Ontwerp nieuwe inrichting Wethouderslaan e.o.

De gemeente wil eind 2021 / begin 2022 starten met het opnieuw inrichten van de Wethouderslaan en vijf zijstraten: Wethouder Ackermansstraat, Wethouder van Roesselstraat, Wethouder Kerstensstraat, Wethouder Goyaertsstraat en Ringbaan-Zuid.

De rijbaan en de parkeervakken worden aangepast en er komen extra bomen en planten. De riolering wordt vernieuwd.

Met de nieuwe inrichting houdt de gemeente rekening met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Via het groen kan het regenwater tijdens de hevige buien beter wegzakken in de bodem. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een omgeving met bestrating.

Definitief ontwerp

In januari heeft via u via deze site kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Dit heeft diverse reacties / opmerkingen opgeleverd. Dit heeft geleid tot behoorlijk wat aanpassingen van het ontwerp. Inmiddels is het definitief ontwerp klaar. Ook staat er een overzicht van de ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp en een antwoord waarom het wel of niet meegenomen is in het definitief ontwerp. De informatie vindt u hieronder in een pdf

Vanwege de coronamaatregelen kunt u ook het definitief ontwerp bekijken via deze website.

Vervolg planning

De gemeente gaat op zoek naar een aannemer. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een nieuwe bewonersbrief met meer informatie.

Geveltuintje

Om de vergroening bij u in de straat helemaal compleet te maken, bieden wij aan om de aanleg van een geveltuintje voor uw woning mee te nemen in dit project. U kunt dan uw huisnummer en e-mailadres doorgeven. U ontvangt een bevestiging hiervan voor de start van de werkzaamheden.

U kunt ook uw eigen woonomgeving klimaatbestendig maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenton, het vervangen van bestrating door planten en bomen. Meer ideeën en informatie vindt u op huisjeboompjebeter.nl/tilburg.

De gemeente heeft ook een aantal subsidieregelingen om u te helpen uw omgeving klimaatbestendig te maken, zoals het aanleggen van een groen dak of het aanbrengen van gevelgroen. Meer informatie staat op de pagina Subsidie groene daken op deze website tilburg.nl.