0800-8013 voor directe hulp bij een crisis

06 december 2018

Inwoners en zorgprofessionals die te maken hebben met een crisissituatie of met personen met verward gedrag, kunnen terecht bij het Crisisinterventieteam (CIT).

Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend zijn. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige conflicten. Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Hierdoor kunnen zij een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen.

Wethouder Erik de Ridder (Zorg): "In de regio Hart van Brabant willen we inwoners in een zorgcrisis zo goed mogelijk ondersteunen, net als inwoners die tijdelijk de grip op hun leven kwijt zijn. We willen hen zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning bieden, zodat er weer rust en veiligheid is. Het CIT kan deze hulp en opvang 24 uur per dag bieden. Het team verleent zo nodig snel hulp, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen."

Veiligheid en rust

Het CIT bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken. Bij een melding bekijken zij eerst of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dit het geval is, gaat een medewerker van het CIT zo snel mogelijk naar de locatie. Daar wordt bekeken of de situatie kan worden opgelost met hulp uit het eigen netwerk, zodat betrokkenen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Als dat niet het geval is, schakelen zij de hulp in van een zorgorganisatie.

Het eerste doel is het terugbrengen van de veiligheid en de rust. Het CIT zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulp en blijft maximaal 10 werkdagen betrokken. Loopt de veiligheid van kinderen of volwassenen geen acuut gevaar, dan krijgt de beller advies over de beste vervolgactie of wordt direct de noodzakelijke hulp geboden. Dit geldt ook voor meldingen of vragen over personen met verward gedrag, waarbij geen sprake is van een crisissituatie.

Het CIT is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 0800-8013.

Overige hulpnummers

In de volgende situaties bel je niet met het CIT maar met:

  • 112: bij levensbedreigende situaties, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft.
  • De Huisartsenpost: bij medische vragen buiten kantooruren.
  • 0900-8844: als er geen spoed is maar er is wel politiehulp nodig.