Ypelaerpark

De komende jaren staat er flink wat te gebeuren rond het Ypelaerpark in Tilburg Noord. Zo wordt gedacht aan een betere verbinding met andere plekken in de wijk. Maar ook het vergroten van het gebruik van het park of zelfs woningbouw. Deze ideeën zijn nog niet concreet en krijgen de komende jaren, samen met de inwoners, meer vorm.

Urban Factory

1 van de ontwikkelingen rond het park is al wel wat verder uitgewerkt. Op het veldje bij de Bellinistraat naast het Ypelaerpark zijn namelijk plannen voor een de Urban Factory gecombineerd met woningbouw. De Urban Factory moet een plek worden voor talentontwikkeling waarbij allerlei culturele en sportieve activiteiten plaatsvinden en waar rolmodellen uit de wijk een plek krijgen. Denk hierbij in de richting van dans, toneel en sport. De Urban Factory biedt een (start)programma voor de ontwikkeling van een beter toekomstperspectief voor jongeren. Werkgelegenheid, educatie en talentontwikkeling staan centraal.

Dansgezelschap Corpo Máquina en de Nasser el Jackson foundation hebben al aangegeven activiteiten te willen organiseren in de Urban Factory. Maar ook voor nieuwe initiatieven en wensen vanuit de buurt is er ruimte.

Informatieavond maart

Op donderdag 24 maart zijn wijkbewoners tijdens een informatieavond bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Urban Factory. Tijdens deze avond kwamen veel vragen en opmerkingen uit de buurt. Bijvoorbeeld waarom er voor deze plek is gekozen en of er niet een andere, betere plek zou zijn. Ook gaven bewoners aan bezorgd te zijn over het perspectief voor de jongeren uit de wijk door leerachterstanden, lage schooladviezen, het gebrek aan goede stageplaatsen en leerwerkplekken. Welke rol kan de Urban Factory hierin vervullen?

Hieronder staat het verslag van de avond en is de presentatie nog een keer te bekijken. Ook is tijdens de avond gesproken over verkeerstellingen die zijn gedaan in de wijk. De resultaten van de parkeerdruk zijn bekend en staan hieronder.

Informatiebijeenkomst mei

Na de 1e informatiebijeenkomst is de bewonersgroep TilburgNoordSamen opgericht. Zij hebben op basis van uitgangspunten die ze hebben gekregen van de gemeente samen met de buurt een locatieonderzoek gedaan. Deze locaties hebben zij op een informatiebijeenkomst op 10 mei gepresenteerd aan de wijk. De aanwezigen bewoners konden per locatie aangeven wat ze hiervan vonden. Deze locaties worden nu onderzocht door de gemeente.

Het gaat dan om:

  • Uitbreiding van het huidige wijkcentrum Ypelaer, eventueel in combinatie met gymzaal Belaveld
  • Bouwlocatie Stokhasseltlaan – Beethovenlaan
  • Park Mascagnistraat (locatie voormalige Regenboogschool)
  • Mascagnistraat nabij sporttoestellen
  • Pluktuin Stokhasselt
  • Wagnerplein

Hieronder het verslag van de avond en is de presentatie nog een keer te bekijken. 

Vervolg

Rond de zomer is het locatieonderzoek klaar en organiseren we weer een bijeenkomst met de buurt. De verwachting is dat in september een definitieve keuze gemaakt voor de locatie van de Urban Factory. Omdat er geen bewoners rondom van de locatie Belaveld aanwezig waren wordt er voor deze bewoners nog een aparte bijeenkomst georganiseerd.

Belaveld

Op 18 juli 2022 zijn de bewoners rondom het Belaveld bijgepraat over de plannen rond dit gebied. De gemeente gaat de buitenruimte bij het Belaveld vernieuwen. Ook is de gymzaal aan het Belaveld verouderd en voldoet niet meer aan de afmetingen van een volwaardige gymzaal. De gemeente wil daarom een grotere nieuwe gymzaal bouwen op het Belaveld. De oude gymzaal willen we dan graag een opknapbeurt en nieuwe invulling geven. Gedacht wordt aan een locatie voor culturele en sportieve activiteiten voor de kinderen uit de buurt. Denk hierbij in de richting van dans, toneel en sport.

Dansgezelschap Corpo Máquina en de Nasser el Jackson foundation organiseren al een tijd activiteiten in de gymzaal aan het Belaveld. Ze willen graag een vaste plek in de gymzaal om activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren uit de wijk.Dit zou dan kunnen in de oude gymzaal aan het Belaveld.

Bekijk hier een filmpje van activiteiten in de gymzaal.

Bekijk hier de presentatie van de informatiebijeenkomst Belaveld

ForwArt

De Urban Factory is onderdeel van ForwArt. Met het project ForwArt zijn jongeren in Tilburg Noord aan zet. 11 culturele en maatschappelijke partners werken met ForwArt aan een duurzame verandering voor jongeren in Tilburg Noord. Kunst, cultuur, talentontwikkeling en nieuwe culturele voorzieningen bouwen, staan centraal. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken kreeg ForwArt een Europese subsidie vanuit UiA.

Vragen

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wesley Zwarts, projectleider van de gemeente. Hij is op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar via telefoonnummer 06 - 29 63 58 59 en per e- mail via wesley.zwarts@.tilburg.nl.