BNG Bank Erfgoedprijs 2018

15 februari 2018
Foto van de Loc Hal in de Spoorzone

Tilburg maakt kans op de BNG Bank Erfgoedprijs 2018. Deze wordt op 29 maart uitgereikt aan de 'beste erfgoedgemeente' van Nederland. Iedereen kan stemmen voor de publieksprijs tot 23 maart.

Naast Tilburg maken ook Deventer, Leiden en Zaanstad kans. Op 31 januari heeft wethouder Mario Jacobs een wervende pitch gehouden voor de jury.

De prijs is een bedrag van 25.000 euro. Dit is een stimulans om roerend en onroerend materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en de praktijk. Naast deze mooie geldprijs heeft ook het Nederlandse publiek een stem in de vorm van een publieksprijs. 

Iedereen mag onbeperkt stemmen, mits steeds met een ander e-mailadres maar ook op een ander IP-adres. Vanaf 1 computer via verschillende mailadressen stemmen is niet mogelijk. De gemeente roept iedereen op om te stemmen. 

Eigenwijs

Tilburg springt uit de selectie met onze eigenwijze manier van omgaan met materieel en immaterieel erfgoed. En de sterke, gebiedsgerichte aanpak als het gaat om monumenten en stadsgezichten. Anders dan de concurrenten heeft Tilburg veel naoorlogse architectuur en drie duidelijke pijlers die onze geschiedenis en dus ons erfgoed hebben gevormd; de katholieke kerk, de textiel en de arbeidsmentaliteit. Tilburg zet in op de toekomst. We gebruiken erfgoed van de stad om vooruit te kijken. Het verhaal en de omgeving dienen in Tilburg als inspiratie voor ontwikkeling. In de Lochal en de voormalige NS Werkplaats wordt onze omgevingsvisie werkelijkheid. We hebben geen hang naar het verleden, maar we gebruiken het als inspiratie.

Stad van makers

We zijn een stad van makers, van aanpakkers en we 'naaien onze eigen naad'. Dit uit zich in veel cultureel erfgoed zoals de Carnavalsmis, de Tilburgse Kermis, de Tilburgse Taolbèttel, Peerke Donders, Marietje Kessels en de grote actieve erfgoed community. Dat zie je ook terug in de manier waarop we ons erfgoed inzetten voor ruimtelijke veranderingen in gebieden als de Spoorzone, Koningsoord of de Piushaven.  En natuurlijk in succesvolle herbestemming van kloosters, kerken en fabrieken. Tilburg is sterk in de combinatie van oud en nieuw, voorbeelden daarvan zijn de Fontys Hogescholen aan de Bisschop Zwijsenstraat, Abdij Koningsoord, het Cenakel, De Pont en het Textielmuseum. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke uitreiking op 29 maart in Zutphen.