Biezenmortel naar Tilburg

05 juni 2018
Foto van naambordjes met de dorpen

De gemeenteraad Haaren neemt op 5 juli een principebesluit over de herverdeling van de gemeenten. Biezenmortel komt bij Tilburg, Esch bij Boxtel, Haaren gaat naar Oisterwijk en Helvoirt komt bij de gemeente Vught.

De voorbereiding van dit raadsvoorstel gebeurde samen met de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Het college van B&W van Haaren legt dit voorstel voor aan de eigen gemeenteraad. De stuurgroep respecteert het voorstel. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Dorpsgrenzen

Het uitgangspunt is om de gemeente Haaren op te splitsen aan de hand van de huidige dorpsgrenzen. De inbreng uit de gespreksronde in de 4 dorpen kan leiden tot correcties op perceelniveau. Het besluit van 5 juli over de verdeling van de kernen is een exclusief besluit van de gemeenteraad van Haaren en de volgende stap op weg naar het ontwerp met de nieuwe gemeentegrenzen. Het herindelingsontwerp wordt opgesteld door de gemeente Haaren en de gemeenten die een deel van het gebied van Haaren overnemen. Voordat het herindelingsontwerp kan worden gemaakt moet dus duidelijk zijn welk dorp naar welke gemeente overgaat. Uitgaande van vaststelling van het herindelingsontwerp door alle betrokken gemeenteraden in december 2018, betekent dit dat de gemeenteraad van Haaren voor het zomerreces, namelijk 5 juli, een besluit moet nemen hierover.

Herindelingstraject

Het college van de gemeente Heusden stelt zijn gemeenteraad voor af te zien van deelname aan het herindelingstraject, vanwege de keuze van de inwoners van de kern Helvoirt. Na het vaststellen van het herindelingsontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.