2 miljoen euro voor verbeteren basisvaardigheden 

11 maart 2021
3 heren kijken samen naar ipads

1 op de 6 mensen kan niet goed genoeg lezen, schrijven en rekenen. Ook hebben ze vaak moeite met het gebruik van computers en internet. Het Taalnetwerk Midden-Brabant wil deze inwoners helpen met het verbeteren van de basisvaardigheden. 

Dat staat in het regioplan ‘samen begrijpen we elkaar!’, waar jaarlijks zo’n 2 miljoen euro voor uit wordt getrokken. De uitvoering van het plan ligt bij het Taalnetwerk Midden-Brabant, maar organisaties kunnen zich aansluiten en subsidie aanvragen voor ideeën om de doelgroep beter te vinden en/of om vernieuwend aanbod te ontwikkelen.

Als gemeente willen we dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. Lezen, schrijven, rekenen en goed overweg kunnen met een computer zijn belangrijke vaardigheden om mee te kunnen doen in onze samenleving. Zelfs de dagelijkse dingen kunnen ingewikkeld zijn als je deze basisvaardigheden niet beheerst. “Uit onderzoek blijkt dat het verbeteren van de basisvaardigheden de kansen op het vinden of houden van werk vergroot en het risico op financiële problemen verkleint. Bovendien maakt een betere taalvaardigheid mensen sociaal actiever, gezonder en gelukkiger”, aldus Noesjka van den Heuvel, projectleider Taalnetwerk Midden-Brabant. 

Taalakkoord Midden-Brabant

In september willen we samen met het Taalnetwerk en betrokken partners een vernieuwd Taalakkoord ondertekenen. Alle werkgevers en organisaties die het Taalakkoord tekenen, krijgen een gratis training van het Taalnetwerk om de eigen kennis te vergroten en op de juiste manier door te verwijzen bij signalen van laaggeletterdheid. Het aanbod is laagdrempelig, divers en sluit aan bij de behoefte van inwoners. Zo zijn er activiteiten in de wijk, zoals een kookcursus of een Klik & Tik cursus om de digitale vaardigheden te verbeteren. Maar is het ook mogelijk om via de eigen werkgever of bij het ROC een cursus te volgen. Marcelle Hendrickx (wethouder Onderwijs): “Naast dat we mensen willen ondersteunen met het vergroten van de basisvaardigheden, zijn er ook mensen die hun basisvaardigheden niet (verder) kunnen verbeteren. Daarom vragen we alle partners die het Taalakkoord tekenen, om zelf in begrijpelijke taal te communiceren. Zij kunnen hierbij hulp krijgen van het Taalnetwerk en Stichting Lezen & Schrijven”. 

Subsidieaanvraag

Wie een goed idee heeft, kan een subsidieaanvraag indienen tot 17 mei. Een subsidieaanvraag is mogelijk vanaf € 500,- tot max. 50.000,-. Of het nu gaat om het beter bereiken van laaggeletterde inwoners, een campagne om schaamte weg te nemen of dat u begrijpelijke taal in uw eigen organisatie wilt invoeren. Alle aanvragen zijn welkom, zolang uw idee vernieuwend is en impact heeft op de doelgroep. Het is een pre als uw initiatief samen met de doelgroep tot stand komt. Neem voor meer informatie en het aanvraagformulier contact op met Meike Quataert via e-mail meike.quataert@tilburg.nl.  

Aanleiding

De nieuwe ambities van het Rijk ‘Tel mee met Taal 2020-2024’ waren de aanleiding tot het ontwikkelen van dit vernieuwde regioplan. De arbeidsmarktregio Midden-Brabant werkt in de regionale aanpak samen met het Taalnetwerk, bestaande uit ContourdeTwern, MST, Bibliotheek Midden-Brabant, ROC Tilburg en het Koning Willem I College.