Melis Stokestraat

De gemeente knapt het gebied rondom de Melis Stokestraat op. Dit is een mooie kans om samen met bewoners een ontwerp te maken voor de nieuwe inrichting, met aandacht voor zaken die zij belangrijk vinden.

De riolering wordt vervangen, de stoep en rijbaan worden vernieuwd en er komt meer groen, om meer dieren en insecten aan te trekken (biodiversiteit). Ook houdt de gemeente rekening met het veranderend klimaat: meer periodes van droogte en extreme regenval (klimaatadaptatie). Zo is het gebied straks klaar voor de toekomst.

Bewoners aan de slag, voorlopig ontwerp bijna klaar

In juni 2020 is de bewonerswerkgroep Melis Stokestraat voor het eerst bijeen gekomen om met de ontwerper de resultaten van de buurtenquête te bespreken. Een ansichtkaart met de resultaten is huis-aan-huis verspreid. Download de ansichtkaart

In augustus 2020 zat de werkgroep opnieuw bij elkaar om de eerste voorstellen te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst heeft de werkgroep zijn reactie gegeven op de ideeën van ontwerper en haakte de gemeentelijk projectleider van het te ontwikkelen NOAD-terrein aan. Het idee: laten we de kans grijpen om de beide projecten meteen goed op elkaar aan te laten sluiten. 

NOAD-terrein

De bewonerswerkgroep heeft de hele buurt de gelegenheid gegeven om aan te geven hoe het nieuwe NOAD-terrein een verrijking van de buurt zou kunnen zijn. Deze opmerkingen zijn meegenomen in de kaderbepaling die opgesteld wordt voor de gemeente. Tot en met maart 2021 kunnen (burger)initiatieven voor het terrein zich aanmelden. Bezoek daarvoor het Bestuursinformatie systeem (punt 22). De gemeente kiest welke projecten werkelijkheid kunnen worden in dit gebied. 

Intussen, met een kleine vertraging door de verdiepingsslag in het NOAD-terrein, is het voorlopig ontwerp voor de wijk bijna klaar. In november wordt dit met de werkgroep besproken. De opmerkingen worden verwerkt in een versie die met de hele buurt gedeeld wordt. Hoe we dit gaan doen, is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. 

Tipje van de sluier

Een paar zaken die al meer vorm krijgen zijn onder andere de Sternetfietsroute, die definitief via de Melis Stokestraat gaat lopen. De Melis Stokestraat wordt een fietsstraat. Er wordt op dit moment overlegd met de verkeerskundigen van de gemeente over een éénrichtingverkeer voor de overige straten.

Over de speeltuin/het groene hart van de buurt zegt projectleider Frank van den Broek: "Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van het NOAD-terrein. Het spelen en het groen komen daar zeker in terug, mogelijk op dezelfde plek - maar dan opnieuw ingericht - of op een andere plek langs de Melis Stokestraat".