Melis Stokestraat

De gemeente knapt het gebied rondom de Melis Stokestraat op. Dit is een mooie kans om samen met bewoners een ontwerp te maken voor de nieuwe inrichting, met aandacht voor zaken die zij belangrijk vinden.

De riolering wordt vervangen, de stoep en rijbaan worden vernieuwd en er komt meer groen, om meer dieren en insecten aan te trekken (biodiversiteit). Ook houdt de gemeente rekening met het veranderend klimaat: meer periodes van droogte en extreme regenval (klimaatadaptatie). Zo is het gebied straks klaar voor de toekomst.

Enquête bewoners

De gemeente wil samen met de bewoners nadenken over de nieuwe inrichting. Er staat daarom ook nog niks op papier. De eerste stap is de vraag aan bewoners om een (digitale) enquête in te vullen, zodat de gemeente een beeld krijgt van wat gewaardeerd wordt in de wijk en wat beter kan. Vervolgens gaat het ontwerpbureau met deze ideeën aan de slag.

Werkgroep

Tijdens het maken van het ontwerp start de gemeente ook met een werkgroep. Hier kunnen maximaal 10 bewoners aan deelnemen. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich vóór 30 mei aanmelden voor deze werkgroep via het mailadres: buurtparticipatie@pienrosmalen.nl.

Hoe de werkgroepsbijeenkomsten eruitzien hangt af van de coronamaatregelen en de samenstelling van de groep. De eerste bijeenkomst is in juni. De planning is dat de werkzaamheden in december 2021 klaar zijn.