Lange Nieuwstraat

De Lange Nieuwstraat, Philips Vingboonsstraat en een aantal zijstraten zijn aan de beurt voor groot onderhoud. De straten krijgen nieuwe verharding, riolering, openbare verlichting en groen.

De gemeente wil een ontwerp laten maken voor een nieuwe inrichting van de buurt. Dit doen we graag samen met de bewoners van deze straten. Zij weten het beste wat ze belangrijk vinden voor hun straat.

Er staat op dit moment nog niks op papier. Normaal gesproken zou de gemeente dit proces aftrappen met een informatiebijeenkomst. Vanwege de huidige COVID-19 situatie pakken we het nu anders aan. Eerste stap is om in beeld te krijgen wat bewoners fijn vinden in de buurt en wat er beter of anders moet. Bewoners hebben een kaart ontvangen die ze in kunnen vullen.

U kon uw reactie tot en met 31 augustus geven via het contactformulier.

Vervolg

De gemeente maakt een eerste ontwerp. Hier worden alle reacties in meegenomen. Later in het proces komen we hier op terug en heeft u nog de kans om te reageren en mee te denken. Hoe dat zal gaan is nog niet duidelijk, dat is afhankelijk van de situatie rondom COVID-19.

Met vragen over het project kunt u contact opnemen met projectleider Frans van Bokhoven via frans.van.bokhoven@tilburg.nl