider Bayram Küçük. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar via e-mail: bayram.kucuk@tilburg.nl.