7 locaties in beeld voor huisvesting arbeidsmigranten

25 februari 2019

(Foto: John Davids)

Het college heeft van 19 plekken in de gemeente bekeken of ze geschikt zijn voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. 7 locaties zijn kansrijk.

De locaties die door het college als kansrijk zijn aangemerkt, liggen aan de Dr. Hub van Doorneweg 81 t/m 99 en het naastgelegen onbebouwde gemeenteperceel, Broekhovenseweg 136a, Ringbaan Oost 102, Ringbaan Noord 81, Bundersestraat 30, Dongenseweg 67 en de Schoorstraat 63 in Udenhout. De gemeente wil bij deze locaties meewerken aan het onderzoeken van de haalbaarheid. Aan de andere 12 locaties wil het college niet meewerken.

Grote opgave

Wethouder Oscar Dusschooten: "We staan voor een grote opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Met het benoemen van deze 7 kansrijke locaties hebben we de eerste 2.000 mogelijke logiesplekken in beeld. De komende periode gaan we, in zorgvuldige dialoog met de omgeving van de locaties, en samen met de ontwikkelaars, uitzendbureaus en bedrijven hard aan de slag om die voorzieningen voor elkaar te krijgen."

Beoordeling

Het college heeft vooraf geen enkele locatie uitgesloten. Bij de afweging van de 19 ingediende initiatieven zijn verschillende zaken meegewogen. Bijvoorbeeld ruimtelijke en planologische mogelijkheden (wat kan er volgens wetten en regels), maar ook wat er speelt in de omgeving of welke keuzes het college of de raad bijvoorbeeld al eerder voor een gebied heeft gemaakt. Daarnaast moeten de uit te werken plannen uiteindelijk ook voldoen aan de uitgangspunten die eerder al zijn vastgesteld door het college. Ook de gemeenteraad heeft ingestemd met deze uitgangspunten.

Alle informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten, zoals een kaart met alle 19 ingediende locaties en de onderbouwing van de keuze staat op de pagina huisvesting-arbeidsmigranten op deze website tilburg.nl.