Aanpak sluipverkeer dwaalgebied

06 maart 2019

De gemeente, ondernemers en bewoners willen het dwaalgebied verbeteren. De grote hoeveelheid sluipverkeer door het gebied zorgt voor veel overlast.

Uit onderzoek blijkt dat 35 procent van het verkeer (zo'n 450 auto's per dag) het dwaalgebied doorkruist zonder ergens te stoppen. Het weren van dit sluipverkeer zou een flinke verbetering zijn voor het verblijfsklimaat.

Afsluiten

Tot de zomer van 2019 worden de gevolgen van het afsluiten van de Nieuwlandstraat voor doorgaand verkeer in beeld gebracht. De gemeente deed eerder een poging om het sluipverkeer aan te pakken. Niet alle belanghebbenden waren toen voldoende betrokken bij het opstellen van de aanpak. Er is een doorstart gemaakt met een brede groep belanghebbenden waaronder bewoners en ondernemers.

Deze Dwaalgroep heeft in 2018 diverse adviezen uitgebracht waaronder een verkeerskundig advies. Zij adviseren het college om het verkeersplateau in de Nieuwlandstraat (ter hoogte van het Radiopleintje) toe te voegen aan het voetgangersgebied. Tussen 06:00 en 11:00 uur (de laad- en lostijden) zou de Nieuwlandstraat ter hoogte van het Radiopleintje open zijn voor al het verkeer. Na 11:00 uur mag alleen verkeer met een ontheffing er door. Slimme camera's die de kentekens scannen houden toezicht. Na 11:00 uur langs het Radiopleintje rijden zonder ontheffing levert een bekeuring op.

Verkeerskundig

De gemeente wil het verkeerskundig advies overnemen. Het past binnen de ambitie om in het gebied binnen de ringbanen het bestemmingsverkeer, voetgangers en fietsers voorrang te geven op het autoverkeer. In het afgelopen half jaar heeft de gemeente gewerkt aan het vervangen van de verzinkbare palen die het kernwinkelgebied afsluiten. Deze palen worden binnenkort vervangen door dezelfde slimme camera's. Op basis van de ervaringen is duidelijk dat voor het afsluiten van het Radiopleintje voor het doorgaand verkeer zorgvuldig moet worden beoordeeld wie ontheffing krijgt. In de komende maanden gaat de gemeente dit samen met de Dwaalgroep en andere belanghebbenden verder uitwerken.