Ontwerp nieuwe inrichting Wethouderslaan e.o.

De gemeente wil eind 2021 / begin 2022 starten met het opnieuw inrichten van de Wethouderslaan en vijf zijstraten: Wethouder Ackermansstraat, Wethouder van Roesselstraat, Wethouder Kerstensstraat, Wethouder Goyaertsstraat en Ringbaan-Zuid.

De rijbaan en de parkeervakken worden aangepast en er komen extra bomen en planten. De riolering wordt vernieuwd.

Met de nieuwe inrichting houdt de gemeente rekening met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Via het groen kan het regenwater tijdens de hevige buien beter wegzakken in de bodem. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een omgeving met bestrating.

Voorlopig ontwerp

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt. In augustus 2020 zijn de wensen en opmerkingen vanuit de buurt via een online vragenlijst opgehaald. De opmerkingen zijn, waar mogelijk, in het ontwerp verwerkt. In augustus 2020 is aangegeven dat u hier begin oktober 2020 een terugkoppeling van zou krijgen en dat het voorlopig ontwerp naar verwachting begin februari gepresenteerd zou worden. Tijdens het proces is besloten dat het voor u inzichtelijker is om direct in het voorlopig ontwerp te zien wat er wel of eventueel niet met uw opmerkingen is gedaan. Daarom deelt de gemeente nu de terugkoppeling en de presentatie van het voorlopig ontwerp gelijktijdig met u. De informatie vindt u hieronder in pdf.

Vanwege de maatregelen door het coronavirus is er gekozen om de plannen digitaal te delen. Ook nu kunt u opmerkingen maken en vragen stellen over het ontwerp. Daarna wordt het definitief ontwerp gemaakt.

Vragenlijst invullen

Tot en met woensdag 27 januari kon u suggesties doen voor mogelijke verbeteringen aan het voorlopig ontwerp. De gemeente verzamelt de opmerkingen en bekijkt vervolgens of deze kunnen worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting in juni gepresenteerd.

De gemeente hoopt dat het ontwerp zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet en u een prettige leefomgeving gaat bieden. Wellicht zou u graag nog wat aanpassingen zien of heeft u vragen over het ontwerp. Via de vragenlijst hiernaast wil de gemeente het ontwerp nog beter te maken en eventuele onduidelijkheden wegnemen.

Geveltuintje

Om de vergroening bij u in de straat helemaal compleet te maken, bieden wij aan om de aanleg van een geveltuintje voor uw woning mee te nemen in dit project. U kunt dan uw huisnummer en e-mailadres doorgeven. U ontvangt een bevestiging hiervan voor de start van de werkzaamheden.

U kunt ook uw eigen woonomgeving klimaatbestendig maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenton, het vervangen van bestrating door planten en bomen. Meer ideeën en informatie vindt u op huisjeboompjebeter.nl/tilburg.

De gemeente heeft ook een aantal subsidieregelingen om u te helpen uw omgeving klimaatbestendig te maken, zoals het aanleggen van een groen dak of het aanbrengen van gevelgroen. Meer informatie staat op de pagina Subsidie groene daken op deze website tilburg.nl.

Melding sluiten

Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Gebruik een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.