Ypelaerpark

De komende jaren staat er flink wat te gebeuren rond het Ypelaerpark in Tilburg Noord. Zo wordt gedacht aan een betere verbinding met andere plekken in de wijk. Maar ook het vergroten van het gebruik van het park of zelfs woningbouw. Deze ideeën zijn nog niet concreet en krijgen de komende jaren, samen met de inwoners, meer vorm.

Urban Factory

1 van de ontwikkelingen rond het park is al wel wat verder uitgewerkt. Op het veldje bij de Bellinistraat naast het Ypelaerpark zijn namelijk plannen voor een de Urban Factory gecombineerd met woningbouw. De Urban Factory moet een plek worden voor talentontwikkeling waarbij allerlei culturele en sportieve activiteiten plaatsvinden en waar rolmodellen uit de wijk een plek krijgen. Denk hierbij in de richting van dans, toneel en sport. De Urban Factory biedt een (start)programma voor de ontwikkeling van een beter toekomstperspectief voor jongeren. Werkgelegenheid, educatie en talentontwikkeling staan centraal.

Dansgezelschap Corpo Máquina en de Nasser el Jackson foundation hebben al aangegeven activiteiten te willen organiseren in de Urban Factory. Maar ook voor nieuwe initiatieven en wensen vanuit de buurt is er ruimte.

Informatieavond maart

Op donderdag 24 maart zijn wijkbewoners tijdens een informatieavond bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Urban Factory. Tijdens deze avond kwamen veel vragen en opmerkingen uit de buurt. Bijvoorbeeld waarom er voor deze plek is gekozen en of er niet een andere, betere plek zou zijn. Ook gaven bewoners aan bezorgd te zijn over het perspectief voor de jongeren uit de wijk door leerachterstanden, lage schooladviezen, het gebrek aan goede stageplaatsen en leerwerkplekken. Welke rol kan de Urban Factory hierin vervullen?

Hieronder staat het verslag van de avond en is de presentatie nog een keer te bekijken. Ook is tijdens de avond gesproken over verkeerstellingen die zijn gedaan in de wijk. De resultaten van de parkeerdruk zijn bekend en staan hieronder.

Vervolgbijeenkomst 

Op dinsdag 10 mei organiseert de gemeente een nieuwe informatieavond. Deze avond is weer in wijkcentrum de Ypelaer. Tijdens deze avond komen we terug op de vragen en zorgen die leven in de wijk. Ook willen we met bewoners kijken naar eventuele andere plekken voor de Urban Factory. Ook zijn er de komende tijd 2 zogenoemde wijktafels waarin we verder willen praten over de manier waarop bewoners en partners betrokken willen worden en hoe we het beste kunnen samenwerken.

ForwArt

De Urban Factory is onderdeel van ForwArt. Met het project ForwArt zijn jongeren in Tilburg Noord aan zet. 11 culturele en maatschappelijke partners werken met ForwArt aan een duurzame verandering voor jongeren in Tilburg Noord. Kunst, cultuur, talentontwikkeling en nieuwe culturele voorzieningen bouwen, staan centraal. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken kreeg ForwArt een Europese subsidie vanuit UiA.

Vragen

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wesley Zwarts, projectleider van de gemeente. Hij is op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar via telefoonnummer 06 - 29 63 58 59 en per e- mail via wesley.zwarts@.tilburg.nl.