Melis Stokestraat

De gemeente knapt het gebied rondom de Melis Stokestraat op. Dit is een mooie kans om samen met bewoners een ontwerp te maken voor de nieuwe inrichting, met aandacht voor zaken die zij belangrijk vinden.

De riolering wordt vervangen, de stoep en rijbaan worden vernieuwd en er komt meer groen, om meer dieren en insecten aan te trekken (biodiversiteit). Ook houdt de gemeente rekening met het veranderend klimaat: meer periodes van droogte en extreme regenval (klimaatadaptatie). Zo is het gebied straks klaar voor de toekomst.

Bewoners aan de slag 

Op 16 juni 2020 is de bewonerswerkgroep Melis Stokestraat voor het eerst bijeen gekomen om met de ontwerper de resultaten van de buurtenquête te bespreken. Je leest er alles over op de ansichtkaart die onderaan deze pagina te downloaden is. Deze ansichtkaart is als nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid.

Op 25 augustus 2020 zit de werkgroep opnieuw bij elkaar om de eerste voorstellen van de ontwerper te bespreken. De buurt wordt op de hoogte gehouden. Onder andere via deze site tilburg.nl.