10.000 nieuwe bomen en struiken in bossen De Blaak

03 april 2019

In de bossen van De Blaak, onderdeel van Stadsbos013, plant de Bosgroep Zuid Nederland de komende tijd 10.000 nieuwe bomen en struiken.

De nieuwe aanplant komt op de gronden van de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM). Het blad van dit nieuwe groen helpt de bosbodem weer voedzaam en gezond te maken en draagt bij aan het herstel van de mineralenbalans in de bodem.

Een groot deel van de Brabantse bossen en heideterreinen is aangetast door stikstof. Bodem, grondwater en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingsstoffen spoelen sneller weg uit de bodem. De voortplantings- en voedselmogelijkheden voor dieren nemen af. De nieuwe beplanting zorgt voor een gezond, gevarieerd en weerbaar bos met kansen voor de biodiversiteit.

Steun EU en provincie

Bosgroep Zuid Nederland plant de nieuwe bomen en struiken. Om het platteland te kunnen innoveren en verduurzamen is het EU-plattelandsprogramma (POP3) opgesteld. Met deze subsidie van de EU en de Provincie Noord-Brabant, werkt Bosgroep Zuid Nederland aan het herstel van de natuur en biodiversiteit in 5 geselecteerde Brabantse bos- en heidegebieden. Het planten van de nieuwe bomen en struiken zoals de hazelaar, linde en veldesdoorn gebeurt zoveel mogelijk tussen de bestaande bomen. De eerste werkzaamheden zijn in februari gestart. Verstoring van het gebied is minimaal.

Meer informatie op de site bosgroepen.nl.