Aanpassing Makersfonds

30 november 2018

Het Makersfonds is een subsidie voor directe ondersteuning van makers in kunst en cultuur. Die makers hebben nu zelf meegedacht over de doorontwikkeling van het fonds.

Het Makersfonds is in 2017 opgericht om ruimte te bieden voor talent, experiment en vernieuwing. Er zijn al veel mooie projecten verwezenlijkt met behulp van het fonds. Om ook in de toekomst een #stadvanmakers te blijven is het belangrijk het fonds door te ontwikkelen. Daarom was er op 4 oktober 2018 een panelgesprek om de regeling te evalueren, onderzoeken én aan te passen samen met de culturele makers.

Op basis van de feedback is het Makersfonds nu aangepast. Zo zal het fonds in 2019 twee keer opengesteld worden, dit past beter bij de praktijk van culturele makers dan de eenmalige openstelling in 2017 en 2018. Ook zullen de aanvragen integraal afgewogen worden in plaats van individueel, op basis van de in de regeling gestelde voorwaarden en criteria wordt zodoende de volgorde van behandelen bepaalt, ook dit sluit beter aan bij de behoefte van de culturele makers. Naast de werkwijze van het Makersfonds is er ook over de inhoud gesproken; de criteria en voorwaarden van de regeling. De aanwezigen hebben besproken welke voorwaarden en criteria zij graag in de regeling zouden willen om het fonds nog beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de stad.