Bedrijven investeringszone voor binnenstad

16 juni 2017
Binnenstad

Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg start met een bedrijven investeringszone (BIZ) in de binnenstad. Commerciële vastgoedeigenaren betalen mee aan projecten om het gebied aantrekkelijker te maken.

Het BIZ gaat ook vertegenwoordigers afvaardigen in het BMT, Binnenstad Management Tilburg. Onder begeleiding van een extern adviseur is hard gewerkt aan een businessplan voor een BIZ in de Binnenstad voor de periode 2018-2020. Er is een Stichting BIZ Kernwinkelgebied Tilburg in oprichting.

Aan de gemeente wordt medewerking gevraagd voor het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst en het verlenen van een BIZ-subsidie. De raad moet hiervoor een verordening vaststellen. Na de vaststelling vindt er een draagvlakmeting plaats en krijgt het businessplan voor de Binnenstad een definitieve go of no go.

Op de linten Korvel en Besterd is ook een bedrijven investeringszone.