Melis Stokestraat

De gemeente knapt het gebied rondom de Melis Stokestraat op. Dit is een mooie kans om samen met bewoners een ontwerp te maken voor de nieuwe inrichting, met aandacht voor zaken die zij belangrijk vinden.

De riolering wordt vervangen, de stoep en rijbaan worden vernieuwd en er komt meer groen, om meer dieren en insecten aan te trekken (biodiversiteit). Ook houdt de gemeente rekening met het veranderend klimaat: meer periodes van droogte en extreme regenval (klimaatadaptatie). Zo is het gebied straks klaar voor de toekomst.

Bewoners aan de slag, voorlopig ontwerp bijna klaar

In juni 2020 is de bewonerswerkgroep Melis Stokestraat voor het eerst bijeen gekomen om met de ontwerper de resultaten van de buurtenquête te bespreken. Een ansichtkaart met de resultaten is huis-aan-huis verspreid. Download de ansichtkaart

In augustus 2020 zat de werkgroep opnieuw bij elkaar om de eerste voorstellen te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst heeft de werkgroep zijn reactie gegeven op de ideeën van ontwerper en haakte de gemeentelijk projectleider van het te ontwikkelen NOAD-terrein aan. Het idee: laten we de kans grijpen om de beide projecten meteen goed op elkaar aan te laten sluiten. 

Bespreken conceptontwerp

In november 2020 is de bewonerswerkgroep in en rondom de Melis Stokestraat bij elkaar geweest om het conceptontwerp voor de opknapbeurt van de buurt te bespreken met de ontwerper Tim Meeuwsen (bureau Kragten) en Frank van den Broek (projectleider gemeente Tilburg). De werkgroep heeft nog een aantal suggesties gedaan voor een kleine aanpassing op dit conceptontwerp. Hiermee is de ontwerper aan de slag gegaan met het voorlopig ontwerp.

De planning was om dit met de ontwikkeling van het NOAD-terrein af te stemmen en het voorlopig ontwerp in het voorjaar van 2021 te presenteren. Dit heeft wat vertraging opgelopen. De vertraging komt vooral omdat de ontwikkelingen op het NOAD-terrein meer tijd nodig hebben waardoor ook het project voor de Melis Stokestraat op dit moment stil ligt.

In december was de planning dat we eind 2021 konden starten met de bouw. Of we dit nog gaan halen hangt af van de voortgang van de ontwikkelingen van het NOAD-terrein.

Zodra wij meer informatie kunnen geven over het vervolg van het traject, informeren wij u hierover.

NOAD terrein

Er komt binnenkort een aparte projectpagina voor het Noadterrein met alle informatie.

Tipje van de sluier

Een paar zaken die al meer vorm krijgen zijn onder andere de Sternetfietsroute, die definitief via de Melis Stokestraat gaat lopen. De Melis Stokestraat wordt een fietsstraat. Er is overleg met de verkeerskundigen van de gemeente over een éénrichtingsverkeer voor de overige straten.

Over de speeltuin/het groene hart van de buurt zegt projectleider Frank van den Broek: "Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van het NOAD-terrein. Het spelen en het groen komen daar zeker in terug, mogelijk op dezelfde plek - maar dan opnieuw ingericht - of op een andere plek langs de Melis Stokestraat".