Avondverlichting Tilburg

27 maart 2020

De gemeente wil Tilburg in de avond beter tot haar recht laten komen. Samen met ondernemers en bewoners wordt gekeken naar hoe avondverlichting hieraan kan bijdragen.

Overdag is in Tilburg duidelijk te zien dat de stad in beweging is. Denk aan gebieden zoals het kernwinkelgebied en de Spoorzone, maar ook aan woningbouwontwikkelingen of de verbetering van de openbare ruimte. 's Avonds vallen al die plekken weg vanwege onder andere de lichten van het verkeer, lantaarnpalen en parkeergarages.  In het Inspiratiedocument 'Avondbeleving Tilburg' staat een aanpak beschreven voor een aantrekkelijker avondbeeld. Dat kan bereikt worden door éénduidige ledverlichting voor bijzondere functies, plekken en objecten. Zonder een eenduidige basis is er geen ruimte voor verbijzondering: "Als iedereen verlicht, valt niemand meer op!"

"Door op gezette tijden met beleid te kiezen voor verlichting op verschillende niveaus, zorgen voor verwondering, verleiding, herkenning en verrassing. Aandacht voor en accenten op de bijzondere kwaliteiten van de stad leidt tot een gevoel van comfort en veiligheid."
In het Inspiratiedocument Avondbeleving wordt niet alleen uitspraak gedaan over de kwaliteit van licht op bepaalde plekken en tijdstippen, maar ook over de kwaliteit en het belang van (behouden van) donkerte.

In de uitwerking van het plan 'Avondbeleving Tilburg' zijn 7 verschillende deelgebieden onderscheiden in het centrum van Tilburg:
1.     De Spoorzone,
2.    Het Dwaalgebied
3.    Kernwinkelgebied
4.    Stadskwartier
5.    Zuidstrook
6.    Museumkwartier
7.    Veemarktkwartier

In het deelgebied Spoorzone zijn lichtplannen in de maak voor bijvoorbeeld de stationskap en de onderdoorgangen NS-Plein en Gasthuisring. Bij de uitwerking van het lichtplan zitten ProRail en de gemeente samen aan tafel. In het dwaalgebied kijken ondernemersfonds, lokale eigenaren en de gemeente naar een plan voor de vijfsprong. Denk aan het aanlichten van de zijgevel van café de Spaarbank, het parkje en de Stationsstraat.