Impact van corona in Tilburg

De gemeente onderzocht wat de gevolgen zijn van het coronavirus in Tilburg. Ook houden we een dashboard bij waarin de cijfers van het RIVM over onze gemeente zijn weergegeven.

Open het dashboard via tilburg.incijfers.nl
 

Onderzoek

Verschillende keren vroeg de gemeente inwoners om een enquête in te vullen om zicht te krijgen op de maatschappelijke impact van het coronavirus. Daar zijn we in april 2020 mee begonnen. De vragenlijst werd uitgezet onder het Burgerpanel. Daarnaast is de enquête verspreid via sociale media en via deze website, zodat ook andere inwoners van Tilburg deel konden nemen.