Enquête herinrichting Wethouderslaan

De gemeente Tilburg wil de Wethouderslaan en de zijstraten opnieuw inrichten. De volledige bestrating wordt vervangen, bomen en beplanting worden toegevoegd en de rijbaan en het parkeren worden aangepast.

De projectomschrijving

De herinrichting geldt voor de gehele Wethouderslaan en de 5 zijstraten aan de oostelijke zijde. De aanleiding van de gemeente voor de herinrichting is onderhoud van de openbare ruimte en de riolering. Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat. Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om het water tijdens de regenbuien goed te laten weg lopen is het belangrijk om onze omgeving groener te maken. Het water kan dan beter in de grond zakken waar het bij het grondwater komt. Daarnaast zorgt groen voor lagere temperaturen in de zomer. Bovendien wil de gemeente de openbare ruimte beter afstemmen op de wensen van inwoners over de woonomgeving.

Huidige inrichting

De Wethouderslaan is een relatief groene straat met parkeervakken aan beide kanten. De brede rijbaan past echter niet bij de functie als éénrichtingsweg. De zijstraten zijn sober ingericht, met aan één zijde parkeerplekken en aan de andere zijde wordt geparkeerd langs en op het trottoir (met uitzondering van de Ringbaan Zuid). Er staan meerdere grotere bomen verspreid in dit gebied. Maar hebben de straten een eigen karakter? Zijn de straten sfeervol ingericht?

Functies in de openbare ruimte

De Wethouderslaan is minder geschikt voor fietsers of wandelaars. De straten zouden ook meer een verblijfsruimte kunnen worden. Dat betekent dat er ruimte gemaakt wordt om in te spelen, om elkaar te ontmoeten en om rustig in te genieten van de omgeving. Er is dan minder of geen plek voor de auto. Voor het spelen zijn bijvoorbeeld brede voetpaden en voldoende gazon nodig, eventueel aangevuld met een speeltoestel. Verkeersveiligheid is hierbij ook belangrijk. Voor het ontmoeten zijn ook brede voetpaden nodig, maar ook zitgelegenheden. Om rustig te genieten van de omgeving, bijvoorbeeld met een krantje en een kopje koffie, is mooi groen belangrijk, zoals een diversiteit aan vaste planten, in combinatie met zitgelegenheden. Een fijne verblijfsruimte betekent dus dat we meer groen in de straat gaan toepassen. Naast voorgaande voorbeelden als gazon en planten, gaat het om het toevoegen van bomen, die schaduw en verkoeling geven, en het aanleggen van geveltuintjes. Geveltuintjes zijn smalle tuintjes van max. 38cm breed langs de voorgevel die de gemeente aanlegt, maar die u als bewoner onderhoudt.
 
Wat zou u graag willen met de ruimte voor uw huis? Vindt u het belangrijk dat er ruimte is voor de auto? Of ziet u uw straat als doorgaande weg? Of moet de openbare ruimte in uw omgeving een verblijfsruimte zijn, en zo ja, met welke functies. Of ziet u nog andere belangrijke functies?

Groen

Klimaat is een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting van de straat. Maar de gemeente kan dit niet alleen. Het grootste deel van de ruimte is namelijk particuliere ruimte. Het beste resultaat ontstaat door een samenwerking tussen bewoners (huizen, tuinen) en de gemeente (openbare ruimte). De gemeente heeft de afgelopen tijd met veel bewoners samengewerkt door de aanleg van geveltuintjes, het vergroenen van gevels en het afkoppelen van de afvoer van regenwater. Het resultaat is een enorme winst voor uw leefomgeving voor u als bewoner, maar ook voor planten en dieren.

Water

Naarmate het klimaat verandert, komen hevige regenbuien vaker voor en nemen de heftigste buien in intensiteit toe. Tegelijkertijd, ook dit jaar weer, hebben we steeds meer last van droogte. Op dit moment wordt regen direct afgevoerd via het riool, maar om beter in te spelen op de hevige regenbuien en droogte willen we water zoveel mogelijk op de plek houden waar het valt. In droge periodes kan dit water bijvoorbeeld weer opgenomen worden door beplanting, die vervolgens voor verkoeling zorgen.

Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Om het water zoveel mogelijk op dezelfde plek te houden, is het mogelijk om de hoeveelheid aan bestrating te beperken en de oppervlakte voor beplanting zo groot mogelijk te maken. Bovendien kunnen we het water opvangen in het groen. Water kunnen we zichtbaar maken in de openbare ruimte en dat biedt ook mogelijkheden om dit aantrekkelijk en speels vorm te geven. We noemen dat een wadi. Een wadi is een met grassen begroeide en met grind gevulde greppel. Deze  staat bij mooi weer droog maar vult zich tijdens een regenbui met regenwater.  Het water dat op je dak valt wordt via de regenpijp en een open goot naar de Wadi geleid. Hier wordt het water tijdelijk opgevangen en langzaam weer afgegeven aan de bodem.

Parkeren

Het vergroenen van uw straat heeft veel voordelen. Het is sfeervol en gezellig, het verkoelt uw woonomgeving en het kan op verschillende manier (ontmoeting/recreëren) gebruikt worden. Bovendien gaat het extreem hoge temperaturen tegen, kan het hevige regenbuien opvangen en is het goed voor de biodiversiteit. Het parkeren van de auto neemt echter veel ruimte in beslag. Het uitzicht op geparkeerde auto’s geeft vaak geen fraai beeld. Hoe denkt u hier over? Geeft u de voorkeur aan een parkeerplaats voor de deur, waarbij uw straat slechts voor een klein deel groen ingericht kan worden? Of geeft u de voorkeur aan een grotendeels groene leefomgeving, waarbij u een eventuele auto op loopafstand parkeert?

Vervolg

De opmerkingen en wensen van bewoners worden door de gemeente verzameld. En er wordt bekeken hoe deze opmerkingen in het ontwerp verwerkt kunnen worden. Een terugkoppeling hierover zal begin oktober op deze website worden geplaatst. Het voorlopig ontwerp wordt ook aan u gepresenteerd, waarop u wederom uw mening kunt geven. Naar verwachting is dit begin februari.