Alcoholverbod rond Piushaven na 22 uur

28 april 2021
Een deel van de Piushaven

(Foto Angeline Swinkels)

De Piushaven is voor Tilburgers een fijne plek om te ontspannen. Dit moet niet tot overlast voor de bewoners leiden. Daarom geldt er tot 1 oktober rond de haven en delen van het Wilhelminakanaal een alcoholverbod.

Tussen 22:00 en 8:00 uur is het niet toegestaan om alcohol te drinken. Vanwege de coronamaatregelen geldt er op dit moment al een landelijk alcoholverbod tussen 20:00 en 6:00 uur. 

Het verbod geldt rond de hele Piushaven en een aantal aangrenzende gebieden. Zo wordt voorkomen dat de overlast zich verplaatst. Rond de haven komen borden waarop het verbod staat aangegeven. Het geldt niet voor horecaterrassen, voortuinen van woningen, bankjes of stoelen van omwonenden direct tegen hun eigen voorgevel en op schepen met een ligplaats in de haven.

Drukte in goede banen leiden

Vorige week kondigde de gemeente extra maatregelen aan om de drukte in de havenkom in goede banen te leiden. Vorige zomer gold rond de Piushaven een verbod om het gebied tussen 22:00 uur en 6:00 uur te betreden. Diverse bewoners vroegen de gemeente dit weer te doen. Maar zo’n verbod legt ook grote beperkingen op aan gebruik waar niemand last van heeft (bijvoorbeeld een avondwandeling). Na overleg met de politie besloot de gemeente om dit jaar geen verblijfsverbod in te stellen, maar wel een alcoholverbod. Overlast gaat vaak samen met alcoholgebruik.

Toezicht

Het alcoholverbod duurt tot 1 oktober 2021. Politie en stadstoezicht houden toezicht op de naleving. In de bewonersbrief bij dit bericht staat voor welk gebied het verbod geldt.  

Overlast melden kan via tilburg.nl door de optie Melding maken te kiezen. Of bel met 14 013. Na 18:00 uur of in de weekenden belt u met de politie 0900 88 44.