Aanvraag subsidie evenementen

11 juli 2018
Festival van het Levenslied

Evenementenorganisaties kunnen vanaf donderdag 2 augustus subsidie aanvragen voor evenementen in het jaar 2019.

Dat kan uitsluitend digitaal via de pagina subsidies op deze websites. Een bijdrage aanvragen is mogelijk tot en met 2 september.

Aanvragen die na 2 september binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Een externe commissie adviseert het college. Het college besluit in december 2018 welke organisaties subsidie krijgen. Ze krijgen daarover voor 1 januari bericht. Mogelijk worden organisaties benaderd om hun aanvraag mondeling toe te lichten. Dat gebeurt in de week van 8 tot en met 12 oktober. De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Die staan in de toelichting van het aanvraagformulier.

Daadkracht

Evenementen zorgen voor levendigheid en laten zien dat Tilburg een stad is van vernieuwing, verbinding en daadkracht. De gemeente vindt het belangrijk dat ook mensen buiten Tilburg dit zien. Daarom wordt het organiseren van evenementen gestimuleerd en is er onder meer subsidie beschikbaar. Tilburg wil laten zien dat het een evenementenstad is. Een evenement is in de ogen van de gemeente een georganiseerde activiteit die niet lang duurt en eenmalig of jaarlijks wordt georganiseerd. Het moet openbaar toegankelijk zijn, in de openbare ruimte plaatsvinden en gericht zijn op een groot publiek. De evenementen waar subsidie voor aangevraagd wordt, moeten plaatsvinden in 2019.

De aanvragen worden beoordeeld op het gewenste imago van de stad. Daarbij zijn vernieuwing, verbinding en daadkracht belangrijk. Ook speelt een rol of de activiteiten tegendraads, humoristisch, experimenteel, rauw en daadkrachtig zijn. Er wordt gekeken of er een goede spreiding is van de activiteiten over het kalenderjaar en of de evenementen op meerdere locaties in de stad zijn.