Aftrap Regionale Taskforce Kindermishandeling

13 september 2017
Jongeren op de fiets

Wethouder Marcelle Hendrikx gaf 12 september het startschot voor de Regionale Taskforce Kindermishandeling. Doel is om het aantal gevallen van kindermishandeling te verminderen.

Omdat ieder kind het recht heeft om veilig op te groeien is de Taskforce in de regio Hart van Brabant in het leven geroepen. Meer dan 3.000 kinderen in de regio krijgen jaarlijks met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken. En deze cijfers dalen niet, ondanks de grote inzet op dit thema. 

Samenwerken


De Taskforce Kindermishandeling gaat er onder meer voor zorgen dat organisaties meer gaan samenwerken. Niet de organisaties, maar het kind staat hierbij centraal. Zo wil de Taskforce in gesprek met sportclubs of maatschappelijke organisaties die actief zijn met kinderen zoals kindervakantiewerk of scouting. Of met iedereen die betrokken is bij vechtscheidingen. Ook wil de Taskforce dat het thema kindermishandeling meer aandacht krijgt. In de Taskforce zitten deskundigen die zeer betrokken zijn bij het onderwerp. In de Taskforce zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: overheid, onderwijs, zorg, veiligheid en sport.

De eerste activiteiten van de Taskforce starten in de Week tegen kindermishandeling, van 20 tot en met 25 november 2017. Thema's die aan de orde komen zijn: preventie en vroegsignalering en innovatie in de samenwerkingsketen.

Lees meer